Fortsæt til indhold
CISO HJK

i Forsvarskommandoen, Cyber- og Informations Division i København

Teamleder & Senior Compliance Manager

I Forsvaret løser vi opgaver i Danmark og internationalt, for at sikre Kongeriget og vores soldater. Vær med til at passe på dem og vores data!

 

I Forsvaret løser vi opgaver i Danmark og internationalt, for at sikre Kongeriget og vores soldater. Vær med til at passe på dem og vores data!

Bliv del af Forsvarsministeriets nye og voksende Cyber and Information Security Division (CID), der arbejder i krydsfeltet mellem cyber- og informationssikkerhed.

Du skal lede et team af erfarne GDPR/GRC specialister, bliver blandt de absolut bedste indenfor jeres fagområde, og får oplevelser kun Forsvaret kan tilbyde. Du og dit team dækker hele riget og vores internationale missioner.

Du kommer sikkert fra en større organisation med høje regulatoriske krav, men kan også komme fra informationssikkerhed eller operationel cybersecurity med tung erfaring indenfor GRC (Governance, Risk, Compliance) og GDPR.

Compliance er vigtig for os, både når vi er på kontoret, og når vi deltager i militære operationer, for at opnå den størst mulige sikkerhed for vores soldater. Vi gør dig til en af de absolut bedste inden for compliance, samtidig med at du får nogle oplevelser, som kun Forsvaret kan give dig.

Du har arbejdet med cyber- og informationssikkerhed (inklusiv regulatoriske krav), og du har erfaring indenfor GDPR, IT Governance, Risikovurdering og Kompliance. Og så kan du lede compliance-specialister i et militært/operativt miljø.

Dine ansvarsomåder og primære opgaver

 • Daglig ledelse af et GDPR/GRC/kompliance teamet, herunder dag-til-dag koordinering, udviklingssamtaler og rapportering til Forsvarskommandoens CISO. Dit team sidder i København og Karup.
 • Understøtte og styrke Forsvarskommandoens varetagelse af GRC-området inklusive GDPR, fx indgåelse implementering af GDPR, ISO 27001/02, bistår CID Tilsyns enhed ift. årlige Tilsyn samt MILSIK Eftersyn på niveau II-III. Du støtter awareness teamet i CID FKO ift. gennemføre træning og awareness i hele Forsvaret indenfor GRC området.
 • Bidrage til udvikling af koncernfælles værktøjer, standarder og procedurer, inkl. styrke samarbejdet med de øvrige cyber security teams i Forsvarskommandoen, departementet og de øvrige styrelser under Forsvarsministeriet.
 • Du bliver ansvarlig for implementering af godkendte Handleplaner for at modne cyber- og informationssikkerhed ved Forsvarskommandoens underliggende myndigheder, hvor dine team medlemmer sidder rundt omkring i Forsvaret, hvilket stiller store krav til daglig synlig ledelse. Du indgår selv som del af det nye Rejseholdskoncept der bistår Forsvarets myndigheder med implementering af cyber- og informationssikkerhed i både ind og udland.
 • Operationalisere og implementere godkendte planer for området i samarbejde med cyber- og informationssikkerhedsteamet i Forsvarskommandoen.
 • Bidrage til strategiske, taktiske og tekniske løsninger i militært/operativt miljø med høj kompleksitet, hvor kun de bedste kan gøre sig gældende. Du er f.eks. med til at stille krav, gennemføre revideringer af Service Level Agreements (SLA) samt bistå interessenter både opad, til siden og nedad i Forsvaret.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet. Stillingen kan søges af officerer i Forsvaret.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning

FAKTA

Vidste du...

Forsvarskommandoen leder alle militære enheder og operationer i og uden for Danmark. Herunder også støtte til beredskabet som politi, sneberedskab, havmiljø o.s.v.

 • Forsvaret har mere end 500 års historie bag sig
 • Den militære del udgør ca. 15.000 soldater – heraf er ca. 1.400 kvinder
 • Omfatter H æren, Flyvevåben, Søværn og specialstyrker samt Arktisk Kommando m.fl.
 • Over 33.000 soldater har været udsendt i internationale missioner siden 1991 – mange flere gange
 • Mere end 45 soldater er faldet i kamp i nyere tid
 • Forsvaret er engageret fra Arktis til Afrika – og dertil også har medarbejdere udstationeret på andre kontinenter.

Ansøgningsfrist
23. juni 2021 (samtaler afholdes løbende)

Tiltrædelse
1. august 2021

Lønplacering
Major/Orlogskaptajn

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte Kontorchef i Forsvarskommandoen, Kim Bretting, på telefon 4038 3556, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkårene, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Toke Rasmussen, på telefon 3266 5991.


Dine kompetencer og kvalifikationer

Du har mindst 5-10 års relevant erfaring indenfor GDPR/GRC/compliance indenfor de seneste 5 år, ligesom du har mindst 3 års ledelseserfaring indenfor de seneste år, gerne med ledelseserfaring fra Forsvaret.

Personligt engagement er vigtigt, men du skal også kunne motivere andre. Du kan selvstændigt lede og drive projekter og dit team fremad. Du ser muligheder og tilgår løsninger på struktureret og metodisk vis, og du kan arbejde ud fra en risikobaseret tilgang. Dine mundtlige og skriftlige kommunikationsevner skal være meget gode, og du skal kunne begå dig på tværs af organisationen. Du er en god kollega og en støttende leder, der skaber samarbejde og trivsel.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i en statslig myndighed, ligesom kendskab til projektstyring er et plus. Det er en fordel at du har en vis IT teknisk erfaring og indsigt.

Du ser muligheder og tilgår løsninger på struktureret og metodisk vis, og du kan arbejde ud fra en risikobaseret tilgang. Dine mundtlige og skriftlige kommunikationsevner skal være gode, og du skal kunne begå dig på tværs af organisationen. Du er en god kollega og støttende leder, der bidrager positivt til vores gode hverdag.

Vi ser gerne, at du har taget relevante kurser/certificeringer, fx GDPR, CIPP/E, ISO 27701 og 27001, Master IKT eller lign.

VI TILBYDER DIG!

Du kommer ind i en ny organisation, hvor du kan sætte dit eget aftryk på polices, processer og teknik. Også den måde, hvorpå du og dit team samarbejder med Forsvarets myndigheder i ind- og udland, får du indflydelse på.

Med jobbet følger uddannelse, kurser og træning, så du hele tiden udvikler dig fagligt og ledelsesmæssigt.

Vi arbejder sikkert mere operativt, end du er vant til. Og vi er der, hvor myndighederne er, uanset om det er i Danmark, i Grønland eller andre steder i verden. Forvent derfor nogen rejseaktivitet til ind- og udland inklusive regelmæssige besøg til Flyvestation Karup med mulighed for at påvirke og planlægge disse rejseaktiviteter.

I CID arbejder vi både med databeskyttelse og informationssikkerhed, og vi prøver hele tiden at finde synergi mellem de to områder.

sagsbehandling

Godt at vide før du søger

Få mere at vide om:

 • Din evt. kommende arbejdsplads.
 • Hvad du bør lægge vægt på i ansøgning
 • Løn og ansættelsesforhold mv.

Læs mere her