Almen sergent Hæren 1

3 Operationsbefalingsmænd til Telegrafregimentet


3 Operationsbefalingsmænd til Telegrafregimentet

Om os
2. Communication Information System Bataljon (2 CISBTN) er den enhed ved føringsstøttetropperne, der yder kommunikationsstøtte til både hærens og flyvevåbnets enheder. Denne støtte omfatter primært forbindelsesløsninger, netværk og opsætning samt support på services. BTN har fast tjenested i Fredericia. 2 CISBTN består af to underafdelinger, samt en stab. 1 CISKMP støtter organisatorisk reaktionskampgrupperne, hvor 2 CISKMP organisatorisk støtter øvrige aktiviteter, såsom DIV, BDE og SOKOM. Staben består af en chef, en stabschef, fem operationsofficerer, to uddannelsesofficerer, tre operationsbefalingsmænd samt en stabshjælper.

Arbejdet i staben er typisk sagsbehandling og stabsarbejde, der har til formål at indsætte de rigtige kapaciteter til den rigtige opgave. Dermed er der ganske få - ikke-skarpe - opgaver der løses.
Tjenesten er generelt meget fleksibel, hvor der er mulighed for såvel fleksible arbejdstider og hjemmearbejdsdage, der tilpasses den enkeltes og BTN behov.

Som operationsbefalingsmand vil du være direkte underlagt stabschefen, der prioriterer et godt arbejdsklima, hvor man på tværs af grader og funktioner har respekt for - og yder sit - til den fælles løsning.
Om stillingen
Som operationsbefalingsmand er dine primære opgaver:

- At analysere en given ordre og omsætte den til brugbare løsninger for underafdelingerne
- At indgå i et samarbejde på tværs af funktionsområder, herunder aktivt opsøge informationer og tilsikre koordination
- At kunne forankre egen erfaring i en relativt ung organisation og således skabe faglig kontinuitet. Opgaverne udføres både selvstændigt, og i samarbejde med den øvrige stab, samt i forbindelse med eksterne fora mv.
- At planlægge og gennemføre uddannelse i bataljonen inden for et givent område
- Du vil skulle vejlede i uddannelsessammenhæng BTN befalingsmænd i virket som instruktør og fører for at udvikle befalingsmændenes færdigheder som instruktører og førere
- Du skal støtte stabens operationsofficerer i planlægningen af afgivelser og øvelsesaktiviteter, samt være ansvarlig for mindre aktiviteter
- Desuden kommer du til at arbejde med uddannelsesplanlægning, tilrettelæggelse af læringsplaner, udarbejdelse af bataljonens SOP/SOI, støtte operationsofficererne i planlægning af støtte og INTOPS m.m.

Der er i stillingen god mulighed for, at gennemføre kompetencegivende kurser.
Om dig
Du er oversergent og forventes at have et godt soldatermæssigt uddannelsesniveau, da jobbet til tider kræver deltagelse i øvelser, INTOPS m.m. Jobbet forudsætter ingen tidligere stabserfaring, men forståelse for CISBTN kapaciteter og deres indsættelsesmåder er ønskeligt. Er du sergent og indstillet på at indgå en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af videreuddannelsestrin I for mellemledere, opfordres du til at søge stillingen.

Som person har du sans for at samarbejde, og er dygtig til at begå dig blandt dine kollegaer på alle niveauer i forsvaret. Vi forventer desuden, at du er helhedsorienteret og nytænkende, hvilket afspejler sig i en professionel opgaveløsning

Det er ønskeligt, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som f.eks. køreassistent eller køreinstruktør.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Ib Skou Larsen på telefon: 72826125 eller mail; tgr-hr03@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon:72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 18. november 2018 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
stillingen er til besættelse fra 1. januar 2019. Ansøgning sendes via linket og du kan evt. vedhæfte din seneste FOKUS.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TELEGRAFREGIMENTET
Telegrafregimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup, Haderslev og Fredericia.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvaret internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

05.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent