FMN

Regnskabsfører med solid forståelse for Forsvarets organisation og arbejde

Forsvarets Efterretningstjeneste søger en chefsergent som regnskabsfører med solid administrativ forståelse og indgående kendskab til Forsvarets organisation og arbejde. 
 
Du får udfordringer og plads til at udvikle dig 
Du får i stillingen ansvar for regnskabsføring, kontrol og afrapportering for en af FE’s afdelinger.  
Dit ansvarsområde kan derudover omfatte opgaver relateret til den daglige administration, samt opgaver i relation til resten af FE og andre af Forsvarets myndigheder.  
 
Du og din baggrund er vigtig 
Vi forventer, at du er udnævnt chefsergent.  
 
Vi forventer, at du har et solidt og bredt kendskab til Forsvarets organisation, virke og fremtidige opgaveløsninger, ligesom du har en solid økonomisk baggrund, gerne fra NIV III eller højere. Vi har desuden en forventning om, at du har erfaring fra international tjeneste. Dine kompetencer som stabsbefalingsmand er fortrinlige, og det er en fordel, hvis du kommer med erfaring fra en eller flere funktioner på niveauet.  
 
Som person er dine spidskompetencer lederevner, administration og samarbejde. Du er imødekommende, forstår og respekterer andres forskelligheder, og søger altid at skabe gode kontakter, netværk og samarbejdsrelationer, og kan vedligeholde og udbygge dem. Ikke mindst evner du at indgå i et bredt samarbejde på tværs af organisationen og andre myndigheder. Du er en dygtig kommunikator i skrift og tale på såvel dansk som engelsk, og du kan med dine kompetencer bistå dine kollegaer og chefer inden for økonomi og budgettering.  
 
Dine analyser og konklusioner formulerer du på en lettilgængelig og præcis måde, der tilpasses situationen og niveauet, ligesom du overholder deadlines uden at gå på kompromis med dine høje kvalitetskrav.  
 
Du kan arbejde selvstændigt med opgaverne og har viljen til at lære nyt og tage udfordringerne, som de kommer. Vi forventer, at du er præcis, hjælpsom, loyal og udviser diskretion. Du kan arbejde under pres uden at miste overblikket, og du er fleksibel i forhold til vekslende krav til opgaveløsninger, i tid og andre ressourcer.  
 
Din nye arbejdsplads  
FE arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser. 
 
FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar. 
 
Vi stræber efter at omsætte vores viden til effekt. Vores målsætning er at være en af de mest dynamiske og operativt fokuserede vestlige tjenester af sin art. Vores viden gør og skal gøre en forskel for Danmark og danske interesser. 
 
Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer 
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.  
 
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.  
 
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.  
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.  
 
Dit faste tjenestested vil være Kastellet. 
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav, og at du ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
Sådan søger du stillingen 
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget, senest den 26. maj 2019. 
 
Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 22 og stiler mod en ansættelse snarest muligt. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2226, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger. 
 
Du kan også læse mere på http://fe-ddis.dk/, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål. 
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 
Generel information

Tjenestested

Lokation

Kastellet, KBH Ø

Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

10.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent