Militær politi 3

Psykolog til Veterancentrets sektion for internationale operationer


Psykolog til Veterancentrets sektion for internationale operationer

Vi søger en autoriseret psykolog til sektion for internationale operationer (INTOPS) til Aalborg Kaserner. Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse den 1. december 2018.

Vi søger en kollega, som trives i en omskiftelig hverdag med mange forskelligartede opgaver, som er tryg ved undervisningsopgaver, og som vil kunne indgå som sparringspartner og støtte i teamet omkring kontaktbesøg til Forsvarets missionsområder (udsendelse normalt af ca. 10 dages varighed).

Herudover forventer vi, at du har en væsentlig erfaring indenfor kognitiv adfærdsterapi, gerne med kendskab til traumebehandling, og at du kan arbejde selvstændigt.
Om os
Militærpsykologisk afdeling (MPA) består af 2 sektioner; henholdsvis Klinikken og Internationale operationer (INTOPS). Vi er ca. 34 medarbejdere, som er fordelt på flere matrikler i landet.

MPA yder psykologisk bistand til Forsvaret gennem behandling og rådgivning af veteraner, soldater og pårørende, undervisning før udsendelse samt psykologfaglige interventioner under soldaternes udsendelser. Desuden deltager psykologerne i Forsvarets reintegration af soldaterne efter udsendelse.

Vi arbejder evidensbaseret og med effektmåling af det terapeutiske arbejde.
Om stillingen
Som psykolog i INTOPS vil du indgå i et fagligt kompetent team, som arbejder engageret og målrettet. Vi værdsætter et lærende miljø og har stor arbejdsglæde i hverdagen. Hos os vil du skulle varetage klinisk psykologisk udredning evt. ved hjælp af diagnostiske tests og behandling af soldater, veteraner og deres pårørende, både individuelt og i grupper. Vi arbejder tværfagligt, og ofte foregår behandlingen i samarbejde med vores kolleger i Rådgivnings- og Rehabiliteringsafdelingen eller andre tværfaglige samarbejdspartnere. Du skal ligeledes indgå i vores dagvagtsordning (telefonrådgivning), samt kunne tilrettelægge og gennemføre undervisningsopgaver.

Du skal kunne stå til rådighed i forhold til udsendelse i nationale og internationale udrykninger. Dette stiller krav til dig om at have et fleksibelt familieliv og en vis robusthed. Derudover skal du være bevidst om, at det kan være forbundet med en vis risiko, at blive udsendt med de danske styrker i internationale mission.

Dine arbejdsopgaver vil fortrinsvis være:
- vurdering af soldater inden genudsendelse
- undervisning af soldater inden udsendelse
- reintegration af de udsendte soldater
- visitation af veteraner, soldater og pårørende
- undervisning til enkeltmandsudsendte soldater ved Trænregimentet
- ad hoc undervisningsopgaver for Søværnets Maritime Center Frederikshavn og Værnsfælles Militærpoliti, der er lokaliseret ved Aalborg Kaserner
- psykoterapeutisk behandling individuelt og i gruppe
- rådgivning på dagvagtstelefon
- tværfagligt samarbejde om klienter med andre fagpersoner i Veterancentret.
Om dig
Du er autoriseret psykolog, og har erfaring med og ønsker at arbejde ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk metode. Du er teamorienteret og vægter samarbejde højt, men kan også arbejde selvstændigt. Du er psykisk robust, så du er i stand til at kunne håndtere at tale med soldater og pårørende, der har været udsat for svære hændelser med død og svær tilskadekomst, samt kan håndtere udsendelse i missionsområder. Derudover forventer vi, at du kan agere fleksibelt og selvstændigt og samtidigt være bevidst om, at du er repræsentant for Forsvaret og Forsvarets psykologer.

Du skal påregne en vis rejseaktivitet, da vi tilbyder undervisning på andre af landets kaserner, og når vi har fælles samlinger i MPA/INTOPS.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Lønnen er anciennitetsbestemt og dertil kommer autorisationstillæg, et centralt forhandlet fleksibilitetstillæg, samt mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Til stillingen er der knyttet fysiske og helbredsmæssige krav. Du skal derfor gennemgå en helbredsundersøgelse og fysisk afprøvning forud for ansættelse. Kravene er begrundet i, at stillingen er relevant for udsendelse til internationale missioner. Du vil kunne læse om de fysiske krav på www.traenmed.forsvaret.dk.

Desuden skal du ud over den ordinære ansættelsessamtale gennemgå psykologisk testning og samtale med henblik på at vurdere din motivation og mulighed for at løse de mangfoldige opgaver, der er knyttet til stillingen. Den sidste del af afprøvningen foregår i Jonstruplejren i Ballerup.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder INTOPS Elias Kristjánsson på tlf. 7216 3249. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Birgit Jepsen på tlf. 7281 9183.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2018.

Ansættelsessamtalerne forventes at blive gennemført i Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Fysisk testning, helbredsundersøgelse og psykologisk vurdering foregår i Jonstruplejren i Ballerup, hvis man går videre til afprøvning.

Stillingen er til besættelse den 1. december 2018 eller snarest derefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Veterancentret
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de proaktive indsatser kan alle veteraner og pårørende få støtte fra psykologer og socialrådgivere, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi koordinerer indsatser med interne og eksterne aktører på området. Opgaverne omfatter bl.a. produktion og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

21.10.2018

Indrykningsdato

20.09.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent