Søværnet 04

Navigationsofficer ved fregatten NIELS JUEL - Premierløjtnant, Operativ – DIV21,


Navigationsofficer ved fregatten NIELS JUEL

Er du i besiddelse af en ”can do” mentalitet, og ønsker du at sejle på en af Søværnets skarpeste enheder? Så er du måske den vi søger på fregatten NIELS JUEL i 2. Eskadre.
Om os
Sammen med sine to søsterskibe er fregatten NIELS JUEL blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser, når det drejer sig om mangfoldighed af moderne teknologi. NIELS JUEL er udrustet og bemandet til at løse en bred vifte af sømilitære opgaver – fra bunden af konfliktspektret til den absolutte top.

Fregatten NIELS JUEL har et varieret sejladsmønster med fokus på vedligeholdelse af det høje træningsniveau, enheden har opnået gennem gennemførsel af Danish Operational Sea Training (DOST) ved Flag Officer Sea Training (FOST) i Plymouth, UK.
Senest har NIELS JUEL ageret som flagskib i forbindelse med sejlads i Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), én af NATOs stående maritime styrker.
Om stillingen
Som navigationsofficer på en fregat i Division 21, anvender du dine sømandsmæssige og taktiske færdigheder fuldt ud. Du udvikler din taktiske viden og indgår i et nært samarbejde med skibet taktiske officerer, og du har ligeledes en bred berøringsflade med hele besætningen.

Du leder og fordeler arbejdet på broen under sejlads. Under kamp har du rollen som bridge-manager, hvor du sammen med vagtchefen og den taktiske koordinator er ansvarlig for skibets sikre navigation, ekstern kommunikations og intern koordinering. Som bridge-manager har du ansvaret for allokeringen af de menneskelige ressourcer på broen, og for at den enkelte medarbejder kender sine opgaver. Du står for den taktiske uddannelse af bropersonel, og er skibets Subject Matter Expert på alle navigatoriske forhold.

Du vil få uddannelse og træning i taktisk sejlads. Vi gør bl.a. brug af simulator til vores taktiske træning.
Har du slået dine folder som vagtchef i Nordatlanten, men ønsker at dreje din karriere i en mere taktisk retning er stillingen oplagt. Stillingen er ligeledes det naturlige skridt mod et job som taktisk officer i fregat eller på støtteskibe.

Udover sejlads og kurser har vi tjeneste i Korsør. Når tjenesten tillader det, er det muligt at arbejde hjemmefra.

Vi kan tilbyde dig at komme med på en spændende rejse mod et ambitiøst mål. Du bliver en del af et ungt og energisk team der arbejder dedikeret og målrettet mod at nå det højeste operative niveau. Du bliver en del af et miljø, hvor det kun er dine egne evner der sætter begrænsninger, og hvor personlig og faglig udvikling vægtes højt.

Besætningen er kendetegnet ved en uformel og venlig omgangstone. I løsningen af vores opgaver ser vi ikke på rang, men på mennesket bag.

NIELS JUEL opgaver i de kommende år er fokuseret på sejlads med en Carrier Strike Groups (CSG). I foråret 2019 deltager NIELS JUEL i deployering sammen med den franske carrier Charles De Gaulle i Middelhavet og Det Indiske Ocean. Det er første gang i historien at det Danske Søværn deployerer sammen med en europæisk CSG. I foråret 2020 skal NIELS JUELs besætning være en af de to besætninger på IVER HUITFELDT’s Cooperative Deployment med en amerikansk CSG.

NIELS JUEL går derfor en meget spændende og udviklende tid i møde, med stor mulighed for at præge Søværnet lang tid frem.
Om dig
Du er taktisk officer fra Søværnet. Vi forventer du har drive, attitude og solide holdninger, samt at du trives i et travlt miljø. Du kan samarbejde, dele og modtage informationer selvom tempoet er højt og opgaverne mange. Du er initiativrig og fagligt professionel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Skibets Operationsofficer, Kaptajnløjtnant Kasper Ladegaard på telefon 30 38 07 53 eller på mail: d21-k1-opo@mil.dk eller ved henvendelse til OK Jan Niegsch, Søværnets Administrative Kompetencecenter Korsør på telefon 72 85 63 30. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 21. oktober 2018. Samtalerne forventes gennemført i uge 43 2018.
Stillingen er ledig til besættelse 1. december 2018, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre uddanner og opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, søredning og maritim myndighedsudøvelse. De internationale opgaver spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

21.10.2018

Indrykningsdato

10.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent