Fortsæt til indhold

Sektionschef for sikkerhedsteknologi i Center for Cybersikkerhed

Sektionschef for sikkerhedsteknologi i Center for Cybersikkerhed
Vil du være med til at lede indsatsen for at styrke Danmarks cyberforsvar?

Vi søger en sektionschef til en spændende og udfordrende stilling i Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed. 

Du vil skulle arbejde i krydsfeltet mellem informationssikkerhed og sikkerhedsteknologi, hvor du vil indgå i et stærkt fagligt miljø i den nationale it-sikkerhedsmyndighed.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
Som en del af Center for Cybersikkerhed er du med i fronten af Danmarks cyberforsvar. Det er en spændende opgave, som stiller store krav til vores medarbejdere.

Din sektion indgår i Afdelingen for Forsvar og Akkreditering, der varetager opgaven som national it-sikkerhedsmyndighed og leder og kontrollerer den militære it-sikkerhedstjeneste på Forsvarsministeriets område. Afdelingen har en stor berøringsflade med især enheder og myndigheder på Forsvarsministeriets område, men også med mange civile myndigheder og virksomheder, som vi bistår med bl.a. sikkerhedstekniske undersøgelser og støtte, afprøvning og udvikling af sikkerhedsdesign i it-systemer, samt kvalitetssikring og kontrol af informationssikkerheden. Desuden sikkerhedsgodkender vi it-systemer og -installationer samt planlægger og deltager i nationale og internationale cyberforsvarsøvelser.

Dine arbejdsopgaver vil primært være:

 • Planlægning og styring af sektionens sikkerhedstekniske undersøgelser af it-systemer ved både civile og militære myndigheder.
 • Planlægning af deltagelse i cyberforsvarsøvelser.
 • Planlægning af kompetenceudvikling for sektionens medarbejdere, så sektionen til stadighed råder over de rette tekniske kompetencer.
 • Faglig udvikling af sektionens opgaveløsning.

Du vil indgå i afdelingens ledelsesgruppe og skulle fungere som koordinator for opgaver, som går på tværs af faglige og organisatoriske skel.

Vi lægger stor vægt på din faglige udvikling og tilbyder derfor gode muligheder for kompetenceudvikling, herunder certificeringer.

Du og din baggrund er vigtig
Du har en stærk kombination af ledelsesmæssige og it-sikkerhedsmæssige kompetencer. 

Du er major/orlogskaptajn og har gennemført Master i Militære Studier/Videreuddannelsestrin II for militære ledere eller tilsvarende, herunder f.eks. en civil kandidat-/masteruddannelse og har gode lederegenskaber. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med stabsarbejde og også gerne som sektionschef og/eller har arbejdet med it-sikkerhedsområdet eller implementering af større it-projekter.

Du har gode samarbejdsevner og kan bidrage til at opbygge og vedligeholde et personligt netværk på tværs af myndigheder. Som person er du handlekraftig, beslutningsdygtig og omhyggelig. Du har gode kommunikationsevner og formulerer dig præcist både skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk.

Du skal desuden kunne se dig selv i nedenstående kriterier:

 • Du besidder en skarp teknisk forståelse for it-sikkerhedsområdet.
 • Du har en brændende interesse for cybersikkerhed.
 • Du er god til at planlægge og gennemføre komplekse opgaver.
 • Du er god til at indgå i forskelligartede faglige netværk og skabe gode relationer.
 • Du er god til at motivere dine medarbejdere.

Din nye arbejdsplads
Forsvarets Efterretningstjeneste er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar.

Center for Cybersikkerhed udgør Danmarks nationale forsvar mod cybertrusler, og vi arbejder for et sikkert digitalt Danmark. Vi er med til at opdage og håndtere, når danske interesser udsættes for cyberangreb, og vi samler, opbygger og deler den viden, som kan forebygge det næste angreb.

Forsvarets Efterretningstjeneste arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Som officer vil du blive ansat efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som Forsvarets Efterretningstjeneste betaler.

Som ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse.

Du har som ansat pligt til at forrette kortvarig tjeneste i udlandet. Såfremt du er udpeget til udsendelse i international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget senest den 14. august 2021.

Stillingen er til besættelse snarest muligt, og vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted fra uge 34. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2213, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan finde mere information om Center for Cybersikkerhed på www.cfcs.dk.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE’s, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Generel information


Tjenestested

Geografi

Østbanegade, KBH Ø

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

14.08.2021

Indrykningsdato

30.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent