Søværnet 04

Hjælpeinstruktør til Søværnets Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed


Hjælpeinstruktør ved Søværnets Skole, CMS

Hjælpeinstruktør af konstabelgruppen til Søværnets Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed i Nordjylland (Hvims).
Om os
Søværnets Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS) afdeling Hvims i Nordjylland søger en hjælpeinstruktør af konstabelgruppen med hovedfunktion inden for brand.

CMS er en niveau IV myndighed under 1. Eskadre. Centret er et kraftcenter, der bl.a. uddanner og træner specialister, ledere og skibsbesætninger på internationalt niveau. Vores fælles værdigrundlag er trivsel, faglig stolthed, gensidig respekt og anerkendelse. Vores mission er at levere professionel viden, kompetencer, udvikling og træning for at sætte Søværnet i stand til at sikre Danmarks interesser fra havet.

CMS afdeling Hvims’ kerneopgaver er generel havaritjeneste, brandbekæmpelse i maritimt miljø, imødegåelse af skader forårsaget af atomare, biologiske og kemiske våben (CBRN-våben), sanitetstjeneste, redningsmidler og fartøjer. Alle enkeltdele trænes i sammenhæng efter den organisationsmodel, som skibene i Søværnet er organiseret efter.

Vi har et velfungerende samarbejde med tilsvarende centre i Norge og Sverige. Derudover er CMS involveret i træningen af danske enheder i Tyskland og England, ved henholdsvis det tyske havaritræningscenter og det engelske Flag Officer Sea Training i regi af DOST.

CMS har 59 ansatte fordelt på vores afdelinger i Bangsbo og Hvims, og er en særdeles produktiv uddannelses- og træningsinstitution.
Om stillingen
Jobbet består primært i praktisk brandundervisning af vores kursister som kommer fra hele Forsvaret, men du vil også skulle indgå i undervisning i Hvims’ øvrige fagområder som bl.a. er CBRN og Almen-D. Derudover vil der være opgaver inden for vedligehold og udvikling af undervisningsfaciliteter.
Du skal i den første tid gennemføre en civil brandmandsuddannelse og derefter uddannes som sikkerhedsrøgdykker, for efterfølgende at kunne varetage sikkerheden for vores kursister, og vurdere om de er egnet til at være skibsrøgdykkere.
Om dig
Vi forventer af dig, at du har lysten og evnen til at lære fra dig, af den erfaring du har erhvervet i Søværnet og af den viden, som du vil opnå i tjenesten ved Hvims. Du skal kunne fungere som del af et hold, men også kunne arbejde selvstændigt.
Du har sejlende erfaring fra Søværnet og gerne fra enheder, som har været igennem DOST. Du er røgdykkeruddannet i Søværnet, og du har ligeledes gennemført kurset SIC 042 Havaripatruljegast. Det er yderligere ønskeligt, at du har ”sort” svendebrev, men har du ikke svendebrev skal du ikke lade dig skræmme. Det kan netop være det er dig, som vi kan bruge.
Stillingen henvender sig til konstabler fra Søværnet, men hvis du kommer fra et andet værn og har grund- og funktionuddannelse (brand), er der også potentiale for dig i stillingen.


Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Ålbæk.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder SSG Thomas Fisker på telefon 7285 5909.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-Konsulent Rikke Thomsen på mail: FPS-BA-BS252@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2018. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb, med henblik på besættelse af stillingen pr. 1. januar 2018.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen.

Hvis du er udpeget til INTOPS, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

SSK SIC Hvims

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

21.10.2018

Indrykningsdato

20.09.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent