Militær politi 3

Forsvarets Operationscenter, Radiooperatør Lyngby Radio


Radioopreatør til Forsvarets Operationscenter

Er du konstabel i Forsvaret, med erfaring inden for operationer og brug af radio, og har du mod på at spille en central rolle i søredningsoperationer? Så er du måske den rette til et spændende og udfordrende job ved Forsvarets Operationscenter.
Om os
Vi indsætter Forsvarets enheder til gavn for Danmarks sikkerhed.

Forsvarets Operationscenter (Joint Operations Centre (JOC)) er en del af Operationsstaben i Værnfælles Forsvarskommando (VFK). Operationscentret løser mange forskellige opgaver, som omfatter både militære opgaver og opgaver af mere civil karakter. Helt overordnet moniterer vi alle indsættelser fra Forsvaret og agerer i den forbindelse som Single Point of Contact.

Af andre opgaver der ligger ved Forsvarets Operationscenter er maritim suverænitetshævdelse, Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark samt Maritim Assistanceservice (MAS) som medvirker til sikker afvikling af skibstrafikken i de danske farvande.

Der er i alt 13 døgnbemandede funktioner, der er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit.

Vores arbejde har direkte indflydelse på sikring af Danmarks suverænitet, redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

Operationscenteret er placeret på Flyvestation Karup. Stillingen bliver en del af Søværnskommandoen, når denne oprettes 1. januar 2019, forsat placeret på flyvestationen.
Om stillingen
Som radiooperatør Lyngby radio har du ansvaret for lyttevagten på de maritime nødkanaler og kommunikerer med skibe til søs. Du refererer direkte til den vagthavende officer i Joint Rescue Coordination center i forbindelse med eftersøgning og redningsopgaver. Du har endvidere ansvaret for udlæsning af meldinger til skibsfarten, som blandt andet omfatter navigationsadvarsler, skydeadvarsler, vejrmeldinger mv.

Stillingen som radiooperatør er en døgnbemandet stilling 365 dage om året og vagterne er opdelt i dag og nattevagt af 12 timers varighed.

To LYRA positioner er kontinuerligt bemandet. Hver position er bemandet med 7 operatører, som på skift har vagt.
Om dig
Du er uddannet konstabel og som person er du moden, hurtig tænkende og selvstændig. Du er god til at samarbejde, både med dine kollegaer samt vores eksterne samarbejdspartnere.

Du kommunikerer godt på både engelsk og dansk. Du skal have en overordnet indgangsvinkel til jobbet og have forståelse for, hvordan din løsning af opgaven som radiooperatør påvirker JOC samlede opgaveløsning.

Da hverdagen i JOC til tider kan være hektisk, er det vigtigt at du er god til at holde flere bolde i luften af gangen samt ved hvornår du skal handle selvstændigt og hvornår du skal assistere.

Du har en baggrund, hvor du tidligere har arbejdet med kommunikation og det er en fordel hvis du har et grundlæggende maritimt kendskab.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes af en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om ny stilling i forsvaret, skal forhandling om personligt tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested er i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konflikforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte operationscenteret næstkommanderende major Allan Jydemand Mortensen på mail VFK-O-JOCL02@MIL.DK eller på telefon 72 84 02 20.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefonnummer 72 81 91 64 eller via mail på FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 21. oktober og samtaler forventes afholdt lige efter.

Stillingen er til besættelse fra den 3. december 2018. Vi venter gerne på den rette kandidat.

Vi vil bede dig søge stillingerne via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne medbringe dem til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS)
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften inden for Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen samt funktionelle styrelser, herunder Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen m.fl.

FPS støtter koncernens styrelser og myndigheder bl.a. gennem rekruttering til koncernens uddannelser og ca. 19.500 faste civile og militære stillinger samt 3.500 stillinger i reserven, rådgivning om HR-forhold, indkaldelse til Forsvarets Dag og værnepligt, forhandling af overenskomster og støtte til veteraner og pårørende. FPS har det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.

FPS er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø.

Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer rundt omkring i hele landet. Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation består også af Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret. Veterancentrets hovedsæde er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

21.10.2018

Indrykningsdato

08.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent