Hæren 06

Mekaniker til Reparationsdelingen på Gardehusarkasernen i Slagelse


Mekaniker til Reparationsdelingen på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige kollegaer. Du bliver en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed, hvor vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, med fokus på kvalitet, gensidig tillid, et godt arbejdsmiljø og en sund humor.
Om os
Reparationsdelingen på Gardehusarkasernen i Slagelse er underlagt 2 Vedligeholdelseskompagni, som er hjemmehørende i Vordingborg.
Reparationsdelingen Gardehusarkasernen er en af 5 reparationsdelinger i 2 VEDLKMP/3 VEDLBTN/TRR.

2 vedligeholdelseskompagni har reparationsdelinger på Vordingborg Kaserne, Gardehusarkasernen, Høvelte Kaserne, Fredericia/Haderslev Kaserner og Rønne Kaserne. Reparationsdelingen på Gardehusarkasernen, er Gardehusarregimentets militære værksted, hvor de forskellige enheder afleverer køretøjer, våben, elektronik m.m. til reparation og eftersyn.

Ved siden af arbejdet som mekanikere er vi soldater. Vi anvender derfor en del tid på militære færdigheder, således vi kan indgå i Forsvarets beredskaber og udsendes i internationale operationer.

I dagligdagen er vi 33 medarbejdere, fordelt på et ledelseselement, motormekanikere, elektronikfagteknikere, våbenmekanikere, reservedelsekspedienter, en dækmand og lærlinge. Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, vores kunder, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø. Hos os vil du arbejde sammen med fagligt dygtige kollegaer og bliver en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.

Vedligeholdelseskompagniet er en enhed, der bruger mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderne, så ud over de faglige kompetencer vil der også være mulighed for at deltage i kursusvirksomhed, primært "naturligvis" så længe de kommer enhedens samlede opgaveløsning til gavn.
Om stillingen
Den ledige stilling er placeret i reparationssektionens hjulafdeling, hvor dine primære arbejdsopgaver vil være eftersyn, diagnosticering og reparationer af bl.a. MAN 18, 27, HX/SX, Mercedes, VW, samt div. fremtidige hjulkøretøjer. I hjulsektionen er vi syv motormekanikere. I perioder vil der være mulighed for at der også skal løses opgaver i bælteafdelingen. I hverdagen vil der også være et samarbejde med vores våben- og elektronikmekanikere, vores mekanikere i bælteafdelingen, samt vores dæk/smøremand. Også folkene på reservedelslageret vil du få et samarbejde med.

Du skal arbejde sammen med dygtige og engagerede mekanikere i reparationssektionen, hvor din sektionsfører og de tre gruppefører alle har en faglige uddannelse. Du indgår i sektionens beredskab til bidrag for reaktionskampgrupperne og skal deltage med hele eller dele af sektionen i såvel interne uddannelsesaktiviteter samt i kompagni-, bataljons- og brigadestyrede aktiviteter.

I forbindelse med din udviklingssamtale vil vi sammen udfærdige en uddannelsesplan, og løbende uddanne dig på relevante og aktuelle områder.
Om dig
Du har en faglig uddannelse som lastvogns- eller automekaniker, som er afsluttet med et svendebrev. Det er at fortrække at du er uddannet lastvognsmekaniker.

Du skal som minimum have aftjent din værnepligt og umiddelbart kunne udnævnes til konstabel. Hvis du mangler at gennemføre Hærens Basisuddannelse, bliver du ansat på en uddannelsesaftale med henblik på at opnå militære kompetencer indenfor udvalgte dele af basisuddannelsen og Grundlæggende Militær Uddannelse (GMU), som er grundvilkår for at være ansat i Forsvaret.

Du kan arbejde selvstændigt og har faglig viden, -færdigheder og -stolthed som en bærende kraft i dine opgaveløsninger. Du sætter ganske enkelt en stor personlig ære i, at udføre dit arbejde i høj kvalitet til gavn for kunderne. Du skal medvirke til at holde Gardehusarregimentets køretøjer kørende og skal således kunne levere opgaveløsninger af høj kvalitet og have flair for naturlig forudseenhed og gode samarbejdsevner.

Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori C.

Du skal kunne udvise stor empati med kunderne, som altid er presset, for på den måde at bidrage aktivt til en smidig, men stadig professionel, opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Er du ikke konstabel og har du ikke gennemført din værnepligt, skal du inden din ansættelse være indstillet på at gennemføre en afprøvning. Ligeledes skal du efter din ansættelse være indstillet på, at gennemføre en militær basisuddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested er Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos delingsfører for reparationsdelingen, Gardehusarkasernen, SSG Karsten Gorm Pedersen 72837820

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2018. Vi forventer at afholde jobsamtaler i uge 43/44, med henblik på tiltrædelse 16. december 2018.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet. Det giver os et godt kendskab og lokalt engagement ved vores kunder rundt om på landets kaserner.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

21.10.2018

Indrykningsdato

04.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent