Militær politi 3

Militær tolk ukrainsk februar 2019


Militær tolk ukrainsk februar 2019

Vil du være med til at gøre en forskel og arbejde i et internationalt miljø? Taler du dansk og ukrainsk ? Har du let ved at engagere dig og har du en god fysik? Så er det måske dig vi leder efter, som en af vores ukrainsktalende civil-militære tolke.
Om os
Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfælleskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab. Forsvaret bidrager endvidere til international konfliktforebyggelse og kapacitetsopbygning,
ligesom Forsvaret deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når Folketinget beslutter at anvende Forsvarets militære ekspertise og kapacitet.
Om stillingen
Som tolk i Forsvaret får du en unik arbejdsprofil. Tolkeopgaverne spænder bredt og kan være oversættelser fra dansk til russisk eller omvendt. Det kan også være at der skal tolkes mellem engelsk og ukrainsk. Tolkeopgaverne vil være mundtlige såvel som skriftlige og omfatter blandt andet:
- Mødetolkning
- Tolkning af briefinger
- Skriftlige oversættelsesopgaver
- Kulturel rådgivning
- Forefaldende dagligdagstolkninger
Ansættelsen er tidsbegrænset og starter medio februar.
Fra uddannelsesstart vil der være en forberedende militær tolkeuddannelse. Denne består af militær uddannelse i Slagelse, uddannelse som civil-militær tolk ved Forsvarets Sprogskole (FSS) i København samt opfølgning på militær uddannelse i Slagelse. Du skal regne med en del rejseaktivitet i denne periode. Transportudgifterne bliver dækket.
Jobbet som tolk i Forsvaret ruster dig til en spændende karriere, hvor du efterfølgende både kan arbejde som tolk i Danmark og udlandet. Du lærer også at kommunikere på et højt plan mellem personer, der ikke taler samme sprog. Du lærer også at håndtere forskellige typer af information, hvad enten det drejer sig om at oversætte tale eller skrift. Ved simultantolkning lærer du ligeledes at tolke og gengive budskaber, næsten simultant med taleren.
Som civil-militærtolk vil du have en mulighed for at blive udsendt i internationale missioner.
Udsendelsen er normalt på ca. 6 måneder ad gangen. Under udsendelsen er der ingen fast arbejdstid, og tjenestefrihed uden for lejrens område gives ikke. Bliver du ikke udsendt vil du indgå i Sprogofficerskorpsets reserve af civile-militærtolke på rådighedskontrakt. Her er der en række tilbud om indkaldelse og deltagelse i missions-forberedende aktiviteter for stående styrker, som er lønnet og aftales individuelt.
Om dig
- Du taler flydende dansk og ukrainsk. Det er en fordel, hvis du også taler engelsk.
- Du kan arbejde og udsendes som tolk uanset om du er mand eller kvinde.
- Vi forestiller os, at du har en ukrainsk baggrund.
- Du har dansk statsborgerskab eller opholdstilladelse (permanent eller midlertid).
- Det er vigtigt for dig at møde til tiden, og at du er positiv og fleksibel af natur.
- Du kan lide at tale med mennesker, men har ikke behov for at være i centrum.
- Tidligere tolke- eller militærerfaring vil være et plus (fra Danmark eller andre lande).
- Du kan sikkerhedsgodkendes.
Opfylder du de formelle adgangskrav, bliver du inviteret til optagelsesprøve. Her skal du gennemgå en række tests, der tilsammen giver et billede af om du er egnet som tolk.
Optagelsesprøven består af følgende tests:
- Løbetest. Minimum 2.200 meter på 12 minutter og styrketest.
- Skriftlige prøver i dansk, engelsk samt ukrainsk
- Mundtlig prøve i ukrainsk
- Interview med psykolog
- Helbredsundersøgelse
Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, så kan du kontakte Forsvarets Rekruttering på telefon +45 3266 5358 eller på mail: fps-vr-sl09@mil.dk.
Du er altid velkommen til at søge og lade Forsvaret vurdere, om du har de rette kompetencer for at arbejde som tolk.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og udsendes som overassistent (civil tolk) i henhold til den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), samt til den
enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere.
Din basisløn: løngruppe 2, sats 2, hovedstad; kr. 24.416,75 pr. md. (april 2017 niveau). Hertil lægges ydelser og tillæg under udsendelsen. Løn udsendelse: ca. 47.000 kr.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at skrive til Forsvarets Rekruttering på Fps-ktp-udv@mil.dk eller ringe på 3266 5358.
Læs mere om uddannelsen i Forsvaret på www.forsvaret.dk/tolk.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

15.10.2018

Indrykningsdato

21.08.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent