Administrative sagsbehandlere til sikkerhedsgodkendelser

Kunne du tænke dig et meningsfuldt arbejde i en dynamisk og udviklingsorienteret efterretningstjeneste? Og kan du lide at være i dialog med mange andre mennesker i løbet af din arbejdsdag? Og vil du gerne indgå i et højt professionelt team, der arbejder med sikkerhed i Forsvaret?

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, så har Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) et interessant job som administrativ sagsbehandler i Afdelingen for Militære Sikkerhed, som skal besættes snarest. Stillingen kan søges af både militære og civile.

Du bliver udfordret og udviklet

Du vil indgå i et team med forskellige personlige ansvarsområder. Vi er både civile og militære medarbejdere. Det giver os et højt fagligt niveau til at løse vores opgaver, som blandt andet er at varetage sikkerhedsgodkendelser inden for Forsvarsministeriets område.

Dine vigtigste opgaver i stillingen bliver:
• Selvstændig sagsbehandling, herunder behandling af oplysninger til brug for sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere og virksomheder
• Oprettelse og opdatering af sikkerhedsgodkendelser i administrative systemer
• Udarbejde skriftlige partshøringer ifm. sikkerhedsgodkendelser
• Rådgive og vejlede styrelser, myndigheder og virksomheder i forhold til sikkerhedsgodkendelser
• Rådgive og vejlede virksomheder i forhold til sikkerhedsløsninger
• Kontakt til Politiets Efterretningstjeneste (PET) vedr. sikkerhedsgodkendelser
• Gennemføre sikkerhedssamtaler

Der er således både opgaver på kontoret og ude hos de myndigheder og virksomheder, som vi arbejder sammen med og servicerer. Du vil få gode muligheder for at videreudvikle egne kompetencer og få faglig sparring på et højt professionelt niveau.
Der er rejseaktivitet forbundet med stillingen, op til 20 dage om året.

Du og din baggrund er vigtig
 
Du har tidligere erfaring med forvaltning og sagsbehandling i det offentlige, herunder også kendskab til Forvaltningsloven og din erfaring gør, at du selvstændigt kan træffe afgørelser efter almindelige forvaltningsregler.

Dine formuleringsevner er gode, både mundtligt og skriftligt, og de kommer dig til gavn i stillingen, hvor du i dagligdagen vil komme til at tale med mange forskellige mennesker, og skal formidle fagligt stof så modtageren forstår budskabet. Du skal kunne håndtere svære samtaler og ”komme ind under huden” på folk.

Du er meget omhyggelig i løsningen af dine arbejdsopgaver og du kender dig selv godt nok til at vide, at du kan arbejde med stor diskretion i opgaverne. Det er vigtigt, at du er fagligt og personligt afklaret i forhold til at kunne arbejde med sikkerhed og mennesker, samt besidde en god menneskelig intuition.

Har du tidligere arbejdet med sikkerhedsgodkendelser og gennemført sikringskursus er det bestemt en fordel, men ikke et krav. Det er heller ikke afgørende, om du har en baggrund fra Forsvaret. Der vil være et uddannelsesforløb i forbindelse med ansættelsen, hvor du bliver introduceret til både sagsbehandlingen og it-systemer samt eksterne kurser i sikkerhed.

Hvis du er militært ansat, forventer vi, at du er udnævnt seniorsergent. Hvis du er civil, forventer vi, at du har en relevant uddannelse og flere års erhvervserfaring.  

Din nye arbejdsgiver

FE arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati.

Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler.
Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.
 
FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed.  Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed
 
Vi stræber efter at omsætte vores viden til effekt. Vores målsætning er at være en af de mest dynamiske og operativt fokuserede vestlige tjenester af sin art. Vores viden gør og skal gøre en forskel for Danmark og danske interesser.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
 
Civil:

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som FE betaler.
Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Som i resten af forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet. 

Militær:

Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn- og ansættelsesvilkår er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesprocessen.
Dit faste tjenestested vil være Købehavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvaret fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Sådan søger du stillingen

Du skal sende din ansøgning og CV eller LinkedIn-profil via stillingsopslaget, senest den 3.maj.
Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted uge 20 og stiler mod en ansættelse fra 1.august eller kort derefter. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2212 hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

www.fe-ddis.dk finder du FE´s beretning, som er det sted, hvor du får det mest detaljerede indblik i FE´s opgaver, metoder, medarbejdere og FE som arbejdsplads. Her kan du også finde andre produkter, bl.a. FE´s årlige risikovurderinger, situations- og trusselsvurderinger samt yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Generel information

Tjenestested

Østerbro

Lokation

Østbanegade, KBH Ø

Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

03.05.2019

Indrykningsdato

12.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent