Civil karriere 3

Oversygeplejerske til Forsvarets Sundhedstjeneste


Oversygeplejerske til Forsvarets Sundhedstjeneste

Er ledelse én af dine stærke kompetencer, og er du god til nytænkning? I givet fald er du måske vores kommende oversygeplejerske, hvis primære opgave er at styre og udvikle det sygeplejefaglige område, som består af ca. 10 fastansatte sygeplejersker ved infirmerierne, 2 i staben og på vores skole og ca. 200 sygeplejersker af reserven.
Om os
Forsvarets Sundhedstjeneste er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets Sundheds- og Sanitetstjeneste. Forsvarets Sundhedstjeneste udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sundhedstjeneste ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sundhedstjeneste soldatens helbred.

Forsvarets Sundhedstjeneste er placeret i Brabrand, hvor du vil have din daglige tjeneste i Udviklingsafdelingen. Vi er en dynamisk afdeling, hvor arbejdet veksler mellem planlagte- og ad hoc opgaver. Afdelingen har for nylig gennemgået et generationsskifte, og du forventes at tage aktiv del i udviklingen fremover. Du får derigennem rig mulighed for at påvirke, udvikle og tilrettelægge afdelingens og egne arbejdsopgaver.

Vi har en fri og uformel tone med respekt og tolerance for hinanden, og vi lægger stor vægt på at løfte i flok på tværs af faggrupper. Vi er resultatorienterede og sætter en stor ære i at løse vores kerneopgave: at levere kvalificeret sundhedsfagligt personel til Forsvarets missioner i ind- og udland.
Om stillingen
En vigtig opgave bliver at kommunikere, koordinere og styre indsættelsen af sygeplejersker til internationale missioner. Du er derudover ansvarlig for planlægning og afholdelse af seminarer og møder blandt andet for personel af reserven. Samtidig bliver du faglig leder for sygeplejersker ansat decentralt ved de 5 infirmerier rundt omkring i landet.

Dine opgaver består desuden af:
• At være aktiv deltager i generel planlægning, udvikling og
styring af rådighedsreserven med fokus på sygeplejersker.
• At deltage aktivt i udvælgelse af sygeplejersker og varetage den faglige rådgivning.
• Sygeplejefaglig rådgivning for generallægen.
• Deltagelse i Udviklingsafdelingens arbejde på det sundhedsfaglige område.

Arbejdet er primært dagarbejde, men aftenarbejde i forbindelse med kurser og arrangementer for reservepersonellet må påregnes i begrænset omfang. Ligeledes må en vis indenlands rejseaktivitet forventes - primært til samarbejdspartnere i Danmark.
Om dig
Du har dansk autorisation som sygeplejerske, og har minimum 8 års erhvervserfaring heriblandt dokumenteret ledelseserfaring (f.eks. fungeret som afdelings-/oversygeplejerske i min. 2 år). Har du en formaliseret lederuddannelse som f.eks. master/diplom i ledelse, ses dette som en fordel, ligesom det er en fordel, at du har kendskab til Forsvaret.

Som person er du handlekraftig og tager selvstændige, velovervejede beslutninger. Samtidig med din selvstændighed formår du at samarbejde på tværs af faggrupper med både interne og eksterne samarbejdspartnere. Du er en dygtig kommunikator i både skrift og tale på dansk og engelsk.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Sygeplejersker i staten, indgået mellem Finansministeriet og Dansk Sygeplejeråd den 12. januar 2017. Aflønningen sker på NYLØN med en basisløn på 33.414,13 kr. om måneden. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til stillingen. Du må derfor være forberedt på at gennemgå helbredsundersøgelse og psykologsamtale forud for ansættelse, ligesom Forsvarets fysiske basiskrav skal bestås. Du skal tillige gennemføre Forsvarets Sundhedstjenestes basisuddannelse for sundhedsfagligt personale.

Denne uddannelse foregår i Brabrand og strækker sig over et forløb på 4-5 uger og gennemføres normalt i begyndelsen af ansættelsen. Kravene er begrundet i, at stillingen i særlig grad er relevant for udsendelse til internationale missioner.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos overlæge Susanne Bach Lausten, Udviklingsafdelingen i Forsvarets Sundhedstjeneste på telefon +45 7281 8050.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon +45 7281 9182.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 19. oktober 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i Brabrand i uge 43.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Sødalsparken

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

19.10.2018

Indrykningsdato

27.09.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent