Militær politi 3

Chef til Ledelsessekretariatet i FMI


Chef til Ledelsessekretariatet i FMI

Er du interesseret i et chefjob i en dynamisk og kompleks organisation med direkte adgang til topledelsen? Vil du være en del af en organisation i rivende udvikling og med tilførsel af ekstra ressourcer i det seneste forsvarsforlig? Så er stillingen som chef for Ledelsessekretariatet ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse noget for dig.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) anskaffer alt materiel og IT til Forsvaret som f.eks. skibe, fly, kampvogne, kommunikationssystemer og uniformer. I forbindelse med det seneste forsvarsforlig er det besluttet, at tilføre FMI ekstra ressourcer for at anskaffe yderligere materiel og IT til Forsvaret.

FMI Ledelsessekretariat består af 17 dygtige og engagerede medarbejdere med forskellige civile og militære baggrunde. Gennem denne forskellighed udgør vi et robust sekretariat, der byder ind med kvalificeret støtte til ledelsen af styrelsen.
Opgaverne i Ledelsessekretariatet omfatter bl.a. koordination af bidrag til politiske sager, spørgsmål fra Forsvarsudvalget, aktindsigtssager og borgerhenvendelser. Vi har desuden ansvaret for koordination af Rigsrevisionsområdet samt koordination af diverse HR-opgaver.

Ledelsessekretariatet varetager tillige direkte støtte til direktøren og til vicedirektøren ved FMI, fx mødeforberedelse og personlig støtte. Ledelsessekretariatet er ansvarlig for at koordinere, kvalitetssikre og færdigbehandle FMI sager og besvarelser, som kræver direktørens eller vicedirektørens godkendelse. Ledelsessekretariatet er endvidere ansvarlig for tilrettelæggelse af de ugentlige direktionsmøder.
Endelig hører FMI Presse- og Informationstjeneste under Ledelsessekretariatet.

Hverdagen i sekretariatet er kendetegnet ved meget forskelligartede opgaver, som løses i den takt, de kommer ind, hvilket stiller krav om et tæt samarbejde, tillid til hinanden og behov for at være omstillingsparat.

Vi tilbyder en spændende hverdag i et dynamisk miljø med frihed under ansvar og stor berøringsflade med andre styrelser og myndigheder i koncernen.

Du kan læse mere om FMI på: www.fmi.dk
Om stillingen
Som chef for Ledelsessekretariatet vil du stå i spidsen for et team af dedikerede og dygtige medarbejdere, der servicerer FMI direktør og vicedirektør, og som støtter FMI øvrige organisation.
Foruden ledelse af medarbejderne i Ledelsessekretariatet, der refererer direkte til dig, refererer pressechefen med hans Presse- og Informationssektion også til dig som en del af det samlede Ledelsessekretariat.

Du vil indgå som medlem i FMI direktion og har dermed direkte indflydelse på styrelsens øverste ledelse og beslutninger.

Du skal lede arbejdet i Ledelsessekretariatet og sikre et fyldestgørende beslutningsgrundlag for styrelsens øverste ledelse og sikre den rette koordination af bidrag til anvendelse på både militærstrategisk og politisk niveau.

Opgaverne i Ledelsessekretariatet er meget varierede og til tider meget komplekse, og der vil være god mulighed for at sætte eget aftryk på et arbejdsfelt med væsentlig betydning for FMI virke. Du vil komme tæt på beslutningerne og dermed få mulighed for indflydelse på det øverste niveau.

Du vil endvidere skulle indgå i forskellige styringsfora, mødefora og arbejdsgrupper internt i FMI både som leder og som deltager. Du vil også være FMI repræsentant i eksterne fora med den nødvendige beslutningskompetence.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen forventer vi, at du er officer og har gennemført Videreuddannelsestrin II for militære ledere (VUTII/L) eller andet tilsvarende kursus. Du har også mulighed for at komme i betragtning, hvis du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau samt relevant erhvervserfaring.

Du skal kunne motivere dine medarbejdere til at yde et højt kvalitetsniveau i opgaverne til styrelsens øverste ledelse samt være handlekraftig og resultatorienteret, således at du sikrer, at opgaverne bliver løst med den nødvendige hastighed og kvalitet.
Endvidere skal du have gode analytiske evner og et veludviklet helhedssyn, så du understøtter, at ledelsens beslutninger bliver truffet på et korrekt og fyldestgørende grundlag.

Som chef er du tydelig overfor dine medarbejdere, og du skal have naturlig myndighed og gennemslagskraft til at trænge igennem med budskaber og beslutninger i hele organisationen.
Du er en stærk kommunikator, både mundtligt og skriftligt og besidder gode engelskkundskaber. Du evner at formulere dig kort og præcist, og du formår at tilpasse dine budskaber til situationen, opgaven og målgruppen.

Som person har du en god situationsfornemmelse, dømmekraft samt gode samarbejdsevner, som understøtter din rolle som central lederfigur i FMI. Som chef for ledelsessekretariatet vil du være tæt på styrelsens øverste ledelse, og derfor forventes det, at du kan agere med stor personlig integritet og loyalitet samt kunne håndtere følsomme oplysninger.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til FMI samlede virksomhed.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en varig stilling ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med fast tjenestested i Ballerup.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten.

Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Der vil være mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål. Derudover er der mulighed for at forhandle personlige tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal i så fald stiles til Dronningen, medmindre du i forvejen er indplaceret i lønramme 37.

Som ansat under Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du rette henvendelse til FMI vicedirektør, brigadegeneral Anders Mærkedahl Pedersen på telefon 728 14020 eller til den nuværende stillingsindehaver oberstløjtnant Thomas Boll Bork på telefon 728 14031.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Nezi Olgun på telefon 728 191250.

Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2018, og vi forventer at gennemføre samtaler hurtigst muligt derefter.
Vedlæg gerne dine seneste bedømmelser og eksamenspapirer for relevante uddannelser.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi
opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

21.10.2018

Indrykningsdato

03.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent