Fortsæt til indhold

Kursusleder til Forsvarets Efterretningstjeneste

Har du erfaring med on-boarding? Og vil du bidrage til at give nye medarbejdere den bedst mulige start i FE? Så er stillingen som kursusleder i HR-afdelingens Uddannelses- og Udviklingssektion i FE noget for dig.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
Som kursusleder bliver du del af en HR-afdeling i en kompleks, teknik- og videns tung organisation, hvor høj professionalisme og strenge krav til sikkerhedsbevidsthed går hånd i hånd. Du får mulighed for at præge, hvordan vi i FE modtager og kompetenceudvikler vores medarbejdere. Du får kendskab til efterretningsvirksomhed, og styrker din evne at omsætte strategiske visioner til konkrete læringsaktiviteter og klare budskaber.
FE siger hvert år velkommen til en række nye medarbejdere. I FE har vi meget forskellige profiler, baggrunde og jobfunktioner, men vi er fælles om at bidrage til Danmarks sikkerhed.
Vores mål med on-boarding er, at alle skal lande godt i FE, blive bekendt med FE’s organisation, kultur og kerneværdier, og forstå deres unikke bidrag til vores fælles mission.

Du og din baggrund er vigtig
Du har erfaring med on-boarding fra en civil eller militær kursus- og undervisnings-sammenhæng eller fra en HR-afdeling. Har du endvidere erfaring med kompetenceudvikling mere generelt og/eller med brug af digitale læringsplatforme i undervisningen er det et plus.
Det afgørende er, at du brænder igennem som kursusleder, så alle nye medarbejdere forstår, hvorfor de er vigtige for, at vi kan løse vores fælles mission. Samtidig er det dig, som får kursusdagene til at glide. Det kræver overblik, fleksibilitet og vilje til at løse stort som småt. Det gælder alt fra faglig koordinering med de interne bidragsydere for at sikre kvalitet og sammenhæng i kurserne, til lavpraktisk afhentning af kaffevognen i kantinen.
Du har en relevant videregående uddannelse eller tilsvarende indenfor området. Erfaring fra en efterretningssammenhæng er en fordel men ikke et krav, ligesom en grundlæggende forståelse for internationale forhold med betydning for Danmarks sikkerhed er nyttig men ikke en forudsætning i stillingen. 

Du skal i samarbejde med sektionens øvrige medarbejdere planlægge, udvikle og afholde relevante interne kursus- og læringsaktiviteter. Du skal være opsøgende og nysgerrig på at lære hele FE’s organisation at kende. Samtidig skal du opbygge tværgående interne netværk, som du kan trække på i forhold til kursusafvikling, kursusudvikling og kvalitetssikring.
Kompetencer:
• Solid erfaring med kursusledelse, kursusudvikling og undervisning, herunder også forståelse for den kursusadministrative dimension
• Evne til at omsætte strategiske visioner til konkrete budskaber og læringsaktiviteter
• Evne til at opbygge og aktivere interne netværk for at udbyde kursus- og læringsforløb
• Erfaring med faglig og pædagogisk kvalitetssikring af kursus- og læringsforløb med særligt henblik på on-boarding.
• Indsigt i pædagogisk understøttelse af undervisere med stor faglig ballast men begrænset formidlingserfaring

Din nye arbejdsplads 
FE arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.
FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar.
Vi stræber efter at omsætte vores viden til effekt. Vores målsætning er at være en af de mest dynamiske og operativt fokuserede vestlige tjenester af sin art. Vores viden gør og skal gøre en forskel for Danmark og danske interesser.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer

Civile
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som FE betaler.

Militære
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
Stillingen er opslået både som militær og som civil, og du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst.
Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Som i resten af forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.  

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget, 22.september 2021
Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 39 og stiler mod en ansættelse fra 1. december 2021 eller kort tid efter. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2212 hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på http://fe-ddis.dk/, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE’s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 

Generel information


Tjenestested

Geografi

Skydebanevej, Dragør

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

22.09.2021

Indrykningsdato

01.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent