Technical Risk Manager

til Forsvarets Koncern IT

Technical Risk Manager

Dygtig Technical Risk Manager, som vil være med til at beskytte dem, der beskytter Danmark

 

Du bliver udfordret og kommer til at skabe positive forandringer
Som Technical Risk Manager bliver du det faglige omdrejningspunkt for store og vigtige beslutninger i Koncern IT. Du kommer til at arbejde i CID-partnerenheden i Koncern IT, som har hovedsæde i Hvidovre og er en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Forsvarsministeriets CID er en nyoprettet, koncernfælles cyber- og informationssikkerhedsorganisation, Cyber and Information Security Division. Din opgave bliver at lave tekniske risikoanalyser af IT-løsninger og bistå i arbejdet med at indarbejde cyber- og informationssikkerhed i alle væsentlige og kritiske processer i Koncern IT. Desuden skal du sparre med og coache andre specialister, som arbejder med at finde optimale IT-løsninger. Det er vigtigt, at du har en konstruktiv og holistisk tilgang til opgaveløsningen.

Som ansat i Forsvarsministeriets ministerområde er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi kræver af dig…

FAKTA

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse snarest muligt.

Du bliver ansat og aflønnet i henhold til den enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant forhandlingsberettiget organisation. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og dine kvalifikationer.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiver finansieret pensionsordning

Hvis du er officer fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, vil ansættelsen kunne ske efter protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Indplaceringen vil være i løngruppe fire eller fem afhængigt af dine kvalifikationer.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte. Såfremt du er udpeget til en international mission, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsprocessen
Du er velkommen til at kontakte CISO for Koncern It, Boris Mariboe Russel, på 2933 5481, hvis du vil vide mere om stillingen.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkårene, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Ava Leonora Berg, på telefon 32665136.

Ansøgningsfristen er udløbet.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.


Hvem søger vi efter til Forsvarets Koncern IT?

Dine primære arbejdsgaver er at:

 • Udføre risikovurderinger af tekniske IT-løsninger, fx backup, storage, netværk, infrastruktur, server og software
 • Implementere og koordinere ensartet og fælles risikostyring
 • Sikre et godt overblik over risici samt identificere, analysere, kortlægge og følge op på risici
 • Udarbejde ledelsesrapportering og beslutningsoplæg til forbedringer
 • Deltage og bistå i akkrediteringsprocessen
 • Deltage i workshops for udarbejdelser af fremtidens IT-målbillede

Du ved, at du kender dit felt, og du har arbejdet med større IT-løsninger i flere år. Du har praktisk erfaring med opsætning og drift af en eller flere discipliner indenfor backup, storage, netværk, infrastruktur, server og software. Den ideelle kandidat har et bredt praktisk og teknisk IT-kendskab og er dermed i stand til at vurdere sikkerhedsmæssige problemstillinger og risici heri. Oven på den tekniske erfaring har du cyber og informationssikkerheds kompetencer, så du nu er i stand til at favne begge områder. Du har et godt kendskab til standarder for risikostyring, særligt ISO 27001, som Forsvarsministeriet benytter.

Du har en analytisk sans og arbejder struktureret og metodisk. Du er engageret og forstår, at samarbejde giver den bedste løsning. Du har:

 • Mindst 3 års erfaring med drift og/eller opsætning af større IT-systemer
 • Mindst 2 års erfaring med risikovurdering og styring
 • Bred faglig viden om IT-løsninger, fx backup, storage, netværk, infrastruktur, virtualisering, server og software
 • God skriftlighed
 • Dansk og engelsk sprogfærdigheder på teknisk niveau

Det er en fordel, hvis du har relevante certificeringer. Kendskab til arbejde med klassificerede systemer og de regler, som gælder offentlige myndigheder, er også en fordel.

Forsvarsministeriets CID er en nyoprettet enhed, som skal sikre ministeriets myndigheder mod de meget alvorlige trusler fra cyberspionage og cyberkriminalitet. Ambitionerne er høje, for det handler om at beskytte dem, der beskytter Danmark.

For os i CID handler cyber- og informationssikkerhed om meget mere end compliance. Det handler om at højne det reelle sikkerhedsniveau, herunder at skabe både den nødvendige tekniske og organisatoriske forandring, der er nødvendig for at understøtte dette.

Det er vores opgave at styrke cyber- og informationssikkerheden i hele Forsvarsministeriets område, inklusive Forsvaret, Hjemmeværnet og beredskabet. Vi rådgiver, støtter og sætter de overordnede rammer for styrelsernes og de underliggende myndigheders arbejde med cyber- og informationssikkerhed. Det er vores opgave at sikre, at truslerne mod Forsvarsministeriets ministerområde bliver håndteret optimalt.

Vi er en nyetableret enhed, men vi er en del af en god arbejdsplads. Vi sammensætter CID-holdet af generalister og specialister, erfarne såvel som nyuddannede, som sammen kan opbygge et stærkt holdarbejde på tværs af individuelle kompetencer. Vi investerer gerne i uddannelse og udvikling af vores medarbejdere og sikrer, at den enkelte har muligheden for at udvikle sig både fagligt, personligt og individuelt.

Vi har en ambition om, at CID skal være blandt de bedste inden for cyber- og informationssikkerhed. Vi kan kun tillade os at være så ambitiøse fordi, vi har nogle af de dygtigste medarbejdere på området. Og dem passer vi godt på!