Militær politi 3

Informationssikkerhedskoordinator og elementleder til VFK


Informationssikkerhedskoordinator og elementleder til Værnsfælles Forsvarskommando

Har du interesse for og generel viden om informationssikkerhed og besidder du gode lederevner? Så har vi et godt og særdeles udfordrende job til dig i Værnsfælles Forsvarskommando.
Om os
Operationsstaben i VFK er struktureret efter en traditionel J1-J9 struktur. MSIK indgår som en sektion i staben og refererer direkte til chefen for Operationsstaben. MSIK er oprettet for at bistå forsvarschefen i opgaven med at varetage det overordnede ansvar for den militære sikkerhed på tværs af koncernen og styrke forsvarschefens muligheder for at varetage planlægning, gennemførelse og kontrol af den militære sikkerhedstjeneste inden for VFK herunder informationssikkerhed.

Til at understøtte og forstærke informationssikkerheden i VFK skal der oprettes et nyt informationssikkerhedselement (INFOSIK) under MSIK. Informationssikkerhedselementet vil indledningsvis blive etableret som en projektorganisation med henblik på fortsat implementering af ISO/IEC 27001. Stillingen som elementleder er ikke tidsbegrænset, men projektorganisationen forventes etableret i en tidsbegrænset periode, forventeligt to til fire år efter at alle stillinger i elementet er besat. Elementet vil bestå af én leder og fem medarbejdere.

Elementets opgave er med udgangspunkt i informationssikkerhedsmæssige risici for Forsvaret at implementere, drive, udvikle, vedligeholde og forbedre informationssikkerheden i Forsvaret.
Om stillingen
Som elementleder for informationssikkerhedselementet i Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) skal du opbygge et nyt element, som skal fortsætte implementeringen af ISO/IEC 27001 i Forsvaret. Du vil som elementleder indgå i Operationsstabens militære sikkerhedssektion (MSIK), som behandler kontraefterretningstjeneste og forebyggende sikkerhedstjeneste, herunder informationssikkerhed i Forsvaret.

Din væsentligste opgave at lede INFOSIK, så elementet understøtter Forsvarets arbejde med at forbedre informationssikkerheden, herunder den fortsatte implementering af informationssikkerhedsstandarden ISO/IEC 27001 i hele Forsvaret. Du referer direkte til chefen for MSIK.

Du skal lede og fordele arbejdet for de fem medarbejdere i elementet, som hver bliver tilknyttet til Forsvarets stabe, kommandoer eller myndigheder. Du skal være tovholder i forhold til udarbejdelse af politikker og handlingsplaner for informationssikkerhed, gennemførelse af trussels- og risikovurdering til brug for ledelsesprioritering og auditering af Forsvarets myndigheder.

Stillingen er en fast stilling med tjenestested i Karup. Der vil være en del rejseaktivitet på Sjælland, og mulighed for hjemmearbejdsdage, hvorfor du kan opretholde en fornuftig work/life balance, selvom du ikke har privat bopæl i Jylland. Stillingen er til besættelse fra den 1. november 2018 eller snarest derefter.
Om dig
Du har gennemført stabskursus eller har anden relevant civil masteruddannelse. Det er en fordel, hvis du enten er uddannet i ISO/IEC 27001 eller har kendskab til at arbejde med andre ISO-standarder, og ligeledes har kendskab til Forsvarets organisation og opgaver.

Du har gode leder- og samarbejdsevner, og du trives i et dynamisk miljø, og er indstillet på, at arbejdsopgaver kan falde uden for normal arbejdstid. Derfor skal du også være analytisk og selvstændigt tænkende, danner dig hurtigt et overblik over omfattende sager og formår med udpræget helhedsforståelse hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer. Du kommunikerer klart og præcist i skrift og tale på dansk.

Du har en høj grad af integritet og udstråler personlig autoritet samt besidder gennemslagskraft i arbejdsgrupperegi. Du har meget gode samarbejdsevner og er i stand til effektivt at drive og udvikle dine medarbejdere, så dit element leverer gennemarbejdede og rettidige produkter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Til denne stilling minimum til HEM.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for MSIK Morten Ovesen på telefon 72 84 05 20.

Ved spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte KN Steen Kreiner på tlf.: 32 66 55 04.

Ansøgningsfristen er 19. oktober 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 43. Stillingen ønskes besat 1. november 2018 eller snarest muligt herefter.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge dine seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

19.10.2018

Indrykningsdato

25.09.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent