Aerial Port Service Assistant

Rådighedsstillinger - Faglærere til Reserven ved Air Force Training Centre


Rådighedsstillinger - Faglærere til Reserven ved Air Force Training Centre

Flyvevåbnet er parat til at udfordre dig - er du parat til udfordringen?

Er du tidligere ansat oversergent eller oversergent af reserven? Kunne du tænke dig relevant tjeneste som instruktør på en af Forsvarets skoler?
Så er en af et antal stillinger ved Air Force Training Centre Reserve (AFTC RES) måske noget for dig.
Om os
Air Force Training Centre (AFTC) på Flyvestation Karup er portalen til Flyvevåbnet og ansvarlig for at gennemføre alle Flyvevåbnets grund- og efteruddannelser, som varierer fra uddannelse af værnepligtige, grundlæggende sergentuddannelse og flymekanikeruddannelse til kurser i humanitær folkeret og missionsorienteret uddannelse (MISU) for enheder og personel, der skal udsendes.

AFTC-R er primært tiltænkt til at støtte skolens produktion, hvilket især gør sig gældende i forhold til MISU. Her støtter vi bl.a. med instruktører inden for de enkelte fag, der indgår i uddannelsen forud for, at en af Flyvevåbnets enheder udsendes til internationale missioner. AFTC bliver i fremtiden ansvarlige for at gennemføre al uddannelse vedrørende MISU, hvorfor dette forventes at blive en af AFTC RES største opgaver fremadrettet.
Om stillingen
Der er tale om en meget aktiv enhed med mange og forskelligartede opgaver, hvilket på den ene side betyder masser af spændende tjeneste, men på den anden side også en høj grad af fleksibilitet i forhold til, hvornår tjenesten lægges.
Din primære opgave bliver at støtte med gennemførelsen af MISU for personel i Flyvevåbnet, der står til at skulle udsendes. Du kommer således til at bidrage til en af de centrale og operativt vigtige opgaver i Flyvevåbnet.

Du vil som udgangspunkt starte som MISU instruktør og faglærer indenfor et af MISU fagene SKYD/SKYT/CBRN/SKYT/FØR/Brand og redning. Hvis du allerede har en specialist/faglæreruddannelse indenfor et af fagområderne, så vil det være et godt udgangspunkt for et fremtidigt samarbejde. Vi sørger for, at du får genopfrisket din viden indenfor fagområdet, så du er ordentligt klædt på med den sidste nye viden til at undervise de folk, der skal udsendes.

På sigt vil du desuden få mulighed for at efteruddanne og specialisere dig yderligere indenfor dit fagområde, og der vil ligeledes på sigt være mulighed for at videreuddanne dig til et højere funktionsniveau.
Om dig
Du er uddannet oversergent ved en af Forsvarets sergentskoler eller har ækvivalerende uddannelse.
Det vil være en fordel, hvis du er uddannet faglærer og/eller har specialiseret dig i et eller flere af MISU fagene, da det betyder, at du hurtigere vil kunne indgå i uddannelsesproduktionen i vores enhed.
Da vi arbejder med folk, der skal udsendes, vil det desuden være en fordel, hvis du selv har en udsendelse i bagagen, men dette er dog ikke et must.

Du har lyst (og tid) til et relativt højt aktivitetsniveau som reservist, da du både skal have tid til at gennemføre den nødvendige faglige efteruddannelse og kunne støtte enheden med gennemførelse af de forskellige pålagte opgaver. En stor del af tjenesten ligger på hverdage, da det er her vores ”kunder” er på arbejde, hvorfor du skal være fleksibel i forhold til at lægge din tjeneste på hverdage. Vi er dog også realistiske og har forståelse for, at tjenesten i Reserven ikke er vores medarbejderes primære beskæftigelse, og at du til tider kan have behov for at sætte tjenesten på standby, hvilket vi finder en løsning på, hvis det skulle blive relevant.

Alle vores opgaver løses i større eller mindre grupper, hvorfor vi forventer, at du er teamplayer og er god til at modtage og give konstruktiv feedback i forbindelse med opgaveløsninger.

Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5%. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan honorere Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte AFTC-R uddannelsesspecialist CSG-R Rudy Dahl via mail rudydahl@gmail.com.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard Bøje ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9190 eller via mail fps-ba-bss10@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 31. december 2018 og ansættelsessamtaler afholdes løbende. Eventuel ansættelse kan ske umiddelbart efter gennemført ansættelsessamtale.

For at komme i betragtning til en af rådighedsstillingerne, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.12.2018

Indrykningsdato

22.08.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent