Militær politi 3

Næstkommanderende ved Garnisonsstøtteelement på Almegårds kaserne


Næstkommanderende ved Garnisonsstøtteelement på Almegårds kaserne

Er du en alsidig, energisk og erfaren officer på M321 niveau, kan det være lige dig vi søger til stillingen som næstkommanderende ved Garnisonsstøtteelementet på Almegårds kaserne i Rønne på Bornholm.
Om os
Opklaringsbataljonens (OPKBTN) er garnisoneret på Almegårds Kaserne i Rønne. Bataljonen består af ca. 400 mand, herunder en stab, et garnisonsstøtteelement og tre underafdelinger på hver ca. 120 mand.
To af underafdelingerne er bemandet med professionelle soldater og én underafdeling er fortrinsvis bemandet med værnepligtigt personel.

Opklaringsbataljonen har i mange år deltaget i internationale operationer, hvilket er et bærende element i Bataljonens identitet. Derfor er vi også en arbejdsplads hvor evnen til initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning, baseret på en høj faglighed, er i højsædet – her er soldaterhåndværket i centrum. Som naturlig følge heraf, hersker der en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning.

Opklaringsbataljonen er kapacitetsbærer for Hærens opklaringsenheder og opretholder dermed Hærens evne til at uddanne og indsætte opklaringsenheder i rammen af reaktionskampgruppen og troppeenhedsniveauet eller tilsvarende.

Garnisonsstøtteelementet i Rønne er administrativt en del af III Opklaringsbataljon ved Gardehusarregimentet og løser opgaver for Garnisonskommandanten (garnisonen).
Om stillingen
Du bliver næstkommanderende for Garnisonsstøtteelementet i Rønne, der består af 14 medarbejdere fordelt på et ledelseselement, et personeladministrationselement og et uddannelsesmaterielkontor (UMAK) med IT-support tilknyttet.

Garnisonsstøtteelementet løser en bred vifte af opgaver, bl.a.: Militær sikkerhed, besøgsvirksomhed, arbejdsmiljø, sikkerhedsrådgivning, KTO-virke, ceremoniel, Interforce, mødevirksomhed og meget andet. I det daglige, er Garnisonsstøtteelementet ligeledes bindeleddet mellem de operative enheder og Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES).
Om dig
Vi forventer du er kaptajn/kaptajnløjtnant og har bred erfaring som leder, gode sociale kompetencer, et godt overblik, samt evnen til at finde løsninger ved at bringe dine egne og øvrige medarbejderes kompetencer og erfaring i spil.

Din hovedopgave vil være militær sikkerhed og det lokale KTO-virke, men også løsning af mange af de øvrige anførte opgaver skal du forvente at blive involveret i.

Det er ønskeligt at du allerede er uddannet som sikkerhedsofficer, men er dette ikke tilfældet, vil du hurtigst muligt skulle gennemføre dette kursus.

Da elementets opgaveportefølje også relaterer sig til eksterne myndigheder, herunder Hjemmeværnet, Politiet, Beredskabsstyrelsen, Kommune m.fl., er det vigtigt du besidder gode samarbejdsevner og at du enten har, eller hurtigt opbygger en høj grad af helhedsforståelse i forhold til totalforsvaret på Bornholm.

Idet du skal kunne agere stedfortræder for chefen, er det en fordel hvis du har erfaring med at arbejde i DeMars og Captia, herunder kende til bl.a. godkendelsesprocedurer inden for rejsestyring og arbejdstid.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Til denne stilling minimum til HEM.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
CHGSE Torben H. Petersen, GHR-3B-GSE01@MIL.DK.

Hvis du vil vide mere om lokaleforhold, ydelser og lokale tillæg mm. Kan du kontakte ADMBM/III OPKBTN SSG B.D. Kirkedal-Due, GHR-3B-S10S@MIL.DK eller tlf.: 50 84 91 83

Ved spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte KN Steen Kreiner på tlf.: 32 66 55 04.

Ansøgningsfristen er den 17. oktober 2018. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge dine seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Almegaards kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.10.2018

Indrykningsdato

02.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent