Almen sergent Hæren 1

Udenlandsk stabskursus i Hæren


Udenlandsk stabskursus i Hæren

Hærstaben udbyder én kursusplads ved US Army Command & Staff College, Ft Leaven-worth, Kansas i perioden juni 2019 til juni 2020. Efter tilfredsstillende gennemførelse af kurset videreføres du i en stilling i Karup med henblik på udnævnelse til major.
Om os
Uddannelsen gennemføres som tilstedeværelse ved US Army Command & Staff College (US CGSC), startende med ”inprocessing” fra 18. til 27. juni 2019 og forventet eksamen og afslutning ultimo juni 2020 (yderligere information tilgår efter tilmelding).

Uddannelsen er opdelt i moduler og indeholder “Common Core”, Advanced Operations Course” og “Electives”. Sideløbende med Advanced Command and Staff Course tilbydes masteruddannelse (Masters of Arts and Sciences).
Om stillingen
Uddannelsen ækvivalerer en Master i Militære Studier (MMS), og Hæren betragter tillige uddannelsens som ækvivalerende med Operations- og Føringsuddannelsen (OFU).

Du kan læse mere om CGSC og masteruddannelsen, her:
https://usacac.army.mil/organizations/cace/cgsc

https://usacac.army.mil/sites/default/files/documents/cace/CGSC/AY19_CGSC_College_Catalog_Final_Draft_27_Aug.pdf

https://usacac.army.mil/organizations/cace/cgsc/mmas
Om dig
Du kan søge uddannelsen, hvis du er kaptajn og har gennemgået videreuddannelseskursus bataljon og brigade eller tidligere VUT I/L. Det vægtes, at du er en af Hærens talenter, er meget studieegnet, har stort chefpotentiale og er velbedømt som chef/leder. Endvidere er der krav om et højt sprogniveau i engelsk og forudsætter ”US medical screening”.

Du skal efter gennemgangen af uddannelsen forvente at forrette tjeneste i Karup. For den udvalgte kandidat anses ansøgningen således også som en ansøgning om efterfølgende tjeneste (og udnævnelse) i en LG5 stilling i Karup.

Det er ønskeligt, at du har grundigt kendskab til operationer på taktisk niveau, gerne også stiftet bekendtskab med operationer på operativt niveau, samt at du har forrettet tjeneste udenfor egen tjenestegren og stabstjeneste på minimum afdelingsniveau. Det er ligeledes en fordel, hvis du har været udsendt i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Uddannelsen tilrettelægges som en udstationering efter udetillægsordningen, jf. FPTBST 566-2(A). Du kan læse mere om udstationering under udetillægsordningen på HR-portalen på FIIN (artiklen: Udstationering under udetillægsordningerne).


Desuden har du mulighed for at forhandle funktionstillæg.

Der gennemføres lønsamtale forud for indtræden på uddannelsen i lighed med et stillingsskifte.

Læs mere om udstationering på FIIN eller internettet under HR International.

Ansættelsen er betinget af, at du til enhver tid kan bestå Forsvarets helbredsundersøgelse og kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til NATO Secret samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Derudover skal ansøgere bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Under uddannelsen er du arbejdstidsneutral, hvilket indebærer, at der ikke kan optjenes merarbejde og arbejdstidsbestemte ydelser.

Der vil være udnævnelse til major (Løngruppe 5) i en stilling i Hærstaben, efter endt uddannelse. Du vil blive kontaktet af Hærstaben ca. seks måneder før endt uddannelse m.h.p. en dialog om kommende funktion i Hærstaben. Det forventes at du forbliver i Hærstaben minimum to år efter endt kursus.

Øvrig information:
Ved uddannelsens start skal du have 15 feriedage/særlige feriedage til rådighed for afholdelse i 2019. Øvrige feriedage forudsættes afviklet inden start på uddannelsen, ligesom resterende merarbejde skal være afviklet eller ansøgt udbetalt.

Kontakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos MJ Magnus Haugstrup Nautrup i Hærstaben, som kan kontaktes på telefon 728 11854 eller VFK-H-KPU12@mil.dk Oplysninger om vilkår under udstationering mv. kan fås ved henvendelse til Forsvarets Personeltjeneste, HR konsulent Peter Korfits Frank på tlf.: 728 19140.

Ansøgning:
Motiveret ansøgning og CV vedhæftes tillige med seneste FOKUS, der ikke må være me-re end 6 måneder gammel.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket - Søg den ledige stilling.

Ansøgningsfrist er den 18. november 2019.

Vær opmærksom på, at såfremt du også ønsker at ansøge om optagelse på MMS og/eller OFU, skal dette gøres separat.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udland

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

05.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent