Søværnet 04

Chef for Kapacitetsdivisionen


Chef for Kapacitetsdivisionen i Søværnskommandoen

Er du kommandør, eller har du ambitioner og kvalifikationer til at blive det, har du nu mulighed for at gøre tjeneste som chef for Kapacitetsdivisionen i Søværnskommandoen.
Om os
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværnskommandoen er tillige ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander.

Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endeligt er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.

Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægningsdivisionen samt et Ledelsessekretariat og ligger på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som chef for Kapacitetsdivisionen er du chef for tre sektioner, N4/N6, N7 og N8 og ca. 40 medarbejdere.

Chef for Kapacitetsdivisionen er ansvarlig for styring af styrkeproduktionen af sømilitære kapaciteter. Du bliver således ansvarlig for kapacitets- og organisationsstyring i søværnet med henblik på at søværnet udvikles i den ønskede retning.
Du bliver endvidere ansvarlig for den samlede styring af ressourcer i søværnet og for normeringen af søværnets kapaciteter. Endelig er du overordnet ansvarlig for uddannelse i søværnet.

Chefen for Kapacitetsdivisionen er overfor chefen for Søværnskommandoen ansvarlig for virket som specialtjenesteinspektør i søværnet.

Chefen for Kapacitetsdivisionen kan udpeges som stedfortræder for næstkommanderende eller stabschef i Søværnskommandoen.
Om dig
Du er kommandør eller kommandørkaptajn med stor indsigt i søværnet. Du forventes at have en solid og bred ledelseserfaring fra chefgruppen, herunder gerne fra værnsfælles tjeneste. Du har opnået gode og holdbare resultater og udvist stort potentiale.

Det forventes af dig, at du selvstændigt kan medvirke til fortsat at udvikle søværnet og Søværnskommandoen. Du er en viljestærk og velstruktureret leder, der formår at sætte en dagsorden og håndtere udfordringerne.

Du er resultatorienteret og træffer effektive beslutninger. Du er i besiddelse af god dømmekraft. Som person er du udadvendt og god til at skabe relationer. Du er initiativrig, motiverende og har medarbejderne i fokus. Du fremstår som en god kommunikator, der formår at ”forklare og forsvare”.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke hele Forsvarsministeriets områdes udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og Forsvarsministeriets øvrige styrelsers strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere.

Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle personlige tillæg, ligesom at der er mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Du skal kunne opfylde Forsvarets krav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske test i henhold til Forsvarets krav.

Stillingen er med tiltrædelse 1. januar 2019, eller snarest derefter.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Styrkeudviklingsdivisionen, kommandør Mikael A.J. Bill på VFK-M-CHMSU@fiin.dk eller telefon +45 25 52 06 51. Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-konsulent Mette Wassmann FPS-BA-BS103@fiin.dk eller på telefon +45 32 66 51 11.

Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”.

Ansøgningen stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Ansøgningsfrist er den 21. oktober 2018, og vi forventer at gennemføre samtaler snarest herefter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M402 Løngruppe 2 Lønramme 38 Oberst/kommandør

Ansøgningsfrist

21.10.2018

Indrykningsdato

01.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent