Civil karriere 2

Rådighedsstillinger - Premierløjtnanter af reserven til Fighter Wing


Rådighedsstillinger - Premierløjtnanter af reserven til Fighter Wing

Forsvaret er parat til at udfordre dig. Er du parat til at tage udfordringen op?
Er du hjemsendt eller i reserven, og kunne du tænke dig relevant tjeneste og videreuddannelse? Så er en rådighedsstilling som reserveofficer og instruktør ved Fighter Wing reserven (FW RES) i Skrydstrup måske noget for dig.
Om os
Reserven ved Fighter Wing i Skrydstrup består af ca. 50 personer, og vi har plads til flere. Vores primære opgave er planlægning og gennemførelse af uddannelse i grundlæggende, militære færdigheder inden for Vedligeholdende Militær Efteruddannelse (VME) og Survival, Evasion, Resistance, Escape (SERE) af det faste personel ved enheden.
Hos os er dit engagement og dine kompetencer det vigtigste.
Om stillingen
Som officer bliver du tilknyttet en af vores faggrupper, der er dannet med henblik på varetagelsen af vores opgaver med planlægning og gennemførelse af VME for det faste personel ved Fighter Wing.

Du kommer dermed til at indgå i vores instruktørpulje, hvor du, sammen med en eller flere faggruppeledere og befalingsmænd, bliver ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af undervisningen i en eller flere af følgende faggrupper: Sanitetstjeneste, skydning, skyttetjeneste og Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN).

Indkommanderingen finder sted året rundt og typisk med varighed på 1 - 4 dage.
Om dig
Du er premierløjtnant med en stor portion erfaring, høj motivation og værdsætter det militære hverv. Hvilket værn, du tidligere har gjort tjeneste ved, er mindre relevant. Ved ansættelse i stillingen tilknyttes du Flyvevåbnet.

Du er enten hjemsendt og savner den grønne tjeneste eller er allerede tilknyttet en reserveenhed og ønsker mere tjeneste. Tidligere tjeneste i Flyvevåbnets reserve er ikke et ubetinget krav, men vil være en fordel set i forhold til den instruktørmæssige tilgang til opgaven.

Tjenesten ved FW RES er kendetegnet ved et relativt højt aktivitetsniveau og mange forskelligartede opgaver, så du skal have gjort op med dig selv, om du kan og vil levere minimum 10-15 dages tjeneste pr. år.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til premierløjtnanter af reserven og ansættelserne sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn af reserven Bjarke Schaar på telefon 42 40 14 61 eller via mail bjarke@schaar.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard Bøje på telefon 728 19190 eller via mail FPS-BA-BSS10@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 31. december 2018. Ansættelsessamtaler og ansættelser vil blive gennemført løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal oploades som pdf.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Reserve-Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 1 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

31.12.2018

Indrykningsdato

19.07.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent