Vagthavende ved Forsvarets Efterretningstjeneste

Har du det mentale overskud og den psykiske og fysiske robusthed, som det kræver at være Vagthavende i en efterretningstjeneste?
 
Er du seniorsergent med flair for kommunikationssystemer og erfaring som sagsbehandler, nyder du at arbejde selvstændigt på alle tider af døgnet og har du gode dansk og engelsk kundskaber? Så kan Forsvarets Efterretningstjeneste tilbyde en nyoprettet stilling som Vagthavende.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
Vi søger syv erfarne seniorsergenter, der skal indgå i en fast vagtroste som Vagthavende (VH) i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Som VH skal du både kunne holde øje med, hvad der sker ude i verden og i Danmark og vores nærområde. Du skal sikre, at FE altid kan informere og varsle relevante beslutningstagere om forhold af betydning for Danmarks sikkerhed. Din arbejdstid vil derfor variere og ligge døgnet rundt, året rundt. Til gengæld vil du få god mulighed for afspadsering og anden frihed, der fx kan bruges til videreuddannelse.

Du skal i perioder handle på vegne af chefen for FE, ligesom du er FE’s kontaktpunkt uden for den daglige arbejdstid. Du skal monitere, vurdere og formidle informationer samt bedømme, hvem der skal orienteres, og om andre aktioner skal tages, herunder sørge for, at indkomne informationer, som vurderes at kræve en umiddelbar aktion, bliver behandlet og eventuelt besvaret. Du skal derudover gennemføre sagsbehandling individuelt og på tværs af tjenesten.

Din tjeneste vil blive anderledes end de fleste andres i FE, og derfor har vi skræddersyet en specialistuddannelse målrettet dit kommende job i FE. Uddannelsen begynder forventeligt i maj 2020 og varer ca. 12 uger. Her vil du få den viden og de færdigheder, der er nødvendige, når du tiltræder dit nye job som VH efter sommerferien 2020. Uddannelsen vil bl.a. omfatte vagttjeneste, kendskab til diverse kommunikationssystemer, it-sikkerhed, lovgrundlaget for tjenestens virke, taktisk våbenuddannelse, førstehjælp m.m. Uddannelsen gennemføres som en vekslen mellem teori, praksis og on-the-job-træning, og den vil primært foregå i Københavnsområdet inden for normal arbejdstid.

Vagten som VH i FE bestrides som kontinuerlig tjeneste af 12 timers varighed, og du kommer til at indgå i en fast vagtturnus.

Dine primære arbejdsopgaver vil blandt andet være at:

 • Overvåge og betjene kommunikations- og informationssystemer, herunder sikre den operative og tekniske drift.
 • Opretholde et samlet overblik over aktiviteter, der har relevans for FE’s virke, herunder mediesituationen.
 • Foretage rapporteringer og rutinemæssige opgaver i forbindelse med modtagelse og registrering af sager/informationer, herunder bidrage til den løbende orientering af FE.
 • Forestå den første sagsbehandling af alle indkomne signaler, henvendelser og meldinger, samt journalisering af sager udenfor normal arbejdstid.
 • Varsle og alarmere medarbejdere og chefer i forbindelse med uvarslede hændelser, herunder aktivere FE’s beredskabsplaner for krisestyring.
 • Sikre at FE lever op til nationale og internationale forpligtelser vedrørende beredskab, sikkerheds- og tillidsskabende foranstaltninger.
 • Bistå med løsning af tværfaglige opgaver, herunder generel sagsbehandling.
 • Deltage i udviklingen og videreudviklingen af VH’s plansæt, instruktioner, vejledninger m.m.
 • Indgå i FE’s indsatsstyrke.

Du og din baggrund er vigtig

 • Du er seniorsergent.
 • Du skal have bred viden og erfaring som mellemleder i Forsvaret, gerne indenfor fx efterretningstjeneste, administration, som sikkerhedsofficer og/eller vagttjeneste fra andre dele af Forsvaret eller styrelser inden for Forsvarsministeriets område.
 • Du skal have stærke IT-kompetencer og flair for kommunikationssystemer, herunder forståelse for og evnen til at anvende varierende platforme.
 • Du skal have kendskab til det beredskabsmæssige område.
 • Du skal kunne kommunikere klart, tydeligt og sikkert på skrift og i tale – både på dansk og engelsk.
 • Du har erfaring med ESDH og Share Point.
 • Kendskab og erfaring med efterretningsmæssige opgaver og arbejdsmetoder er en fordel men ikke et ubetinget krav.

Dine personlige spidskompetencer skal være ansvarsfølelse og engagement, ligesom du skal være udadvendt og social anlagt. Derudover forventer vi, at:

 • Du er udviklingsorienteret, robust i forhold til forandringer og formår at agere i forhold til skiftende logikker.
 • Du er helhedsorienteret og kan tænke på tværs af FE’s organisation og fagskel.
 • Du har en analytisk tilgang til opgaveløsningen og kan identificere og forstå indkommende problemer og opgaver, sørge for at de bliver håndteret korrekt, evt. videresendt, og endelig fulgt op på.
 • Du er i stand til at bevare overblikket og være serviceminded både i kritiske situationer og i situationer, hvor stilheden dominere.
 • Du trives i et arbejdsmiljø, hvor tingene kan gå meget hurtigt samtidig med, at der også kan være stille perioder.
 • Du kan træffe beslutninger, agere med forståelse for den brede kontekst (politisk, militært og efterretningsmæssigt) og har fornemmelse for at se og agere på den relevante information.
 • Du har erfaring fra internationale operationer og almen interesse for den internationale sikkerhedssituation, herunder sikkerheds- og forsvarspolitik.

Din nye arbejdsplads
FE arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.

FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar.

Vi stræber efter at omsætte vores viden til effekt. Vores målsætning er at være en af de mest dynamiske og operativt fokuserede vestlige tjenester af sin art. Vores viden gør og skal gøre en forskel for Danmark og danske interesser.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn- og ansættelsesvilkår er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale med Centralforeningen for stampersonel. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesprocessen. Dit faste tjenestested vil være København.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Som i resten af Forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale
operationer.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget senest den 16. februar 2020.
Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 9 stiler mod en ansættelse fra 1. maj 2020.

I forbindelse med ansættelsesforløbet skal du være indstillet på, at der kan indgå fagrelevante test og prøver.

Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til den lokale HR-Partner på 3332 5566, lokal 5006.

Du kan også læse mere på http://fe-ddis.dk/, hvor du blandt andet finder vores beretning, ”INDBLIK”, hvor du bl.a. kan få oplysninger om FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige forhold.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Generel information

Tjenestested

København og omegn

Lokation

København og omegn

Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

16.02.2020

Indrykningsdato

14.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent