Forsvarets Efterretningstjeneste søger en administrativ sagsbehandler til sikkerhedsgodkendelser (tidsbegrænset ansættelse) – med delvis indstationering i Politiets Efterretningstjeneste

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) søger en administrativ medarbejder til Afdelingen for Militær Sikkerhed til sikkerhedsgodkendelsesområdet. Stillingen omfatter indstationering i Politiets Efterretningstjenestes nogle dage om ugen. Stillingen er tidsbegrænset og løber frem til udgangen af 2025. 

Du bliver udfordret og udviklet
Forsvarsministeriet har besluttet at samle FE's aktiviteter i et nybygget domicil på Svanemøllens Kaserne i København. Arbejdet med det nye domicil er samlet i et program, og som støtte til dette skal der sikkerhedsgodkendes et større antal personer og virksomheder.

Din arbejdsopgave vil primært være at sikkerhedsgodkende personer til projektet vedr. det nye fælles FE-domicil i København. Der er tale om delt tjeneste, hvor du skal arbejde i FE i 1-2 dage om ugen og resten af ugen hos Politiets Efterretningstjeneste (PET) i Buddinge.

Arbejdet hos PET består af visitation og videresendelse af sager til FE. Arbejdet i FE består i at sikkerhedsgodkende personer og meddele godkendelsen til domicilprojektet samt tilhørende myndigheder og virksomheder. Stillingen er tidsbegrænset til udgangen af 2025.

Under indstationeringen i PET er du organisatorisk og administrativt placeret i en stilling ved Afdelingen for Militær Sikkerhed i FE. I PET er tilknyttet Afdelingen for Personsikkerhed. 

Du vil indgå i et team med forskellige personlige ansvarsområder. Vi er et bredt sammensat team med både civile og militære medarbejdere. Det giver os et højt fagligt niveau til at løse vores opgaver, som blandt andet er at varetage sikkerhedsgodkendelser inden for Forsvarsministeriets område.

Arbejdet kræver, at du er omhyggelig og metodisk i din arbejdsgang. Du vil blive oplært i de relevante it-programmer og sagsbehandlingsprocesser i både FE og PET.

Du og din baggrund er vigtig 
Du har tidligere erfaring med forvaltning og sagsbehandling i det offentlige, herunder også kendskab til Forvaltningsloven og din erfaring gør, at du selvstændigt kan træffe afgørelser efter almindelige forvaltningsregler.

Dine formuleringsevner er gode, både mundtligt og skriftligt, og de kommer dig til gavn i stillingen, hvor du i dagligdagen kan komme til at tale med mange forskellige mennesker, og eventuelt skal formidle fagligt stof så modtageren forstår budskabet. 

Du er meget omhyggelig i løsningen af dine arbejdsopgaver, og du kender dig selv godt nok til at vide, at du kan arbejde med stor diskretion i opgaverne. Det er vigtigt, at du er fagligt og personligt afklaret i forhold til at kunne arbejde med sikkerhed og mennesker.

Har du tidligere arbejdet med sikkerhedsgodkendelser og gennemført sikringskursus er det bestemt en fordel, men ikke et krav. Det er heller ikke afgørende, om du har en baggrund fra Forsvaret. Der vil være et uddannelsesforløb i forbindelse med ansættelsen, hvor du bliver introduceret til både sagsbehandlingen og it-systemer samt eksterne kurser i sikkerhed. 

Stillingerne kan søges af både civile og militære. Hvis du er militært ansat, forventer vi, at du er udnævnt seniorsergent. Hvis du er civil, forstiller vi os, at du har en relevant uddannelse og flere års erhvervserfaring.   

Din nye arbejdsplads 
FE arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden. FE arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. 

FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed. Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Hvis du er civil, er løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som FE betaler. 

Hvis du er militær, er stillingen klassificeret som en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn- og ansættelsesvilkår er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings- og ansættelsesprocessen. Dit faste tjenestested vil være Købehavn.

Både som civil og militær ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. 

Arbejdssted
Forsvarets Efterretningstjeneste, København og Politiets Efterretningstjeneste, Buddinge. 

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget, senest den 15.juli 2020.
Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted uge 34/35 og stiler mod en ansættelse fra 1. oktober 2020. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2212, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på http://fe-ddis.dk/, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 

Generel information

Tjenestested

Lokation

København og omegn

Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

15.07.2020

Indrykningsdato

17.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent