Fortsæt til indhold

Analytiker til Undersøgelsesenheden hos Center for Cybersikkerhed

Center for Cybersikkerhed (CFCS) søger en analytiker til Undersøgelsesenheden. Enheden har ansvaret for at udarbejde beskrivelser og vurderinger af væsentlige cyberhændelser i Danmark. Undersøgelsesenheden er en del af Trusseslvurderingsenheden, som har til opgave at formidle viden om cybertrusler og hændelser, så læring derfra kan bidrage til at gøre Danmark mere robust overfor cybertrusler.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
Du vil blive en del af enhedens analytiske og skriftlige produktion af særligt undersøgelsesrapporter. Rapporterne udarbejdes i tæt samarbejde med resten af CFCS og FE. Du vil gennem dine arbejdsopgaver få et unikt indblik i en trussel, der er kommet for at blive, men som samtidig er under konstant udvikling.

Dine hovedopgaver vil være at analysere og vurdere konkrete hændelser ved danske myndigheder og virksomheder og skrive rapporter på baggrund af lukkede og åbne kilder, herunder de tekniske analyser fra hændelserne. Et væsentligt element heri er således at formidle teknisk kompliceret viden fra hændelserne skriftligt på en letforståelig måde til en bred målgruppe.

Derudover vil du støtte kolleger, bl.a. med indsamling og analyse af oplysninger og redigering af kollegers rapporter.

Du vil i perioder deltage i kundekontakt og gennemføre briefinger om hændelserne.

Du og din baggrund er vigtig
Du skal have en relevant akademisk uddannelse eller tilsvarende, enten civil eller militær.

Du lever desuden op til flere af nedenstående kriterier:

 • Du har stærke analytiske evner og kan overskue store mængder information og komplekse problemstillinger med en naturlig kritisk sans
 • Du har særdeles gode formidlingsevner skriftligt og mundtligt, bl.a. med henblik på at kunne formidle viden til en bredere kreds
 • Du kan sætte dig ind i tekniske forhold af betydning for analysen af cybertrusler, og du har allerede en god it-teknisk forståelse
 • Du er selvkørende, systematisk og vedholdende
 • Du har veludviklede samarbejdsevner og evne til at skabe og udvikle relationer
 • Du behersker engelsk såvel skriftligt som mundtligt på forhandlingsniveau

Kendskab til efterretningskredsløbet og efterretningsvirksomhed er en fordel, men ikke en betingelse.

Nyuddannede med relevant erfaring er velkomne til at søge.

Din nye arbejdsplads
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden.

Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling.

Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber.

FE’s Center for Cybersikkerhed udgør Danmarks nationale forsvar mod cybertrusler, og vi arbejder for et sikkert digitalt Danmark. Vi er med til at opdage og håndtere, når danske interesser udsættes for cyberangreb, og vi samler, opbygger og deler den viden, som kan forebygge det næste angreb.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som Forsvarets Efterretningstjeneste betaler.

Militære ansøgere:
Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet med de fravigelser og tilføjelser, der fremgår af protokollat af 27. oktober 2015 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen.

Stillingsindholdet vil blive tilpasset efter ansøgerens kvalifikationer. Stillingen kan derfor søges af såvel majorer/orlogskaptajner som kaptajner/kaptajnløjtnanter, og indplacering vil ske i ansøgerens nuværende løngruppe.

Hvis du er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse (tidligere Forsvarets Personeltjeneste) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette kortvarig tjeneste i udlandet. Såfremt du er udpeget til udsendelse i international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget, senest den 11. august 2021, kl. 12.00.

I forbindelse med ansættelsesprocessen vil der være en test som vi forventer vil finde sted den 17. august 2021.

Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted den 19. august 2021 og stiler mod en ansættelse fra november 2021. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2224, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk , hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Generel information


Tjenestested

Geografi

Østbanegade, København Ø

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

11.08.2021

Indrykningsdato

14.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent