Sektionschef til rådgivning og akkreditering i Center for Cybersikkerhed

Vil du være med til at lede indsatsen for at styrke Danmarks cyberforsvar?

Vi søger en sektionschef til en spændende og udfordrende stilling i Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed. Center for Cybersikkerhed er Danmarks nationale it-sikkerhedsmyndighed og leder og kontrollerer den militære it-sikkerhedstjeneste på Forsvarsministeriets område.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig

Som en del af Center for Cybersikkerhed er du med i fronten af Danmarks cyberforsvar. Det er en spændende opgave, der følger den løbende udvikling inden for cyber- og informationssikkerhed, og som derfor stiller store krav til vores medarbejdere. Hvis du er dedikeret og stadig har lyst til at lære, kan Center for Cybersikkerhed tilbyde en spændende og alsidig arbejdsplads, som løser en meget vigtig opgave for Danmark.

Din sektion indgår i Afdelingen for Forsvar og Akkreditering, der varetager opgaven som national it-sikkerhedsmyndighed og leder og kontrollerer den militære it-sikkerhedstjeneste på Forsvarsministeriets område. Afdelingen har en stor berøringsflade med især enheder og myndigheder på Forsvarsministeriets område, men også med civile myndigheder og virksomheder, som vi bistår med bl.a. sikkerhedstekniske undersøgelser og støtte, afprøvning og udvikling af sikkerhedsdesign i it-systemer, samt kvalitetssikring og kontrol af informationssikkerheden.

Du får ansvar for sikkerhedsgodkendelse/akkreditering af klassificerede it-produkter, -systemer og installationer og udarbejdelse af sikkerhedsbestemmelser. I denne kapacitet vil du og din sektion repræsentere Danmark i en række internationale fora og indgå i et tæt samarbejde med især Forsvaret. Din sektion rådgiver og vejleder Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. om cyber- og informationssikkerhed herunder i relation til EU og NATO, samt bistår med udvikling af sikkerhedsdesign i it-systemer.

Der må forventes nogen rejseaktivitet forbundet med stillingen, og der vil være mulighed for løbende kompetenceudvikling.

Du og din baggrund er vigtig

Du er major/orlogskaptajn og har gennemført Master i Militære Studier/Videreuddannelsestrin II for militære ledere eller tilsvarende og har gode lederegenskaber. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med stabsarbejde og også gerne som sektionschef og/eller har arbejdet med it-sikkerhedsområdet eller implementering af større it-projekter.

Du har gode samarbejdsevner og kan bidrage til at opbygge og vedligeholde et personligt netværk på tværs af myndigheder. Som person er du handlekraftig, beslutningsdygtig og omhyggelig. Du har gode kommunikationsevner og formulerer dig præcist både skriftligt og mundtligt såvel på dansk som engelsk.

Din nye arbejdsplads

Forsvarets Efterretningstjeneste er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar.

Forsvarets Efterretningstjeneste arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed udgør Danmarks nationale forsvar mod cybertrusler, og vi arbejder for et sikkert digitalt Danmark. Vi er med til at opdage og håndtere, når danske interesser udsættes for cyberangreb, og vi samler, opbygger og deler den viden, som kan forebygge det næste angreb.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer

Som officer vil du blive ansat efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette kortvarig tjeneste i udlandet. Såfremt du er udpeget til udsendelse i international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgere må være indstillet på at gennemføre en lederprøve.

Sådan søger du stillingen

Du skal sende din ansøgning og CV via linket på denne side senest den 7. august 2019.

De indledende ansættelsessamtaler vil finde sted mandag den 19. august 2019 og vi stiler mod en ansættelse hurtigst muligt derefter. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver, Forsvarets Efterretningstjeneste som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål. Du kan finde mere information om Center for Cybersikkerhed på www.cfcs.dk.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Generel information

Tjenestested

Lokation

Østbanegade, København Ø

Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

07.08.2019

Indrykningsdato

11.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent