Fortsæt til indhold
CID

til Forsvarskommandoen i København/Karup

Teamleder & Senior Compliance Manager

I Forsvaret løser vi opgaver i Danmark og internationalt, for at sikre Kongeriget og vores soldater. Vær med til at passe på dem og vores data!

Bliv del af Forsvarsministeriets nye og voksende Cyber and Information Security Division (CID), der arbejder i krydsfeltet mellem cyber- og informationssikkerhed.

Du skal lede et team af erfarne GDPR/GRC specialister, bliver blandt de absolut bedste indenfor jeres fagområde, og får oplevelser kun Forsvaret kan tilbyde. Du og dit team dækker hele riget og vores internationale missioner.

Du kommer sikkert fra legal kontor i en større organisation med høje regulatoriske krav, men kan også komme fra informationssikkerhed eller operationel cybersecurity med tung erfaring indenfor GDPR/GRC (Governance, Risk, Compliance).

Compliance er vigtig for os, både når vi er på kontoret, og når vi deltager i militære operationer, for at opnå den størst mulige sikkerhed for vores soldater. Vi gør dig til en af de absolut bedste inden for compliance, samtidig med at du får nogle oplevelser, som kun Forsvaret kan give dig.

Du har arbejdet med legal, cyber security eller indkøb, og du har erfaring indenfor GDPR, GRC eller compliance. Og så kan du lede compliance-specialister i et militært/operativt miljø.

Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab
Du kommer ind i en ny organisation, hvor du kan sætte dit eget aftryk på polices, processer og teknik. Også den måde, hvorpå du og dit team samarbejder med Forsvarets myndigheder i ind- og udland, får du indflydelse på.

Med jobbet følger uddannelse, kurser og træning, så du hele tiden udvikler dig fagligt og ledelsesmæssigt.

Vi arbejder sikkert mere operativt, end du er vant til. Og vi er der, hvor myndighederne er, uanset om det er i Danmark, på Grønland eller andre steder i verden. Forvent derfor nogen rejseaktivitet til ind- og udland, men også mulighed for at påvirke dette.

I CID arbejder vi både med databeskyttelse og informationssikkerhed, og vi prøver hele tiden at finde synergi mellem de to områder.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi kræver af dig…

FAKTA

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse snarest muligt.

Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter krav og kvalifikationer. Vi kan matche lønniveau i markedet afhængig af kompetencer og erfaring.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet. Stillingen kan søges af officerer i Forsvaret.

Ansøgningsprocessen
Du er velkommen til at kontakte Forsvarskommandoens CISO, kontorchef Kim Bretting, på telefon 4038 3556, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Spørgsmål om ansættelsesvilkår kan du rette til Toke Rasmussen på telefon 32665991.

Ansøgningsfristen er den 11. april 2021, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler løbende. Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

 


Hvem søger vi efter til Forsvarskommandoen?

Dine primære arbejdsopgaver er:

  • Daglig ledelse af et GDPR/GRC/kompliance teamet, herunder dag-til-dag koordinering, udviklingssamtaler og rapportering til Forsvarskommandoens CISO. Dit team sidder i København og Karup
  • Understøtte og styrke Forsvarskommandoens varetagelse af GDPR/GRC-området, fx indgåelse af databehandleraftaler, behandlingssikkerhed, træning og awareness
  • Bidrage til udvikling af koncernfælles værktøjer, standarder og procedurer, inkl. styrke samarbejdet med de øvrige cyber security teams i Forsvarskommandoen, departementet og de øvrige styrelser under Forsvarsministeriet
  • Operationalisere og implementere en velfungerende governance for varetagelse af området i samarbejde med cyber- og informationssikkerhedsteamet i Forsvarskommandoen 
  • Bidrage til strategiske, taktiske og tekniske løsninger i militært/operativt miljø med høj kompleksitet, hvor kun de bedste kan gøre sig gældende

Du har mindst 3-5 års aktuel erfaring indenfor GDPR/GRC/compliance indenfor de seneste 5 år, ligesom du har mindst 3 års ledelseserfaring indenfor de seneste år.

Personligt engagement er vigtigt, men du skal også kunne motivere andre. Du kan selvstændigt lede og drive projekter og dit team fremad. Du ser muligheder og tilgår løsninger på struktureret og metodisk vis, og du kan arbejde ud fra en risikobaseret tilgang. Dine mundtlige og skriftlige kommunikationsevner skal være meget gode, og du skal kunne begå dig på tværs af organisationen. Du er en god kollega og en støttende leder, der skaber samarbejde og trivsel.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i en statslig myndighed, ligesom kendskab til projektstyring er et plus. Det er ikke et krav, at du er uddannet jurist.

Du ser muligheder og tilgår løsninger på struktureret og metodisk vis, og du kan arbejde ud fra en risikobaseret tilgang. Dine mundtlige og skriftlige kommunikationsevner skal være gode, og du skal kunne begå dig på tværs af organisationen. Du er en god kollega og støttende leder, der bidrager positivt til vores gode hverdag.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i en statslig myndighed ligesom kendskab til projektstyring er et plus.  Har du erfaring med DPO/DPA arbejdet er det også et plus.

Vi ser gerne, at du har taget relevante kurser/certificeringer, fx GDPR, CIPP/E, ISO 27701 og 27001.