Fortsæt til indhold

Vil du være med til at beskytte Danmarks klassificerede informationer?

Vil du være med til at beskytte Danmarks fortrolige, klassificerede informationer og styrke den nationale it-sikkerheds-myndighed?  Brænder du for cyber- og informationssikkerhed, og er du ambitiøs, arbejdsom og holistisk tænkende? Vil du gerne være en del af et team, som arbejder for at sikre et højt sikkerhedsniveau i Forsvarets IT-systemer og –installationer? Så har vi en spændende stilling med udfordrende opgaver, hvor du vil indgå i et stærkt fagligt miljø ved den nationale it-sikkerhedsmyndighed.

Som en del af Center for Cybersikkerhed (CFCS) er du med i fronten af Danmarks cyberforsvar. Det er en spændende opgave, der følger den løbende udvikling på cyberområdet, og som derfor stiller store krav til vores medarbejdere. Hvis du er dedikeret og stadig har lyst til at lære, kan CFCS tilbyde en spændende og alsidig arbejdsplads, som løser en meget vigtig opgave for Danmark.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
Som national it-sikkerhedsmyndighed har CFCS til opgave at sikkerhedsgodkende (akkreditere) klassificerede it-systemer. Det er en opgave, der kræver solid teknisk indsigt og forståelse for it-infrastruktur og systemforståelse. Det er samtidig en væsentlig opgave for CFCS at støtte Forsvarets it- og materielanskaffelsesprojekter, og derfor er indsigt i projektledelse og processer en fordel. CFCS har direkte adgang til viden om aktuelle cybertrusler og anvender denne viden i arbejdet med at akkreditere gode og sikre it-systemer. CFCS skal desuden sikre, at både nationale og internationale standarder og krav til informationssikkerheden (f.eks. ISO 27001 ) overholdes og anvendes til at rådgive bedst muligt om informationssikkerhed.

Dine arbejdsområder vil omfatte akkrediteringsopgaver og rådgivning om cyber- og informationssikkerhed. Som deltager i forskellige internationale fora kan du forvente noget rejseaktivitet i stillingen. Det skal være naturligt for dig at indgå i sparring med dine kollegaer og din sektionschef om opgaverne, så alle opgaver løses så optimalt og pragmatisk som muligt. Vi lægger vægt på løbende faglig udvikling, og der er derfor gode muligheder for kompetenceudvikling i stillingen.

Afdelingen, som du vil blive en del af, varetager opgaven som national it-sikkerhedsmyndighed og yder rådgivning om cyber- og informationssikkerhed til myndigheder og virksomheder, primært på Forsvarsministeriets område, herunder i relation til EU og NATO. Som led heri bidrager afdelingen til udvikling af it-systemer med sikkerhedsdesign, udarbejder sikkerhedsbestemmelser, kvalitetssikrer og kontrollerer informationssikkerheden og yder sikkerhedsteknisk støtte samt sikkerhedsgodkender it-systemer og -installationer.

Du og din baggrund er vigtig
Du har en it-uddannelse på kandidat-/master niveau og har eksempelvis erfaring fra f.eks. en it-driftsafdeling, en it-sikkerhedsafdeling, som it-rådgiver eller lignende. Du må også gerne være nyuddannet fra universitet. 

Du kan også være kaptajn/kaptajnløjtnant og har gennemført VUK eller VUT-I/L. 

Du interesserer dig for cyber- og informationssikkerhed og har evt. en certificering som CISM, CISSP eller CEH.
Du har gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt, og samtidig behersker du engelsk på et niveau, som gør dig i stand til at deltage i internationale arbejds- og erfaringsudvekslingsgrupper.

Derudover kan du nikke genkendende til flere af nedenstående udsagn:
- Du har god indsigt i it-teknologi og systemforståelse
- Du har måske arbejdet med akkreditering eller certificering
- Du har måske arbejdet med ISO 27001 og kender rammeværktøjets muligheder og begrænsninger
- Du har forståelse for roller og ansvar i it-sikkerhedsorganisationen
- Du har kendskab til krypto området
- Du trives med at give rådgivning om it-sikkerhed
- Du er god til at indgå i faglige netværk 
- Du har måske kendskab til Forsvarets organisation. 

Din nye arbejdsplads
Forsvarets Efterretningstjeneste er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar.
Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed udgør Danmarks nationale forsvar mod cybertrusler, og vi arbejder for et sikkert digitalt Danmark. Vi er med til at opdage og håndtere, når danske interesser udsættes for cyberangreb, og vi samler, opbygger og deler den viden, som kan forebygge det næste angreb.
Forsvarets Efterretningstjeneste arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Civile ansøgere:
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som FE betaler. 

Militære ansøgere:
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via linket på denne side senest den 22. september 2021.

De indledende ansættelsessamtaler vil finde sted fra uge 38. Vi stiler mod en ansættelse hurtigst muligt derefter. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2224, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver, Forsvarets Efterretningstjeneste som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål. Du kan finde mere information om Center for Cybersikkerhed på www.cfcs.dk.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 

Generel information


Tjenestested

Geografi

Østbanegade, København Ø

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

22.09.2021

Indrykningsdato

06.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent