Hæren 06

BATTERIBEFALINGSMAND VED HÆRENS BASISUDDANNELSE VED DANSKE ARTILLERIREGIMENT


Batteribefalingsmand ved Hærens Basisuddannelse ved Danske Artilleriregiment

Har du naturlig autoritet og vilje til at være rollemodel for alle befalingsmænd og til at indgå i Batteriets Command Team? Så har DU dét, der skal til, for at være batteribefalingsmand ved Danske Artilleriregiment!
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) oprettes den 1. januar 2019 og garnisoneres i Oksbøl Garnison. DAR får en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. AFD vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling er ansvarlige for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydesikkerhed, simulation m.m.

Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte.

DAR gennemfører to gange om året Hærens Basisuddannelse (HBU) i Mysundebatteriet, hvor ca. 140 unge mænd og kvinder indkaldes til 4 måneders tjeneste, med efterfølgende mulighed for kontrakt til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) i 8 måneder og efterfølgende mulighed for en videre karriere i forsvaret.
Om stillingen
Som batteribefalingsmand (BTBM) bliver du en del af batteriets Command Team, og dermed en nærtstående rådgiver og vejleder for batterichefen.

Det forventes at du som BTBM, objektivt og rettidigt udfordrer processer og procedurer, så batterichefen har det bedste grundlag at træffe sine beslutninger på.

Som batteriets faglige samlingspunkt, skal du løbende føre tilsyn med batteriets uddannelse, herunder kontrollere og rådgive i forhold til uddannelsen af batteriet.

Som delingsfører for kommandodelingen, skal du gennemføre uddannelse og kontrol af egen deling og støtte batteriets øvrige uddannelse og aktiviteter.

BTBM har en tæt kontakt til alle batteriets befalingsmænd, og skal derfor, som mentor og rådgiver, være med til at udvikle befalingsmandskorpset i dialog med Regiments- og Afdelingsbefalingsmanden.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent eller oversergent, der er vurderet egnet til Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML).

Du er rollemodel og respekteret for dine faglige færdigheder, leder-/ føreregenskaber og mandskabsbehandling.

Du har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater.

Du er bredt respekteret som en kompetent befalingsmand, der formår at gå i spidsen for opretholdelsen af korpsånden ved Mysundebatteriet.

Du besidder et højt fagligt niveau inden for uddannelseslære i Hæren.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og du ansættes med en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og bestå VUT-II/ML,

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personligt tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til stillingerne. Du må derfor være forberedt på at du skal vurderes egnet i en helbredsundersøgelse forud for ansættelse og bestå den fysiske test.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Mysundebatteriet, kaptajn Peter Svane telefon 2541 5967 eller via e-mail: HKIC-OEVL02@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig på telefon 72 81 91 64 eller på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK

Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2018. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Oksbøl Kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Vi har et godt samarbejde med Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området.
I alt er der i Varde Kommune ved Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen ca. 900 militære arbejdspladser, så du vil på sigt have gode muligheder for at skifte stilling og karriereudvikling i lokalområdet.

Oksbøl Kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøllejren

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

21.10.2018

Indrykningsdato

26.09.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent