Civil karriere 3

Erfaren jurist til erstatnings- og forsikringsarbejde


Erfaren jurist til erstatnings- og forsikringsarbejde

Vil du være med til at gøre en forskel for de veteraner, som er kommet til skade under deres udsendelse og har du interesse for erstatnings- og forsikringsret?

Så kan det være, at du er vores nye kollega i Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor, hvor vi lige nu søger en fuldmægtig med nogle års erfaring inden for det erstatningsretlige område.
Om os
I Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor bliver du en del af vores hold, og får 14 dygtige og engagerede kollegaer, som arbejder sammen om, at veteraner og andre, som kan være berettiget til erstatning og godtgørelse fra Forsvaret, får det, de er berettiget til, så hurtigt, som det er muligt.

Hverdagen på kontoret er travl, og vi løser vores opgaver med højt humør og masser af humor, ligesom festlige aktiviteter efter arbejde er en naturlig følge af en ansættelse hos os.
Om stillingen
Vi tilbyder dig muligheden for enten at arbejde som generalist over flere områder eller at dykke dybere ned som specialist i enkelte områder.

Sammensætningen af dine arbejdsopgaver vil tage udgangspunkt i nedenstående fagområder:

- Arbejdsskader efter arbejdsskadesikringsloven,
- erstatningssager efter de almindelige erstatningsretlige regler,
- sager efter internationale regler,
- Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning (FSG),
- Aktstykke 425 ydelser (pensionsydelse),
- kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte.

Vi er et driftstungt kontor, og en stor del af din tid vil du bruge på konkret sagsbehandling. Men du vil også indgå i arbejdet med at formidle regler, besvare konkrete spørgsmål til området, løbende ændre vores processer, udarbejde notater samt tværfagligt projektarbejde.
Om dig
Du er uddannet cand.jur. og har erfaring med sagsbehandling af erstatningsretlige problemstillinger og arbejdet i en politisk kontekst.

Du er nysgerrig og tager ansvar for dine opgaver og formår at se bredere end løsningen af den enkelte opgave. Du skal være interesseret i at forstå, hvordan vores områder hænger sammen både internt men også med samfundet omkring os.

Det forventes, at du løbende og aktivt søger sparring og forventningsafstemning på retningen og udformningen af det arbejde, som du laver. Du skal derfor trives i et tæt samarbejde med andre passionerede kollegaer, hvor vi anser faglige og procesmæssige diskussioner som en naturlig del af vores hverdag.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som fuldmægtig efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 – 8. Der er til stillingen knyttet et anciennitetsafhængigt rådighedstillæg. Der vil, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg og 9 % af rådighedstillægget.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen i Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor, er du velkommen til at kontakte souschef Mads Holtug på telefon 3266 5835.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Anett Brund Kronborg på telefon 7281 9135.

Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2018.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, såsom kandidatbevis mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften inden for Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen samt funktionelle styrelser, herunder Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen m.fl.
FPS støtter koncernens styrelser og myndigheder bl.a. gennem rekruttering til koncernens uddannelser og ca. 19.500 faste civile og militære stillinger samt 3.500 stillinger i reserven, rådgivning om HR-forhold, indkaldelse til Forsvarets Dag og værnepligt, forhandling af overenskomster og støtte til veteraner og pårørende. FPS har det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer rundt omkring i hele landet. Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation består også af Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret. Veterancentrets hovedsæde er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

21.10.2018

Indrykningsdato

03.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent