Fortsæt til indhold
CISO HJK

til Hjemmeværnskommandoen i Vordingborg

Cyber Security Risk Manager (IT-SIKOFF)

Vær med til at sikre Danmark, vores soldater samt styrke danskernes cyber- og informationssikkerhed!

Bliv også del af Forsvarsministeriets nye og voksende Cyber and Information Security Division (CID) og præg sikkerheden samt udviklingen på området.

Du bliver en del af et stort og stærkt fællesskab

Hjemmeværnskommandoen leder en styrke bestående af 45.000 mandlige og kvindelige soldater, der dækker både Hær, Sø- og Flyvehjemmeværnet samt reservister. Ud over uddannelse og træning af soldater, støtter Hjemmeværnet Forsvaret og civile myndigheder med bl.a. bevogtning af militære installationer, havmiljøopgaver, sø- og suverænitetshåndhævelse samt observations- og overvågningsopgaver. Derudover er frivillige Hjemmeværnsfolk udsendt i Afrika, Mellemøsten og Østeuropa samt til FRONTEX-operationer i Middelhavet.

Som Cyber Security Risk Manager (internt kaldet en informationssikkerhedsofficer) i Hjemmeværnskommandoen har du rig mulighed for at gøre din indflydelse gældende samt at sætte din viden og erfaring på området i spil. Som del af CID, indgår du i et stærkt fagligt fællesskab på tværs af koncernen med andre cybersikkerhedsfolk.

Du indgår i et primært team med bl.a. DPO og CISO i Hjemmeværnskommandoen og har samtidig tæt tilknytning til kollegaer i andre dele af CID. Du er dermed en del af et hold, hvor der både er højt til loftet og et stærkt fagligt og kollegialt sammenhold. Dit arbejdssted bliver Hjemmeværnskommandoen i Vordingborg.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi kræver af dig…

FAKTA

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse er 1. juni 2021 eller efter aftale.

Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter krav og kvalifikationer.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Ansøgningsprocessen

Du er velkommen til at kontakte Hjemmeværnskommandoens CISO, kontorchef Claus Rahbek, på telefon 2942 3533, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Spørgsmål om ansættelsesvilkår kan du rette til Toke Rasmussens på telefon 32665991.

Ansøgningsfristen er den 11. april 2021, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i ugerne efter. Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


Hvem søger vi efter til Hjemmeværnskommandoen?

Dine primære arbejdsopgaver er at:

  • Vedligeholde og udvikle informationssikkerhedspolitikker og retningslinjer for risikostyring.
  • Støtte Hjemmeværnskommandoen i udarbejdelse af konsekvens-, sandsynligheds-, sårbarheds- og risikovurderinger.
  • Rådgive og støtte Hjemmeværnskommandoen ift. koordination af risikovurdering og risikohåndtering vedrørende militær sikkerhed med fokus på informationssikkerhed.
  • Bistå med udarbejdelse af risikohåndteringsplaner og beredskabsplaner.
  • Ekspertrådgivning inden for cyber- og informationssikkerhed.
  • Rapportere på risikobillede til Hjemmeværnets og Forsvarets ledelse.
  • Rådgivning i forbindelse med akkreditering af it-systemer.
  • Støtte udviklingen af sikkerhedskulturen i hele Hjemmeværnet.

Dine evner og kompetencer er vigtigere end din uddannelsesmæssige baggrund. Du har måske arbejdet med risikostyring, sikkerhed eller har certificeringer/kurser som CRISC, CISSP, MoR, ITSIKOFF, IRAM2 etc. Alternativt kan du på anden vis redegøre for dine kompetencer indenfor områder omkring sikkerhed og risikostyring/vurdering. Du har gerne flere års relevant erhvervserfaring samt et indgående kendskab til risikovurdering ift. cyber- og informationssikkerhed.

Dit personlige engagement er højt, og du evner selvstændigt at lede og drive projekter fremad. Du ser muligheder og tilgår løsninger på struktureret og metodisk vis. Dine mundtlige og skriftlige kommunikationsevner skal være gode, og du skal kunne begå dig på tværs af organisationen. Du er en god kollega, der bidrager positivt til vores gode hverdag.

Det er en fordel, hvis du har erfaringer med at arbejde i Forsvaret eller anden statslig myndighed, men dette er ikke et krav

.

CID er en nyetableret enhed, som skal sikre Forsvarsministeriets myndigheder mod cybertrusler. Ambitionerne er høje, for det handler om at sikre dem, der sikrer Danmark.

For os handler GDPR og cyber- og informationssikkerhed om meget mere end compliance. Det handler om at højne det reelle databeskyttelses- og sikkerhedsniveau. Det gør vi bl.a. ved at skabe de nødvendige tekniske og organisatoriske forandringer.

Det er CID's opgave at styrke GDPR og cyber- og informationssikkerheden i hele Forsvarsministeriets område. Vi rådgiver, støtter og sætter de overordnede rammer for styrelsernes og de underliggende myndigheders arbejde med cyber- og informationssikkerhed. Det er vores opgave at sikre, at truslerne mod Forsvarsministeriets ministerområde bliver håndteret optimalt.

Vi er en nyetableret afdeling, og vi er en del af en god arbejdsplads. CID-holdet består af generalister og specialister, både erfarne og nyuddannede. Vi har en stærk holdånd, og vi støtter og styrker hinandens individuelle kompetencer. For at sikre at den enkelte medarbejder har mulighed for at udvikle sig både fagligt, personligt og individuelt, investerer vi gerne i uddannelse og udvikling.

Vi har en ambition om, at CID skal være blandt de bedste inden for cyber- og informationssikkerhed. Derfor har vi nogle af de dygtigste medarbejdere på området. Og dem uddanner vi og passer godt på!