Militær politi 3

Sektionschef med ansvar for driftsstøtte og koordination


Sektionschef med ansvar for driftsstøtte og koordination

Har du lyst til at være med til at lede en af de største og meste komplekse IT-organisationer i det offentlige og skabe de rigtige vilkår for optimal opgaveløsning? Så skal du måske være sektionschef for Driftsstøtte og Koordination i Koncern IT under Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI).
Om os
Koncern IT er ansvarlig for at drive, vedligeholde og udvikle forsvarets it og i det hele taget digitalisere koncernen. Organisationen tæller omkring 300 medarbejdere (ca. 1/3 militære og 2/3 civile) og er dermed blandt de største i den offentlige sektor. Vores mission er at levere optimal forretningsværdi gennem IT.

Core IT som sektionen er en del af, driver forsvarets datacentre, servere og desktop. Sektionen Driftsstøtte og Koordinering har ansvaret for, at koordinere de mange driftsopgaver der går på tværs og yde central driftsstøtte til Forsvarets IT.

Koncernen befinder sig midt i en markant IT-modernisering, som skal understøtte Forsvarets og Koncernens internationale engagement i verdens brændpunkter og samtidig gennemføre og bidrage til en større omlægning og modernisering.

Samtidig skal Koncernen i gang med en meget stor konsolideringsopgave, som i de næste fem år skal skabe en helt ny måde at levere it på til hele Koncernen. Koncern IT kommer at spille en central rolle i den opgave.
Om stillingen
Du vil komme til at stå i spidsen for ca. 20 højt specialiserede medarbejdere og have direkte reference til chefen for Core IT.

Sektionen er nyoprettet, og du vil få stor indflydelse på retning og udvikling for denne. Sektionen har et tæt samarbejde med andre afdelinger under Koncern IT og vil komme til at spille en væsentlig rolle i Koncern IT’s ønske om at udvikle sig i en mere agil retning.

Opgaven er indledningsvist at opbygge sektionen, herunder udvikle de nuværende medarbejdere og ansætte nye. Det er afgørende, at du formår at lede og udvikle medarbejderne og samtidig opbygge og bevare overblikket over sektionens leverancer til koncernen.

Som sektionschef får du for blandt andet ansvaret for at:

• Lede og koordinere den overordnede planlægning af udvikling-, drifts og vedligeholdelsesopgaver.
• Sikre at indgåede aftaler med kunder og leverandører overholdes og fornys rettidigt, herunder at gennemføre de nødvendige udbud.
• Bidrage til udviklingen af arkitekturen omkring sektionens løsninger i samarbejde med arkitekturfunktionen i Koncern IT
• Udvikle dine medarbejdere, så sektionen til stadighed yder den bedst mulige støtte, baseret på viden og færdigheder.
Om dig
Du har en relevant uddannelsesmæssigbaggrund. Derudover ser vi gerne, at du har, ledelseserfaring inden for IT-området og gerne fra en offentlig myndighed eller større virksomhed. Det er en fordel, hvis du har kendskab til Forsvarsministeriets organisation, opgaver og forsvarets opgaveløsning.

Har du en militær uddannelse, vil en baggrund som officer med gennemført Videreuddannelsestrin II for militære ledere være et krav. Alternativt har du gennemført en master i militære studier (MMS) eller en tilsvarende og relevant civil master.

Du skal i det daglige virke have fokus på forretningens behov og kunne allokere de nødvendige ressourcer for at understøtte forretningen bedst muligt.

Det er vigtigt, at du har solid erfaring, forstår forretningen og kan agere som brobygger mellem forretning og IT. Det en klar fordel, hvis du har erfaring med nationale- og EU-udbud og den efterfølgende kontraktstyring.

Da vi i Koncern IT arbejder ud fra devisen om, at åbenhed, ærlighed og loyalitet er kodeordene for et godt samarbejde, vil et tilsvarende krav om god kommunikation og synlighed i din ledelse være en forudsætning.

Der vil tillige blive lagt vægt på din evne til at træffe nødvendige og effektive beslutninger samt sætte retning og prioritere indsatsen, så resultater nås til planlagte deadlines. Endelig skal du kunne tænke nyt og finde veje ud af ofte vanskelige problemstillinger.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Hvis du er militæransat, vil ansættelsen være betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Henrik Daugbjerg på telefon 728 14400, eller via mail: FMI-KI-CHC@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 32 66 59 91 eller via mail: FPS-BA-BS202@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 19. oktober 2018. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er ledig med tiltrædelse den 1. december 2018.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hvidovre

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

19.10.2018

Indrykningsdato

05.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent