Søværnet 04

Oversergent til søværnets dykkertjeneste (SDT)


Oversergent til søværnets dykkertjeneste (SDT)

Patruljefører til Clearence diving team(CDT)

Om os
Søværnets dykkertjeneste indgår i 2. Eskadre, Division 25, der bl.a. opstiller enheder til nationale som internationale maritime operationer. Division 25 har de seneste år blandt andet været indsat i internationale operationer i Det Indiske Ocean (OPERATION OCEANSHIELD) og i Middelhavet (OPERATION RECSYR).
Herudover har division 25, også deltaget i en række operationer i Danmark, som der har været stor fokus på, både fra ind som udlandet.


Om stillingen
Som patruljefører for et CDT, er du den som har ansvaret for den daglige træning og vedligeholdelse af færdighederne, med hele den alsidighed som patruljen dækker.
Dine opgaver i dagligdagen er meget alsidige, og spænder både over få administrative opgaver og mange praktiske opgaver.

I den administrative del af jobbet forestår du planlægning for det personel som du har underlagt, dette gælder såvel træning som diverse vagtopgaver samt deres tjenestelister mv.
I den praktiske del af daglig dagen gennemfører du den daglige træning med vægt på militære færdigheder indenfor maritim ammunitionsrydning og minedykning, herunder også dybdedykning.

Herudover vil du indgå som minørholderleder ved NATOPS
Du planlægger og gennemfører i samarbejde med enhedens operationsofficer, de øvelser som din patrulje deltager i, både inden og udenlands
Du vil og skulle kunne indgå som instruktør i uddannelser, vedrørende minedykning.

Vi kan tilbyde et alsidigt arbejde, med vekslende arbejdstider og mængde, du vil blive tilbudt relevante efteruddannelser, samt stort frihed under ansvar til løsning af opgaverne.

Om dig
Du er udnævnt oversergent eller er sergent med potentiale som oversergent og har eller kan gennemføre videreuddannelsestrin I for mellemledere med tilfredsstillende resultat.

Vi forventer at du har erfaring og fremstår som en robust, selvstændig og helstøbt befalingsmand.
Vi forventer endvidere, at du har et klart helhedssyn angående forsvaret, da din berøringsflade vil dække over det meste af det danske forsvar, og du derfor skal kunne sætte dig ind i hvad som sker generelt andre værn og enheder.

Du skal have gennemført relevante minedykkerkurser samt have bred erfaring med dette arbejdsfelt, herudover skal du have kurser i ammunitionsrydning, både konventionelt som improviseret ammunition og erfaring fra såvel NATOPS som INTOPS.

Som person er skal du have positiv tilgang til at arbejde i søværnet, og under de vilkår, som opstår når der til tider er meget travlt og der skal holdes mange bolde i luften på en gang.
Din familie skal også være indstillet på travlhed og meget skiftende og lange arbejdsdage, da vi lægger vægt på både arbejde og familie i enheden.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning.
Du skal derfor kunne opfylde de krav som sættes til dig fysisk som dykker. Det forventes, at du som en del af sergentkorpset går i front og udviser positiv motivation i alle opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med en lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Odsherred.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til 2.Eskadre DIV 25 NK kaptajnløjtnant Bo Petersen på telefon 29 22 00 75 eller på mail: mtj-nk@mil.dk alternativt KL Henrik Nilsson, 2. Eskadre DIV 25. på telefon 41 86 02 44 eller CSG John Rasmussen, SAKBE, telefon 72 85 63 31.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-Konsulent Rikke Thomsen på mail: FPS-BA-BS252@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 18. november 2018. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb, med henblik på besættelse af stillingen snarest muligt.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter samt til ansøgningen.

Hvis du er udpeget til INTOPS, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.2.Eskadre (2ESK)
2. Eskadre uddanner og opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, søredning og maritim myndighedsudøvelse. De internationale opgaver spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Odsherred

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

03.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent