Fortsæt til indhold
Technical Risk Manager

til Forsvarskommandoen i København, Karup, Fredericia, Århus, Addis i Letland og Nuuk i Grønland

Cyber Security Expert

Brug al din viden og erfaring med cyber- og informationssikkerhed til at udvikle og implementere stærkere sikkerhed i hele Forsvaret og med særligt fokus på NIV II og III.

 

Som Cyber Security Expert i Forsvarskommandoen får du rig mulighed for at gøre din indflydelse gældende og for at sætte din viden og erfaring på området i spil. Som del af CID, vil du indgå i et stort fagligt fællesskab på tværs af koncernen med andre cybersikkerhedsfolk.

Du vil indgå i et team med andre cybersikkerhedsspecialister på niveau I som del af Operationsstaben i Forsvaret i tæt samarbejde med CID/FKO- medarbejdere på niveau II (de operative værn som f.eks. Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk m.fl.)

Du referer til CISO FKO og vil indgå både som rådgiver (faglig ekspert) samt bistå med planlægning og implementering fra ”Top til Bund” i Forsvaret inklusiv projektledelse.

Du bliver dermed en del af et større fagkontor, hvor der både er højt til loftet og et stærkt fagligt og kollegialt sammenhold.

Dit arbejdssted bliver ved en udpeget niveau II-III myndighed under Forsvarskommandoen med lidt rejseaktivitet. Tjenestesteder er f.eks. København, Karup, Fredericia, Århus, Addis i Letland og Nuuk i Grønland.

Dine ansvarsomåder og primære opgaver

 • Bistå CISO FKO, Souschef og Teamledere som faglig ekspert ift. cyber- og informationssikkerhed i FKO både som rådgiver og udførende på niveau II-III i Forsvaret.

 • Udvikle og vedligeholde informationssikkerhedspolitikker og retningslinjer for risikovurdering inklusive et sammenhængende holistisk Koncernfælles ISMS koncept.

 • Opbygge procesmoden styring af indkøbs- og leverandørstyring i FKO i tæt samarbejde med FMI og FES.

 • Sikre at krav til Cyber- og informationssikkerhed befinder sig på et højt modenhedsniveau, herunder sikre compliance ift. gældende regulatoriske krav og NATO standarder.

 • Uddanne, rådgive og vejlede forretningen (FKO) i at gennemføre aktiviteter, der er nødvendige for at sikre et højt modenhedsniveau ift. Cyber- og Informationssikkerhed i FKO. Dette indebærer eksempelvis rådgivning om sikkerhedskrav ift. GDPR, ISO, NIST, NIS, FIRST, Militærsikkerhed, NATO standarder inkl. krav til Forsvarets leverandører.

 • Bistå med udvikling af OT-sikkerhedskoncepter til beskyttelse af Forsvarets operative kapaciteter både nationalt og internationalt.

 • Operationel cybersikkerhed inklusive politiker, procedurer, retningslinjer og processer i forhold til OT/ICS og IT-sikkerhed, opbygning og vedligeholdelse af Cyber Situation Awareness, implementering af de nødvendige kontroller, styrkelse af forretningskritiske processer m.fl.

 • Design review, rapportering og modenhedsmålinger, herunder bistå ift. awareness og Code of Conduct.

 • Gennemføre tredjepartsvurderinger samt bistå med opbygning af Disaster Recovery og Business Continuity inkl. BIA.

 • Bistå internt tilsyn ifm. eftersyn af underliggende myndigheder vha. ISO27001 og i samarbejde med nationalt center for cybersikkerhed bistå med akkrediteringer, samt udarbejdelse af cyber- og information sikkerhedsvurderinger som del af CID/FKO ”Rejseholdskoncept”.

 • Bistå som Cybersecurityekspert ift. nyanskaffelser af såvel administrative som operative kapaciteter, kravstiller fra FKO til leverandører inkl. FMI/KAKI/PIT/FES og 3. partsleverandører (High Level Design løsninger).

 • Indgå som ekspert på CID Rejseholdskoncept i Forsvaret, hvor du sammen med andre eksperter bistår den enkelte myndighed med at styrke cyber- og informationssikkerheden i hele Forsvaret, både nationalt og internationalt.

FAKTA

Vidste du...

Forsvarskommandoen leder alle militære enheder og operationer i og uden for Danmark. Herunder også støtte til beredskabet som politi, sneberedskab, havmiljø o.s.v.

 • Forsvaret har mere end 500 års historie bag sig
 • Den militære del udgør ca. 15.000 soldater – heraf er ca. 1.400 kvinder
 • Omfatter H æren, Flyvevåben, Søværn og specialstyrker samt Arktisk Kommando m.fl.
 • Over 33.000 soldater har været udsendt i internationale missioner siden 1991 – mange flere gange
 • Mere end 45 soldater er faldet i kamp i nyere tid
 • Forsvaret er engageret fra Arktis til Afrika – og dertil også har medarbejdere udstationeret på andre kontinenter.

Ansøgningsfrist
31. august 2021 (samtaler afholdes løbende)

Tiltrædelse
Snarest muligt

Lønplacering
Chefkonsulent

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte Kontorchef i Forsvarskommandoen, Kim Bretting, på telefon 4038 3556, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkårene, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Toke Rasmussen, på telefon 3266 5991.


Dine kompetencer og kvalifikationer

Du har gerne en videregående akademisk eller teknisk uddannelse ift. cyber- og informationssikkerhed.

Du har måske også certificeringer som kan redegøre for dine kompetencer som cyber- informationssikkerhedsspecialist f.eks. GDPR, NIST, FISMA, NIS, CISSP, GICSP, TOGAF, ISO 27001 Lead Auditor, CompTIA Security + ce, Certified SCADA Security, Architect (CSSA) o.lign.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til Forsvarets klassificerede systemer.

Du har mindst 15 års relevant erhvervserfaring, og du et indgående kendskab til cyber- og informationssikkerhed. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra store internationale organisationer eller virksomheder på størrelse med Forsvaret eller større.

Dit personlige engagement er højt, og du evner selvstændigt at lede og drive projekter fremad. Du ser muligheder og tilgår løsninger på struktureret og metodisk vis. Dine mundtlige og skriftlige kommunikationsevner skal være meget gode, og du skal kunne begå dig på tværs af organisationen. Du er en god kollega, der bidrager positivt til vores gode hverdag.

VI TILBYDER DIG!

 • Oplevelser der ikke kan findes andre steder.
 • Mulighed for at gøre en forskel for cyber- og informationssikkerheden i Forsvaret - og dermed være med til at sikre Danmark og vores soldater.
 • Vær med til at udvikle og udbygge CID samt cyber- og informationssikkerheden i Forsvaret.
 • Bliv del af et stort hold af ligesindede cyber-, informationssikkerheds- og databeskyttelsesspecialister.
sagsbehandling

Godt at vide før du søger

Få mere at vide om:

 • Din evt. kommende arbejdsplads.
 • Hvad du bør lægge vægt på i ansøgning
 • Løn og ansættelsesforhold mv.

Læs mere her