Flyvevåbnet 3

Næstkommanderende til Koordinationssektionen ved FLV Administrative Fællesskab


Næstkommanderende til Koordinationssektionen ved Flyvevåbnets Administrative Fællesskab.

Er du en driftsstærk leder med et godt overblik og mod på personaleledelse, så er det dig, vi leder efter som vores kommende næstkommanderende i Koordinationssektionen.
Om os
Flyvevåbnets Administrative Fællesskab (FAF) er en afdeling under Operations Support Wing, der er en nyoprettet Wing i Flyvevåbnet. FAF har ansvaret for at levere administrationsstøtte og HR-ydelser til Flyvevåbnets myndigheder.

Enheden består af en central del i Karup kaldet Koordinationssektionen, der er samplaceret med Operations Support Wing. Dertil kommer tre decentrale partnerenheder, der er placeret på hhv. Flyvestation Aalborg, Karup og Skrydstrup.

Koordinationssektionen består af tre elementer; Policy- og koordinationselementet, Personelelementet og Rejseelementet. Elementernes opgaver er mange og dækker et bredt spektre af administration, forvaltning og HR. Opgaverne vedrører bl.a.:
• koordinering på tværs af FAF vedrørende operationalisering og implementering af det administrative forvaltningsgrundlag,
• udfærdigelse af FAF overordnede bestemmelser, vejledninger mv.,
• etablering og vedligeholdelse af ”Admin Portalen”,
• styring og sagsbehandling på vegne af Flyvevåbnets myndigheder på administrations-, struktur- og forvaltningsområdet,
• sagsbehandling af elevaktiviteter og elevforløb, herunder koordination med skoler og myndigheder,
• administrativ håndtering, registrering og rapportering vedrørende værnepligtige og elever, herunder indkaldelse, hjemsendelse, afgang samt løn og ydelsesadministration,
• arbejdstidsadministration for alle Flyvevåbnets myndigheder,
• sagsbehandling, udvikling og gennemførelse af rejseadministration for Flyvevåbnets myndigheder, og
• udfærdigelse og afregning af rejser.

I FAF sætter vi pris på at levere god service, hvor kunden er i centrum. En service, der altid leveres med fokus på høj faglighed og kvalitet. Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør, og vi ønsker, at FAF er et godt sted at arbejde.
Om stillingen
Som næstkommanderende i koordinationssektionen bliver du ansvarlig for sektionens interne drift og den daglige ledelse af sektionens tre elementer. Du vil som næstkommanderende hovedsagligt have fokus på sektionens interne virksomhed og ledelse af samme. Du bliver direkte foresat de tre elementledere, hvorfor du er ansvarlig for disses udvikling og virke. Udover ledelsen af sektionen, vil du opleve at være ansvarlig for planlægning og koordinering af sektionens interne udviklingsopgaver samt at skulle forestå en løbende procesudvikling i forhold til sektionens opgavekompleks.
Sektionens chef har et meget udadvendt blik rettet mod Flyvevåbnets niveau III myndigheder, hvilke er FAF kunder. Du vil derfor som næstkommanderende opleve, at det reelt er dig, der håndterer den daglige styring og ledelse af sektionen og dennes aktiviteter. Som næstkommanderende i sektionen og dermed stedfortræder for sektionschefen i dennes fravær, skal du selvfølgelig understøtte chefens samlede opgaveløsning, hvorfor der til stillingen er tilknyttet den tilsvarende prokura.
Om dig
Du er major i Flyvevåbnet og har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II (VUT-II/L), Master i militære studier (MMS) eller anden relevant masteruddannelse. Er du kaptajn og optaget på MMS, kan du også komme i betragtning til stillingen, mod at der indgås en uddannelsesaftale. Udnævnelse til major kan finde sted, når rette forudsætninger er til stede.

Vi forventer, at du har en stærk ledelsesprofil og er god til at styre flere samtidige processer og udviklingsforløb. Har du HR erfaring, er det at foretrække, men interesse for området og en stærk ledelsesprofil tæller højest.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Koordinationssektionen (FIIN: OSW-AC-001) MJ Jesper Storhøj Sørensen på tlf. 50 86 57 24 eller chefen for FAF, OL Jan Møller Nielsen, (OSW-A-001) på tlf. 42 95 59 39.
Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Jasper Klemp Vilgaard, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 38.

Ansøgningsfristen er den 21. oktober. Vi forventer at gennemføre samtaler i uge 43-44 i Karup eller på VTC.

Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt efter aftale med din nuværende chef.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

21.10.2018

Indrykningsdato

03.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent