Flyvevåbnet 3

Forsyningsspecialist ved Air Control Wing i Karup


Forsyningsspecialist ved Air Control Wing i Karup

Har du lyst til et udfordrende job med et bredt ansvarsområde og koordination på tværs af interne og eksterne enheder?
Så tilbyder vi en stilling som forsyningsspecialist på oversergent niveau ved Supply Element i Karup.
Om os
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed i Danmark med satellitenheder placeret i hhv. Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm med hovedsæde i Karup.
Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing (ACW) stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.
Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle som bidrager positivt til vores opgaveløsning. Til gengæld fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem god ledelse, anerkendelse og udvikling af kompetencer.

Supply Element varetager al forsyningstjeneste ved ACW, herunder også for vores radarhoveder i Skagen, Skrydstrup og Bornholm samt Skalstrup.
Om stillingen
Du får en central rolle med koordination på tværs af alle ACW forsyningselementer.

Du kommer til at arbejde i tæt koordination med lederen af Supply Element og med stor indflydelse på tilrettelæggelse af både egne opgaver, men også tværgående forsyningsopgaver med andre forsyner indenfor ACW ansvars område.

Du kommer til at arbejde med regnskaber, normering, rådgivning, og udvikling i relation til forsyningstjeneste, derudover bliver du ansvarlig for al koordinering indenfor kodificering af materiel for ACW i Karup området.

Du vil få ansvaret for ACW hjemmeside indenfor forsyning.
Der forventes delvis rejseaktivitet udenlands og du forventes at kunne varetage en forsyningsfunktion i INTOPS, da ACW forsyningselement understøtter ACW INTOPS opgave (pt. udsendt til UAE og Irak).
Du vil have den koordinerende rolle for ACW, i samarbejde med JMTO i forbindelse med forsendelse af gods fra DK til INTOPS.
Du kan endvidere forvente, som en naturlig del af tjenesten, at skulle vedligeholde dine grundlæggende militære færdigheder og fysiske form.

Vi tilbyder
Et fagligt udfordrende miljø, hvor vi prioriterer medarbejdernes kompetenceudvikling og ikke mindst at bringe medarbejdernes kompetencer i spil.
En spændende arbejdsplads med opgaver, der veksler mellem opretholdelse af konstant nationalt beredskab samt planlægning af og deltagelse i internationale operationer.
Om dig
Du er forsyningsspecialist og befalingsmand med rang af oversergent. Alternativt sergent, som er i gang med VMF 1, med henblik på udnævnelse til oversergent.

Vi forventer, at du er en erfaren forsyner med en god portion ordenssans.

Du er god til at etablere relationer og indgå i samarbejde med andre.

Du har faglig uddannelse som logistikassistent med svendebrev.

Du har stor erfaring i anvendelse af SAP MM og gerne godt kendskab til SAP PM.

Er du allerede bekendt med den forsyningsmæssige forretningsgangen på vores kapaciteter i ACW, vil dette også vægtes højt.

Vi værdsætter, at du er en engageret leder, som udviser initiativ og er en god kollega, der med et smil på læben deltager i hverdagen.
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen er du velkommen til at kontakte Jess Strømsted/SSG, mail ACW-LPS-004@mil.dk, tlf. 72 84 54 31 på hverdage mellem kl. 0800 og 1500. Eventuelt mobil 23 38 47 38.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 18. oktober 2018.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende, i forlængelse af ansøgningsfrist.

Ansættelse pr. 1. NOV 2018 – eller snarest derefter.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag, herunder elektronisk via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.
Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

18.10.2018

Indrykningsdato

04.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent