Fortsæt til indhold
CISO HJK

til Forsvarskommandoen i København/Karup

Teamleder & Senior Cyber Security Manager

Bliv en del af Forsvarsministeriets nye og voksende Cyber and Information Security Division (CID), der arbejder i krydsfeltet mellem cyber- og informationssikkerhed

Du skal lede et team af erfarne cybersecurity specialister, bliver blandt de absolut bedste indenfor jeres fagområde, og får oplevelser kun Forsvaret kan tilbyde. Du og dit team dækker hele riget og vores internationale missioner.

Du kommer sikkert fra IT-sikkerhed, systemrevision eller som ISO 27001 Lead Auditor med tung erfaring indenfor cybersecurity.

Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab
Fra dit kontor i København eller Karup får du ansvar for at planlægge og gennemføre initiativer med dit team af specialister. Du vil få en hverdag i tæt samspil med sikkerhedsspecialister, it-eksperter, compliance-eksperter og eksterne leverandører fra Forsvarskommandoens myndigheder samt en bred samarbejdsfalde til andre styrelser, ministeriet og internationale samarbejdspartnere som f.eks. NATO. Du bistår bl.a. med forberedelse og gennemførelse af tilsyn, akkrediteringer m.fl.

Vi har store planer, der går langt udover bare almindelig sagsbehandling. Din hverdag bliver mere operativ og effektiv, end du finder i lignende stillinger i andre virksomheder eller myndigheder. Forbered dig på, at du måske bliver sendt ud som rådgiver til myndigheder i både ind- og udland.

Du kan regne med, at vi indarbejder uddannelse, kurser og træning for at sikre højt vidensniveau, indsigt med mulighed for både selvstændighed og teambaseret ledelse.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi kræver af dig…

FAKTA

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse snarest muligt.

Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter krav og kvalifikationer. Vi kan matche lønniveau i markedet afhængig af kompetencer og erfaring.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet. Stillingen kan søges af officerer i Forsvaret.

Ansøgningsprocessen
Du er velkommen til at kontakte Forsvarskommandoens CISO, kontorchef Kim Bretting på telefon 4038 3556, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Spørgsmål om ansættelsesvilkår kan du rette til Toke Rasmussen på telefon 32665991.

Ansøgningsfristen er den 11. april 2021, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler løbende. Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


Hvem søger vi efter til Forsvarskommandoen?

Med reference til Forsvarskommandoens CISO skal du arbejde med alle områder inden for informationssikkerhed. Du skal håndtere snitfladerne til militær sikkerhed og compliance, og sammen med dine kollegaer skal du opbygge et højt modenhedsniveau.

Dine primære arbejdsopgaver er:

  • Daglig ledelse af et informationssikkerheds-team, herunder dag-til-dag koordinering, udviklingssamtaler og rapportering til Forsvarskommandoens CISO. Dit team sidder i København og Karup
  • Understøtte og styrke Forsvarskommandoens varetagelse af cybersecurity-området, navnlig implementering af ISO 27001 og andre cybersecurity-standarder. Du bidrager til Forsvarskommandoens daglige opgaveløsning, bla. ved at afklare integration til andre militære sektioner i Operationsstaben
  • Bidrage til udviklingen af koncernfælles værktøjer, standarder og procedurer inklusive styrket samarbejdet med de øvrige cybersecurity teams i Forsvarskommandoen, departementet og de øvrige styrelser under Forsvarsministeriet 
  • Bidrage til strategiske, operationelle, taktiske og tekniske løsninger i operativt miljø med høj kompleksitet, hvor kun de bedste kan gøre sig gældende

Forsvarskommandoen er den største styrelse under Forsvarsministeriet, og du får ansvar for at lede dit team, herunder rådgive, støtte og implementerer compliance hos de underliggende myndigheder, fx Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Specialoperationskommandoen.

Du kommer ind i en ”startup” organisation, hvor der bliver rig lejlighed til at sætte dine personlige aftryk på polices, processer og teknik indenfor cybersecurity. Derfor får du også mulighed for at arbejde selvstændigt og med dit team, deltage ude ved Forsvarets enheder i både ind- og udland for på den måde at sætte din viden og erfaring på området i spil.

Du får desuden rig mulighed for at bringe din ledelses- og faglige erfaring i spil indenfor informationssikkerhed, ISMS og ISO27001, med arbejdsområder der rækker længere end bare informationssikkerhed.

Du har mindst 3 års erfaring som leder og har mindst 3-5 års erfaring indenfor cybersecurity området med vægt på informationssikkerhed indenfor de senest 5 år. Har du ikke direkte ledelse erfaring men overvejer karrieren som Senior Cybersecurity Manager, hører vi også gerne fra dig. 

Du har flere års praktisk erfaring med implementering af informationssikkerhed, herunder solid erfaring med at navigere i feltet mellem IT-sikkerhed, sikkerhedsstandarder, regulatorisk krav og forretning i en politisk organisation. Dit personlige engagement er højt, og du evner selvstændigt at lede og drive projekter og dit team fremad.

Du ser muligheder og tilgår løsninger på struktureret og metodisk vis, og du kan arbejde ud fra en risikobaseret tilgang. Dine mundtlige og skriftlige kommunikationsevner skal være gode, og du skal kunne begå dig på tværs af organisationen. Du er en god kollega og støttende leder, der bidrager positivt til vores gode hverdag.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i en statslig myndighed ligesom kendskab til projektstyring er et plus.  

Vi ser gerne du er certificeret CISSP, ISO 27001 Lead Auditor eller lignende.