SICO

Kan du forsvare danmarks sikkerhed

Vi er et af de mest digitaliserede lande i verden, og vi bliver i disse år stadig mere afhængige af nye teknologier og de muligheder de bringer.

Derfor kræver cybersikkerheden ekstra fokus i en tid med et øget trusselsbillede for cyberspionage og cyberkriminalitet rettet mod Danmarks og ikke mindst Forsvarsministeriets styrelser og myndigheder.

Derfor øger Forsvarsministeriet sikkerhedsindsatsen, så vi kan imødegå de disse trusler og søger nedenstående stillinger...

CID - Cyber and Information Security Division

CID er en nyetableret enhed i Forsvarsministeriet, som skal styrke cyber- og informationssikkerheden i hele Forsvarsministeriets område. 

I CID rådgiver, udvikler og sætter vi de overordnede rammer for styrelsernes og de underliggende myndigheders arbejde med informations- og cybersikkerhed. Det er vores opgave at sikre, at truslerne mod Forsvarsministeriets ministerområde bliver håndteret optimalt.

Ambitionerne er store, og som CISO bliver du en vigtig del af udviklingen.