Civil karriere 3

Assisterende forsvarsrådgiver ved DANATO


Assisterende forsvarsrådgiver ved DANATO i Bruxelles

Har du lyst og evnerne til at arbejde med forsvars- og sikkerhedspolitik samt forsvarssamarbejde i et dynamisk og spændende internationalt miljø, hvor alting er i bevægelse?

Så har du muligheden for at søge en af to stillinger som assisterende forsvarsrådgiver ved Danmarks Faste Repræsentation ved NATO (DANATO) i Bruxelles. Den ene stilling forventes ledig til besættelse senest den 1. februar 2019 og den anden forventes ledig senest 1. august 2019, men forventelig før. Begge stillinger ønskes besat for en treårig periode, evt. med mulighed for forlængelse.
Om os
Som assisterende forsvarsrådgiver er du udsendt af Forsvarsministeriet. Forsvarsministeriets medarbejdere indgår i et tæt samarbejde med medarbejderne udsendt fra Udenrigsmi-nisteriet samt medarbejderne ved Danmarks Militære Repræsentation. Arbejdet indenfor Forsvarsministeriets ressortområde omfatter bl.a. Alliancens forsvars- og afskrækkelsesprofil, forsvarsplanlægning, materielsamarbejde, nukleare spørgsmål, luftforsvar, Alliancens kommando og styrkestruktur, civilbeskyttelse, kapacitetsopbygning, cyber forsvar, ressourcestyring samt partnersamarbejde. På EU-området er fokus på den politisk-militære del af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik, hybrid krigsførelse, militær mobilitet samt cyber forsvar.
Om stillingen
Du vil indgå som en del af et team af assisterende forsvarsrådgivere, der under ledelse af forsvarsrådgiveren rådgiver ambassadøren vedrørende forsvarspolitiske forhold. Samtidig vil du selvstændigt på Danmarks vegne skulle dække møder inden for dine arbejdsområder og forhandle med øvrige nationer efter anvisning fra Forsvarsministeriet og forsvarsrådgiveren.

DANATO er en attraktiv arbejdsplads for dig, som ønsker at beskæftige dig med internationalt samarbejde samt forsvars- og sikkerhedspolitik. En væsentlig del af arbejdet er at skabe netværk og formidle informationer både til andre landes repræsentanter og til hjemlige myndigheder samt arbejde for Danmarks forsvarspolitiske mærkesager.
Om dig
Du har en relevant samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse.
Du har indgående kendskab til sikkerheds- og forsvarspolitik.
Du har et godt kendskab til ministerområdet. Departemental erfaring og indsigt i politiske processer vil være en fordel.
Du er velformuleret i både skrift og tale, herunder i stand til kort og koncist at formidle omfangsrige eller komplicerede sager.
Du er analytisk skarp og har blik for muligheder frem for begrænsninger.
Du har evt. erfaring fra internationalt samarbejde. Tidligere ophold i udlandet vil være en fordel.
Du behersker engelsk på forhandlingsniveau i både skrift og tale. Kendskab til fransk er en fordel.
Du er udadvendt og er god til at skabe netværk.
Du besidder stor selvstændighed, men er også en holdspiller, der kan tage fra.
Du er omstillingsparat og robust, ikke mindst i forhold til mangeartede opgaver, ofte under tidspres.
Du er fleksibel, herunder i forhold til arbejdstid. Arbejdet i NATO er præget af mange møder, der varer længere end normal dansk arbejdstid.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i henhold til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Afhængig af din erfaring, profil og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

I forbindelse med en ansættelse vil der være mulighed for forhandling af et kvalifikationstillæg.

Ansættelse i stillingerne vil som udgangspunkt ske for en treårig periode, dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarsministeriets behov, ligesom det må forventes, at stillingernes indhold ændres over tid. Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg.

Du har mulighed for at medbringe din familie. Generelt er der gode jobmuligheder for ægtefæller i Bruxelles. Europaskolen har en dansk linje for børn fra 4 år til og med gymnasiet, mens der er en dansk børnehave for børn i 2-4 års alderen. Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til Hemmeligt samt kunne opretholde denne under hele udstationeringsperioden.

Læs mere om udstationering på FIIN eller internettet under HR International.
Udetillægsberegneren finder du på HR-Portalen på Forsvarets hjemmeside.

Hvis du vil vide mere om stillingen kan du ringe til forsvarsrådgiver Lars Jensen: +32 2707 6109.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Palle Hvirvelkær
på telefon 72 81 96 80, ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Ansøgningsfristen er 18. oktober 2018. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 43.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(BE) BRUXELLES

Lokation

Udlandet

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

18.10.2018

Indrykningsdato

24.09.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent