Almen sergent Hæren 1

STABSCHEF TIL COMMAND SUPPORT BATTALION


STABSCHEF TIL COMMAND SUPPORT BATTALION

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme under fremmede himmelstrøg,? En oplevelse, som du kan dele med familien, og hvor dine børn får en unik mulighed for en international skolegang, der ruster dem for livet.

Så tilbyder vi en stilling som stabschef til ”Command Support Battalion” til støtte for Headquarters Multinational Division North (HQ MND N) i Adazi, Letland.
Om os
Multinational Division North oprettes indledningsvis med omkring 100 danske soldater, hvoraf 20 placeres i Adazi i det centrale Letland, tæt ved hovedstaden Riga og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa. Øvrige dele af hovedkvarteret placeres i Karup.

Til støtte for hovedkvarteret opretter Føringsstøtteregimentet (FSR) en Command Support Battalion bestående af danske og baltiske enheder placeret i Fredericia, Karup og Adazi. Bataljonschefen vil være fast tjenestegørende i Fredericia, og vi søger en moden og selvstændig stabschef, der kan forestå den daglige ledelse af de dele af bataljonen, der opererer i eller ud fra Adazi.

Du vil arbejde i rammen af et multinationalt hovedkvarter, hvor den generelle omgangstone kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, og hvor alle er klar til at yde deres bedste for at nå gode resultater.
Om stillingen
Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe din familie, i en periode på 3 til 4 år. Under udstationeringen vil både du og familien få en masse spændende oplevelser, som er forbundet med det at bo i et nyt land.
For dig vil arbejdsdagen blive fyldt med udfordrende opgaver, som bibringer dig nye kompetencer og erfaringer og som herved skaber muligheder og giver dig et solidt rygstød i forhold til din videre karriere i Forsvaret.

Som stabschef er det din primære opgave at koordinere og prioritere stabens arbejde samt forestå alle administrative opgaver, herunder budgetlægning og opfølgning. Du vil samtidig have et udviklingsansvar for staben og forestå interne stabsarbejder. Det bliver en særlig udfordring, at få den multinationale og ”distributed staff” til at fungere som én samlet stab.
Som bataljonens danske repræsentant i Letland er det din opgave at bistå bataljonschefen i alle opgaver samt fungere som dennes stedfortræder.

Du vil i stillingen både skulle gennemføre selvstændig sagsbehandling og arbejde i rammen af regimentet i forbindelse med gennemførelse af stabsarbejde samt indgå i eksterne fora ved Hærkomando, Multinational Corps North East, Multinational Division North East med mere.

Det er overordnet set din vigtigste opgave at analysere stillede opgaver og ordrer fra foresatte for, under anvendelse af staben, at operationalisere disse til brugbare befalinger for bataljonens dispositionsenheder og personel. Det er herunder væsentligt, at du formår at indgå i samarbejde på tværs af både nationaliteter, niveauer og funktionsområder for at indhente og sikre den nødvendige information og koordination.
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere eller har anden relevant masteruddannelse. Er du i gang med gennemførelse af Master i Militære Studier ansættes du på en uddannelsesaftale. Udnævnelse til major af linjen finder tidligst sted når uddannelseskravet er opfyldt.

Du forventes at have gode soldatermæssige færdigheder, da stillingen til tider kræver deltagelse i såvel nationale som internationale øvelser samt mulighed for udsendelse i internationale operationer.

Stillingen forudsætter ikke teknisk indsigt, men flair for at koble operative behov til tekniske løsninger.

Du forudsættes at være i besiddelse af pionerånd med fokus på at skabe løsninger i en travl hverdag. Det er især nødvendigt i starten, hvor hovedkvarteret etableres og store krav for at hovedkvarteret kan opnå Final Operational Capabillity skal indfries. Ved siden af dette skal der samtidig gennemføres uddannelse af staben og CSBn skal både deltage som øvelsestager og som forudsætningsskabende kapacitet i f.m. MND N træning af brigader og andre dispositionsenheder.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har erfaring med fjernledelse. Såvel hovedkvarterets som bataljonens geografisk adskilte placering giver udfordringer både for opgaveløsningen og den almene udvikling af stabsmedlemmerne.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollatet af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Hvis du allerede er
ansat som tjenestemand i Forsvaret, kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da
fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Hovedorganisationen af Officerer i Danmark og Forsvarsministeriets Personalestyrelse om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes som udgangspunkt pr. 1. januar 2019, for en periode på 3 til 4 år. Under udstationeringen vil du oppebære udetillæg efter den nye udetillægsordning. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde informationer om forhold under udstationering. Her kan du ligeledes få et overblik over det forventede udetillæg.

Derudover skal ansøgere gennemføre Conduct after Capture uddannelse (CAC A), og kunne bestå
sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet. Stillingen er omfattet af sundhedstriaden.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte Chef for Systemafdelingen, Stab og Operationsstøttecenter ved TELEGRAFREGIMENTET, FORSVARETS FØRINGSSTØTTECENTER, oberstløjtnant Jørgen Hadberg Hansen på telefon 41 77 33 16, e-mail: tgr-sys-ch@mil.dk / FIIN: tgr-sys-ch@fiin.dk.
Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, kaptajn Palle Hougaard Hvirvelkær påtlf. +45 3266 5575.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er søndag den 18. november 2018. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i højre
side.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 47 eller 48.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem
med til en eventuel samtale.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

ADAZI

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

16.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent