Fortsæt til indhold

Programsikkerhedschef for danmarkshistoriens største højsikkerhedsbyggeri

Har du lyst til at arbejde med et stort, krævende og højprofileret byggeprogram? Er du god til at lede, kommunikere og bevare overblikket? Så er du måske Forsvarets Efterretningstjenestes programsikkerhedschef.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
Som programsikkerhedschef har du ansvar for programsikkerhedsorganisation. Programsikkerhedsorganisationen favner flere sikkerhedsspecialer, herunder bl.a. militære sikkerhed på den højsikrede byggeplads på Svanemøllens Kaserne og Teknisk Sikkerhedseftersyn (TSE). Du kommer til at medvirke til at fastlægge den endelige organisering af programsikkerhedsorganisationen.
Du bliver ansvarlig for et operativt sikkerhedsmiljø med en stærk kultur og høje krav til professionalisme. Din opgaveløsning understøttes en række sikkerhedsansvarlige, som du har det daglige ledelsesansvar for. Dine opgaver og opgaveløsning har stor bevågenhed i ledelsen og hos alle aktører. Opgaven er krævende og udfordrende med stort potentiale for professionel udvikling.

Stillingen er en fastansættelse i FE med mulig overgang til en lige så interessant stilling i FE’s permanente organisation. Jobbet vil medføre en stor kontaktflade, give ledelseserfaring og mulighed for at opbygge kompetencer indenfor logistik, planlægning og kommunikation med relevans for en videre militær eller civil karriere med krav om dokumenteret erfaring.   

Du og din baggrund er vigtig
Vi søger en leder, der er stærk til at kommunikere og håndtere interessenter med en sikkerhedsforståelse, proaktiv tilgang til opgaveløsning og gode samarbejdsevner.
Det vil være en fordel, at du har erfaringer med ressource- og kapacitetsplanlægning og militær sikkerhed. 
Du har personlig autoritet og trives med en uforudsigelig og travl hverdag, der involverer et stort antal personer, som ikke er ansat i Forsvaret, og derfor skal støttes i overholdelse af den militære sikkerhed. Du er handlekraftig, klar til at tage ansvar og træffe beslutninger på stedet og stå på mål for dine dispositioner. Du trives med opgaver, der kræver stor selvstændighed og kan håndtere pres. Du er i stand til dynamisk at skifte mellem opgaveniveauer fra daglig ledelse til fremsynet kapacitetsplanlægning. 

Din nye arbejdsplads 
FE arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.
FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar.
Vi stræber efter at omsætte vores viden til effekt. Vores målsætning er at være en af de mest dynamiske og operativt fokuserede vestlige tjenester af sin art. Vores viden gør og skal gøre en forskel for Danmark og danske interesser.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Civile ansøgere:
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som FE betaler. 
Militære ansøgere:
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. 
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget, senest den 19. september 2021
Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 39/2021 med ansættelse fra den 1. december 2021, eller snarest herefter.
Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2212 hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på http://fe-ddis.dk/, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE’s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 

Generel information


Tjenestested

Geografi

København og omegn

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

03.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent