Civil karriere 3

Akademiske sagsbehandlere til Hjemmeværnskommandoens Rekrutteringssektion


Akademiske sagsbehandlere til Hjemmeværnskommandoens Rekrutteringssektion

Brænder du for at arbejde med frivillige?

Har du pionerånd, og lyst til at være med til at opbygge en ny enhed med strategisk fokus på rekruttering og fastholdelse i en af Danmarks største frivillige organisationer?

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, så har vi jobbet til dig.
Om os
Hjemmeværnskommandoen gennemfører med virkning fra 27. november 2018 en reorganisering af staben, og i den forbindelse søger vi 3 kollegaer til en nyoprettet sektion, der får til opgave at arbejde strategisk med frivilligt personel i hele spektret fra rekruttering over fastholdelse til afgang fra Hjemmeværnet.

Du bliver en del af en sektion, der er under opbygning, og du får indflydelse på, hvordan arbejdsopgaverne skal løses, og på det strategiske fokus.
Om stillingen
Du vil komme til at arbejde med forvaltning og strategi vedrørende Hjemmeværnets frivillige, herunder implementering af politiske aftaler samt enkelte myndighedsopgaver relateret til HR. Indsamling og analyse af data om frivillighedskulturer både i Hjemmeværnet og andre organisationer baseret på frivillighed vil ligeledes være opgaver, der skal arbejdes med i sektionen.

Du bliver en del af et miljø, der kræver høj selvstændighed i opgaveløsningen. Dine opgaver vil blive fastlagt i takt med, at sektionen opbygges, og det forventes at der vil være en del projektarbejde.

Du vil få tæt kontakt til alle dele af Hjemmeværnet, Forsvarsministeriets koncern og andre frivillige organisationer i Danmark og Norden.

Du vil bl.a. skulle arbejde med og for:

Know how om frivillighed
Motivation
Best practice
Rekruttering og onboarding
Fastholdelse
Veteraner

Du skal påregne, at der til stillingen følger en del rejseaktivitet af kortere varighed.
Om dig
Din uddannelsesbaggrund eller militære niveau er ikke det vigtigste, idet vi har brug for medarbejdere, der har erfaring med eller lyst til at arbejde med frivillige i et strategisk perspektiv, er systematiske og evner at føre beslutninger ud i livet. Derfor er det vigtigt, at du motiveres af, at snakke med og har en naturlig nysgerrighed på andre mennesker.

Som militær forventer vi, at du er officer (kaptajn/kaptajnløjtnant, major/orlogskaptajn). Er du civil forestiller vi os, at du er kontorfuldmægtig eller i besiddelse af en kandidatuddannelse.

Du er imødekommende, selvstændig, energisk, har masser af gåpåmod og nyder at samarbejde på tværs i en stor organisation. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra arbejdet med frivillige eller selv er aktiv frivillig.

Vi forventer, at du er serviceminded og professionel med fokus på løsninger. Du sætter en ære i en positiv dialog, og er god til at kommunikere både i skrift og tale. Du er opsøgende og nysgerrig i forhold til nye relationer og arbejdsopgaver. Du er omstillingsparat, da prioriterede opgaver kan forandre din planlagte arbejdsdag.

Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. Der vil afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Hvis du er militært ansat, er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Koordinationsdivisionen ved Hjemmeværnskommandoen, Pernille Langeberg på telefon 728 20004 eller på e-mail: HJK-CHKD@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19144.

Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2018, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes.

Om Hjemmeværnskommandoen
Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.

HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

21.10.2018

Indrykningsdato

02.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent