Fortsæt til indhold
CISO Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Forsvarsministeriets Cyber- and Information Security Division i København

Project Manager

Erfaren Project Manager, der vil være med til at beskytte dem, som beskytter Danmark!

 

Forsvarsministeriet opruster i kampen mod truslerne fra cyberspionage og cyberkriminalitet. I bedste fald koster sikkerhedsbrud penge. I værste fald koster de menneskeliv. Derfor er vi ved at opbygge en af Danmarks bedste cyber- og informationssikkerhedsorganisationer. Vi har brug for en erfaren Project Manager, som kan løbe vores vigtigste projekter i gang og køre dem sikkert i mål.

Cyberspionage og cyberkriminalitet er desværre den virkelig, vi befinder os i. Derfor er vi i konstant udvikling og har brug for at styre vores projekter struktureret og af folk med erfaring. Du ved, hvilke opgaver der skal løses for at få et stort projekt i luften og drive det i mål. Du kender alle faldgruberne, fordi du sikkert selv har prøvet at falde i dem. Og du ved, hvordan man klarer skærene og leverer de aftalte produkter til tiden.

Du skal arbejde med større koncernfælles projekter
Din første opgave bliver at være projektleder for en koncernfælles GPDR-indsats. Indsatsen består af en række projekter indenfor samme portefølje, hvor din opgave bliver at lede hvert projekt med både projektplanlægning, opfølgning på fremdrift og ressourcer samt at forudsige og mitigere projektrisici. Projektet har topledelsens bevågenhed, og der er tilknyttet en styregruppe med deltagelse fra alle styrelser i koncernen. Det stiller store krav til koordination og til dine evner til at håndtere beslutningstagere på alle niveauer.


Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi kræver af dig…

FAKTA

Ansættelsesvilkår
Tiltrædelse er senest 1.maj 2021.

Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter krav og kvalifikationer.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Ansøgningsprocessen
Du er velkommen til at kontakte kontorchef Jakob Kanto på telefon 2489 3550, hvis du har spørgsmål til stillingen..

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Toke Rasmussen på 3266 5991.

Ansøgningsfristen er den 14. marts 2021, og der vil blive afholdt samtaler løbende.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


Hvem søger vi efter til Forsvarsministeriets Cyber- and Information Security Division?

Du bliver en vigtig del af den nyetablerede koncernfælles Cyber and Information Security Division (CID), hvis overordnede formål er at styrke cyber- og informationssikkerheden, herunder håndteringen af persondata, på hele Forsvarsministeriets område. Du må derfor forvente, at du i fremtiden også skal igangsætte og projektlede projekter inden for andre områder end GDPR.

Her er nogle af dine primære opgaver som Project Manager:

  • Du skal sikre solide projektplaner før igangsættelse af projekter og herefter løbende opdatere dem som projekterne skrider frem.
  • Du har fokus på nøgleinteressenter og sørger for deres opbakning til projektet.
  • Du identificerer løbende projektrisici og sikrer at de håndteres
  • Du hjælper projektdeltagere at nedbryde opgaver, planlægge og styre
  • Du har et skarp øje på projektets ressourcebehov i samarbejde med fagpersoner og følger op på ressourceallokering ved relevante chefer.
  • Du rapporterer løbende på projektets status til projektejer eller styregruppe. I nogle tilfælde rapporterer du også til styrelsesdirektører, departementets ledelse og til koncernledelsen.

Du har stærke projektlederkompetencer

Du bliver inspireret af at arbejde for noget, som er vigtigt for Danmark. Vi har store forventninger til dine projektledelsesmæssige kompetencer og forventer, at du har flere års erfaring fra lignende stillinger, hvor du har haft ansvaret for at styre større projekter gerne i koncerner eller på tværs af forskellige enheder. Det er en forudsætning, at du kan begå dig i mange forskellige organisatoriske enheder og på alle niveauer. Du er udadvendt og god til at formidle på en måde, som er tilpasset forskellige målgrupper. Du er en god menneskekender og i stand til at få andre til at føle sig trygge og begejstrede for projektet. Hvis du har prøvet kræfter med en sort svane, er det bare en fordel.

Det er ikke en forudsætning, at du har et indgående kenskab til GDPR eller til cyber- og informationssikkerhed i øvrigt. Det vigtigste er dine projektleder- og kommunikationskompetencer.

Forsvarsministeriets koncern er en af Danmarks største arbejdspladser med over 20.000 medarbejdere foruden frivillige og reservestyrken.

Forsvarsministeriets Departement er koncernens øverste myndighed. Vi er lidt over 400 medarbejdere og holder til på Holmens Kanal centralt i København.

Læs mere om Forsvarsministeriet her