FMN

Koncern IT

Applikations management

scroll down

Applikations management

Koncern IT er en af Danmarks stprste offentlige leverandører af digitale systemer, sikkerhed og services. Vi leverer IT-losninger og radgivning til alle dele af Forsvaret inden for såvel administrativ som operativ IT. Vi driver alt fra abne mailsystemer til klassificerede krisestyringsnetvaerk overalt i verden, hvor det danske forsvar er repræsenteret. Den sikkerhedspolitiske situation betyder, at vi er nød til at være helt i front, nar der tales om cybersikkerhed - for vi er dagligt under angreb.

Vi leverer den digitale infrastruktur, der gpr, at 20.000 soldater og civile kan arbejde effektivt. Hos os administreres de kommunikationskanaler og logistiksystemer, der er afgørende for, at Forsvaret kan løse alle opgaver fra deltagelse i internationale operationer til indsatser i forbind-
else med forureningsbekaempelse, katastrofeberedskaber og redningsaktioner.

Koncern IT er en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkobsstyrelse. It-afdelingen har hjemsted i Hvidovre, hvor lidt over 300 ansatte civile og militære har ansvaret for at udvikle, vedligeholde og drifte Forsvarets Informations- og Kommunikationstek- nologi (IKT).og applikatione.

Kompetence grupper

Almen sergent Hæren 1

"Lorem Ipsum er ganske enkelt fyldtekst fra print- og typografiindustrien. Lorem Ipsum har været standard fyldtekst siden 1500-tallet, hvor en ukendt trykker sammensatte en tilfældig spalte for at trykke en bog til sammenligning af forskellige skrifttyper. Lorem Ipsum har ikke alene overlevet fem århundreder."