Militær politi 3

Chef for Militærpolitiet


Chef for Militærpolitiet

Har du det, der skal til for at være chef for en af Forsvarets mest professionelle og dedikerede operative enheder? Kan du udvikle og uddanne dansk Militærpoliti samt fastholde og udbygge Militærpolitiets tætte samarbejde med eksterne samarbejdspartnere?
Om os
Militærpolitiet er en operativ enhed med ca. 320 soldater, geografisk placeret på Aalborg Kaserner. Enheden er fra 1. januar 2019 organiseret med en stab, to Militærpolitikompagnier og en Militærpolitiskole. Derudover er fire militærpolitistationer fast udlagt til henholdsvis Frederikshavn, Aarhus, Korsør og København.

Militærpolitiet er indsat 24/7/365 som en del af Forsvarets opgaveløsning internationalt og nationalt. Indsættelserne gennemføres i de maritimmilitære, luftmilitære og landmilitære miljøer, ofte i tæt samarbejde med Forsvarets Auditørkorps, det civile politi og multinationale partnere.

Militærpolitiet er kendetegnet ved en helt særlig kultur og korpsånd, med en uformel intern omgangsform og et helt særligt fokus på en professionel opgaveløsning – hver gang!
Militærpolitiet er en vigtig og aktiv bidragyder til et omfattende internationalt studie-, udviklings- og kursussamarbejde, der omfatter NATO, FN, de nordiske lande og særlige bilaterale relationer.

Om Trænregimentet:
Trænregimentet er garnisoneret på Aalborg Kaserner. En af de vigtigste opgaver er at uddanne professionelle operative logistik- og militærpolitienheder. Dette sker ved 1. Logistikbataljon, 2. Logistikbataljon, 3. Vedligeholdelsesbataljon, 4. Nationale Støttebataljon (Vordingborg kaserne) samt Militærpolitiet.

Vi er i alt op mod 2.000 soldater og et mindre antal civile medarbejdere, når vi er flest, inkl. værnepligtigt personel.

Om stillingen
Du bliver ansvarlig for at udvikle og uddanne enkeltpersoner og enheder til indsættelse i internationale og nationale opgaveløsninger, blandt andet som integrerede dele af multinationale militærpolitienheder.

På kort sigt vil du skulle fokusere intenst på en justering af den nuværende organisation samt iværksættelse af nye opgaver.

Et af dine væsentligste fokusområder bliver en fortsat udvikling af et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere nationalt og internationalt, civilt og militært. Du er blandt andet ansvarlig for at fastholde og udvikle den markante danske indflydelse i internationale sammenhænge, i tæt samarbejde med militærpolitichefer fra både NATO lande og lande uden for alliancen

Du skal, i tæt samarbejde med Militærpolitiets Command Sergeant Major, drive implementeringen og udviklingen af Command Teams i Militærpolitiet, som en del af Trænregimentets Command Team struktur.

Du indgår i Trænregimentets chefgruppe, og bidrager således også til garnisonens civile-militære samarbejde i den nordjyske region. Derudover vil du som chef skulle samarbejde med og rådgive andre chefer i og uden for Forsvaret vedrørende Militærpolitiet.

Stillingen er værnsfælles og du refererer direkte til Chefen for Trænregimentet, der tillige er Tjenestegrensinspektør for Militærpolitiet.
Om dig
Du er udnævnt til den militære chefgruppe (M401), eller har potentialet til og forudsætningerne for at kunne blive udnævnt til M401 i forbindelse med ansættelsen. Det vil være en fordel, hvis du har en videregående operativ føringsuddannelse.

Du har erfaring fra flere funktioner i den militære ledergruppe, og evt. fra en eller flere funktioner i den militære chefgruppe. Du er uddannet som militærpolitiofficer, og har gjort tjeneste ved Militærpolitiet.

Det er afgørende, at du har erfaring med opstilling og uddannelse af operative enheder, har gjort tjeneste i højere stabe i Forsvaret, og at du har været udsendt i internationale operationer.

Du har en stærk og tydelig ledelsesprofil med respekt for den høje grad af specialisering og engagement, der kendetegner militærpolitisoldater.

Du har solid ledelsesmæssig erfaring og du er initiativrig, visionær, engageret og nytænkende. Du møder dine soldater i øjenhøjde, har stærke sociale kompetencer og stor indlevelsesevne. Du fungerer godt under pres, har forståelse for større sammenhænge, et godt blik for helheden og er bevidst om effektiv ressourcestyring og planlægning.

Du kommunikerer frit og effektivt, både internt til militærpolitisoldaterne og deres pårørende samt eksternt med relevante samarbejdspartnere i – og udenfor Forsvaret, nationalt og internationalt. Du formulerer dig kort og præcist i skrift og tale, på både dansk og engelsk.

Ikke mindst skal du som en del af Trænregimentets chefgruppe være i stand til at byde ind med dine erfaringer og idéer som bidrag til udviklingen af en af landets største militære arbejdspladser.

Der vil endvidere blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig også til andre chefstillinger indenfor Forsvarsministeriets myndighedsområde
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Derudover er der mulighed for at forhandle et personligt tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du er indplaceret i lønramme 37

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Som udgangspunkt har du fast tjenestested i Aalborg.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i en international operation skal du gøre opmærksom herpå i din ansøgning.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde godkendelsen i hele din ansættelsesperiode.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen ønskes besat snarest.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Trænregimentet oberst Jess Møller Nielsen tlf.: +45 72 83 60 01. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarets Personalestyrelse, HR-konsulent, Mette Wassmann på telefon 3266 5111 eller e-mail fps-ba-bs103@fiin.dk.

Ansøgning sendes elektronisk via linket "søg stillingen". Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en evt. samtale.

Ansøgningsfristen er søndag den 21. oktober 2018. Ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende missioner med videre.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

21.10.2018

Indrykningsdato

04.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent