Hæren 06

Næstkommanderende / deling til Hærens Basisuddannelse ved Gardehusarregimentet


Næstkommanderende / deling til Hærens Basisuddannelse ved Gardehusarregimentet

Har du lyst til en stilling med ansvar og udfordringer? Brænder du for at være med til at uddanne soldater og derigennem, at være medvirkende til at skabe det bedst mulige fundament for Hæren? Så skal du søge stillingen som næstkommanderende i delingen ved 1. kompagni / V Bataljon.
Om os
Kompagniet er kendetegnet ved at levere dygtige soldater og befalingsmænd til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Kompagniet er ligeledes kendetegnet ved at have et godt arbejdsmiljø. Dette ses i ånden hos den faste kadre som altid har en god tone, er hjælpsomme, bruger humor i dagligdagen, men stadig er ambitiøse og professionelle.
Som kompagni med ansvar for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, er det afgørende at vores befalingsmænd er i stand til at leve op til de krav kompagniet stiller. Vi har en vigtig opgave, da kompagniet leverer soldater til store dele af Hæren og således er med til at skabe fundamentet i Hæren. Uddannelsen er komprimeret, hvilket medfører at perioderne med værnepligtige er travle og med længere arbejdsdage om end øvelsesaktiviteten ikke er voldsom.

Det er vigtigt at kompagniets faste kadre af bl.a. befalingsmænd er dedikerede, loyale og hårdarbejdende, samt i alle aspekter af tjenesten er et forbillede for yngre befalingsmænd og værnepligtige. Det er vigtigt for os, at du er en holdspiller, som anerkender at de bedste resultater opnås ved sammenhold og under udnyttelse af de til rådighed værende kompetencer.
Om stillingen
Din primære opgave som næstkommanderende i delingen (NK/DEL), er at støtte delingsføreren, og om nødvendigt træde i dennes sted og føre delingen under uddannelsen med henblik på at uddanne gode enkeltkæmpere. Ligeledes skal du støtte delingsføreren i at udvikle og hverve elever til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Grundlæggende Sergentuddannelse samt udviklingen af delingens yngre befalingsmænd.

Du vil som NK/DEL have ansvaret for den daglige administration og vedligeholdelse af delingens våben, køretøjer, materiel og forsyninger.
Du skal forvente, at fungere som faglærer og instruktør i et eller flere fag, hvor du vil have ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelse herunder også øvelser og feltdage generelt.
Det forventes, at du brænder for uddannelsen af værnepligtigt personel og ikke mindst vil være med til at udvikle og sparre med kompagniets yngre befalingsmænd, men også at du kan fungere som en fast og dygtig støtte for delingsføreren, der ofte vil komme direkte fra Løjtnantsskolen eller Hærens Officersskole.

Idet kompagniet uddanner værnepligtige er der fire travle måneder to gange om året, hvor der må påregnes merarbejde. Samtidig betyder det, at der er længere perioder i mellem indkaldelserne (op til 6 uger), hvor der planlægges afspadsering og deltagelse på kurser. Der er så at sige mulighed for at slappe lidt af mellem værnepligtsholdene, før det går løs igen.
Om dig
Du er oversergent eller alternativt, sergent med gennemført videreuddannelsestrin I for mellemledere og har som minimum gennemført kursus som Mekaniseret Infanterigruppefører (HKS 01 eller HKIC 121). Du er i besiddelse af stort kørekort og er uddannet skydeleder på gevær M/95 familien samt militær fysisk træner eller tilsvarende.

Du holder et højt fagligt niveau i opgaveopløsningen og søger aktivt at styrke og udvikle din og andres faglighed. Du støtter andres udvikling og gennem tilbagemeldinger og positiv dialog, bidrager du til andres kompetenceudvikling.
Du har forståelse for, at løsningen af dine opgaver påvirker enheden, og du inddrager andre og tager højde for fælles opgaver i din egen opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til fortroligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Kasper Storm på telefonnummer: 72 83 39 11 / 41 38 52 10 eller via mail på ghr-5b-100a@mil.dk - alternativt til seniorsergent; Jesper Østergaard på telefonnummer: 72 83 39 13 / 41 38 52 12 eller via mail ghr-5b-101a@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon 72 81 91 63.

Ansøgning sendes via linket. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er den 18. oktober 2018 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43. Stillingen er til besættelse den 1. november 2018 eller hurtigst muligt derefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET(GHR)
Gardehusarregimentet i Slagelse er et moderne kamptropregiment med både stående enheder med fast personel og uddannelsesenheder med værnepligtige.
Gardehusarregimentet omfatter – foruden Hesteskadronen, I, II og V/GHR bataljon på Antvorskov Kaserne – og opklaringsbataljonen (III/GHR) på Almegårds Kaserne op Bornholm.
Hverdagen er i stor udstrækning styret af forberedelse, uddannelse og støtte til både enheder og pårørende. Støtteopgaven omfatter bl.a. officerer på tilkald døgnet rundt til varetagelse og koordi-nation af støtte til vores udsendte soldater og deres pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Opgaven løses pri-mært af hesteskadronen med dens 75 heste, men også personel ved de fire husarbataljoner søges løbende involveret i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står over for en række store udfordringer; både i for af international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau og e udfordrende og en til tider ikke ufarlig indsats i missions-området samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Slagelse

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

18.10.2018

Indrykningsdato

05.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent