Civil karriere 3

Sektionschef til Netsikkerhedstjenesten i Center for Cybersikkerhed

Vil du være med til at beskytte Danmark mod cybertrusler?  
 
Brænder du for ledelse og cybersikkerhed, så har Netsikkerhedstjenesten i Center for Cybersikkerhed en stilling ledig til besættelse hurtigst muligt. 
 
Hvis du er dedikeret og har lyst til at udvikle dit ledelsesmæssige poptentiale, kan Center for Cybersikkerhed tilbyde en spændende og alsidig arbejdsplads, som løser en meningsfuld opgave for Danmark. 
 
Du får udfordringer og plads til at udvikle dig 
Du bliver en del af et spændende miljø, hvor der er mulighed for personlig og faglig udvikling. Du får dygtige kollegaer og medarbejdere. Samtidig er du med til at styrke Danmarks sikkerhed. 
 
Du bliver chef for en dedikeret og højt specialiseret sektion, der understøtter den øvrige del af Netsikkerhedstjenesten med avancerede analytiske- og udviklingsmæssige opgaver. Opgaverne, der løses i sektionen er fx: 
 • Host forensic analyser 
 • Mobile- og device forensic analyser 
 • Reversing og malware analyser 
 • Ledelse og administration af nationale incident response aktiviteter 
 • Ledelse og administration af militære RRT aktiviteter i ind- og udland 
 • Udvikling af støtteværktøjer til Netsikkerhedstjenesten generelt, herunder værtøjer til Threat Intelligence, malware analyser, forensic analyser samt operativ støtte til igangværende operationer. 
Center for Cybersikkerhed er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste og udgør Danmarks nationale forsvar mod cybertrusler. Vi er med til at opdage og håndtere, når danske interesser udsættes for cyberangreb, og det er hos os, at vi samler, opbygger og deler den afgørende viden, som kan forebygge det næste angreb. 
 
Som en del af Center for Cybersikkerhed er du med i fronten af Danmarks cyberforsvar. Det er en spændende opgave, som stiller store krav til vores medarbejdere, da truslen konstant udvikler sig.  
 
Du og din baggrund er vigtig 
Du har en relevant akademisk uddannelse og dokumenteret ledelseserfaring fra en lignende stilling. Du lever desuden op til flere af nedenstående: 
 • Solidt kendskab til efterretningsarbejde 
 • Flere års relevant erfaring med ledelse af både akademikere og teknikere 
 • Skaber resultater gennem din motiverende og engagerende ledelsesstil 
 • Indgående kendskab til cybersikkerhed, herunder de aktuelle cybertrusler mod Danmark 
 • Godt kendskab til metoder og processer vedr. Host- og mobile forensic 
 • Godt kendskab til metoder og processer vedr. malware analyse og reversering 
 • Teoretisk og især praktisk erfaring med incident response og operativ styring 
 • Behersker engelsk, såvel skriftligt som mundtligt 
Du er selvkørende, systematisk, vedholdende og løsningsorienteret. Du er en eminent kommunikator i skrift og tale, og du begår dig lige godt i serverrummet som på direktørgangen. 
 
Du skal være indstillet på at gennemføre en lederprøve i forbindelse med ansættelsesprocessen.   
 
Din nye arbejdsplads  
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser. 
 
FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar. 
 
Vi stræber efter at omsætte vores viden til effekt. Vores målsætning er at være en af de mest dynamiske og operativt fokuserede vestlige tjenester af sin art. Vores viden gør og skal gøre en forskel for Danmark og danske interesser. 
 
Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Til stillingen hører en pensionsordning, som FE betaler.  
 
Hvis du er militær vil du blive ansat efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret. 
 
Sådan søger du stillingen 
Du skal sende din ansøgning og CV eller LinkedIn-profil, så vi har begge dele senest den 15. oktober 2018. 
 
Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2213, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger. 
 
Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål. 
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 

Generel information

Tjenestested

Lokation

Østbanegade, København Ø

Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

15.10.2018

Indrykningsdato

24.09.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent