Fortsæt til indhold
Data Protection Specialist

til Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup

CISO

TIL STYRKELSE AF INFORMATIONSSIKKERHED OG DATABESKYTTELSE I FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE

 

Har du ledelseserfaring og besidder du et indgående kendskab til cyber- og informationssikkerhed fra en større organisation? Og motiveres du af at gå forrest og sætte de overordnede rammer for arbejdet med databeskyttelse og informationssikkerhed?

Så har du hér en særlig mulighed for at blive Chief Information Security Officer (CISO) ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), og derved have en central rolle i at sikre, at truslerne mod Forsvarsministeriets ministerområde proaktivt håndteres optimalt.

Dine ansvarsomåder og primære opgaver

Du bliver leder for 7 erfarne og talentfulde medarbejdere inden for bl.a. informationssikkerhed, risk management og GDPR; medarbejdere som alle brænder for deres ansvarsområder. Her får du det overordnede ansvar for at rådgive, udvikle og sætte rammerne for styrelsens arbejde med databeskyttelse og informationssikkerhed.

Du er en del af centerledelsen i Center for Service ved FPS, hvor du sætter rammerne for udviklingen og den strategiske retning hvad angår databeskyttelse og informationssikkerhed i styrelsen. Samtidig har du den direkte sparring med FPS’ direktion ved vicedirektør John Boye Rasmussen. I det daglige refererer du direkte til Forsvarsministeriets CISO og afdelingschef, Claus Wiid Jakobsen, der også er chef for koncernens cyber- og informationssikkerhedsdivision (CID) med 70 medarbejdere.

Du får også et tæt samarbejde med dine kollegaer ved de øvrige myndigheder i Forsvaret, og har på den måde en bred kontaktflade, både i CID og Forsvaret, hvorigennem du bidrager til øget sikkerhed og modenhed og er en del af et stort fagligt fælleskab med ligesindede og dygtige kollegaer.

Overordnet består dine opgaver i at:

 • Sætte rammerne og videreudvikle den strategiske retning inden for databeskyttelse, cyber- og informationssikkerheden i Forsvarsministeriets Personalestyrelse
 • Lede partnerenhedens 7 medarbejdere
 • Sikre compliance og at foranstaltningerne for GDPR overholdes
 • Sikre at styrelsens ledelse har relevant ledelsesinformation til at kunne træffe beslutninger på databeskyttelses-, cyber- og informationssikkerhedsområdet
 • Sikre awareness omkring databeskyttelse samt cyber- og informationssikkerhed på alle niveauer i styrelsen, og dermed modne informationssikkerhedsniveauet med udgangspunkt i hverdagen for styrelsens medarbejdere
 • Indarbejde informationssikkerhed og databeskyttelse i alle processer – herunder leverandørstyring
 • Sikre at informationssikkerhedsledelse og risikostyring er ”best in class”
 • Vejlede og drive arbejdet med FPS’ korps af GDPR- og informationssikkerhedsambassadører
 • Samarbejde bredt med både interne og eksterne interessenter, herunder de øvrige styrelsers CISO’er i Forsvarsministeriets koncern

Du er med til at gøre en konkret forskel, da du igennem dine medarbejdere faciliterer de gode løsninger og er med til at skabe rammerne for en stærk informationssikkerhed – både på den korte og lange bane i FPS såvel som i resten af Forsvaret. Desuden tilbyder vi dig en arbejdsplads med det gode arbejdsmiljø er i fokus, og hvor der er rig mulighed for at kombinere en høj faglig udvikling med ”worklife-balance”.

Vi glæder os til at få dig med om bord, så vi sammen kan gøre en væsentlig forskel for alle vores kollegaer i Forsvaret – både dem i felten og dem bag skrivebordene.

CID blev etableret i starten af 2020, som respons på den øgede cyber- og informationssikkerhedstrussel. Som de første i staten, er CID etableret for udelukkende at fokusere på at styrke cyber-, informationssikkerhed og databeskyttelsen inden for ét samlet ministerområde - Forsvarsministeriet.

På nuværende tidspunkt inkluderer CID over 70 medarbejdere og forventes at vokse.

”Det giver en særlig ”kant” at være med til at sikre Danmark, Forsvarets informationer og infrastruktur samt ikke mindst vores soldater. På alle niveauer er der et stærkt fokus på og opbakning til en styrket cybersikkerhed. Området er i rivende udvikling, hvilket giver en masse dynamik og spændende udfordringer.” fortæller Jacob, Competency Manager.

I stillingen vil du blive tilknyttet og have din daglige gang I FPS, som bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mennesker til mere end 20.000 stillinger og 40 uddannelser. I FPS er vi knap 500 medarbejdere, der blandt andet leverer HR-rådgivning til chefer i Forsvarsministeriets koncern samt er ansvarlig for HR-driften i Forsvaret, Hjemmeværnet og en række styrelser.

Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende relevante overenskomst. Der vil i forbindelse med ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg. Til ansættelsen er der knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

FAKTA

Vidste du...

Beskrivelse af Forsvarsministeriets Personalestyrelse

FPS leverer HR-rådgivning til chefer i Forsvarsministeriets koncern samt er ansvarlig for HR-driften i Forsvaret, Hjemmeværnet og en række styrelser.

Derudover yder FPS en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier.

 • FPS rekrutterer til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger
 • FPS er organiseret efter en partnermodel, hvor lokale HR-enheder rådgiver lokale myndighedschefer om HR
 • FPS rådgiver om og forhandler mere end 70 overenskomster
 • FPS udvikler digitale HR-løsninger såsom robotløsninger, apps og systemer.

Ansøgningsfrist
15. august 2022

Tiltrædelse
forventet 1. oktober 2022

Lønplacering
Chefkonsulent med ledelse

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte Afdelingschef, Claus Wiid Jacobsen, på telefon 72 81 00 10, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkårene, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Julie Hasforth, på telefon 32 66 57 02.


Dine kompetencer og kvalifikationer

Vi forestiller os, at du har en solid og indgående erfaring med cyber-, informationssikkerhed og GDPR, samt en forståelse for, at GDPR og informationssikkerhed går hånd i hånd. Du har flere års erfaring med ledelse og formentlig en relevant videregående akademisk uddannelse. Samtidig mestrer den uformelle ledelsesstil, hvor du er vant til at lede opad, nedad og til siden, f.eks. fra en større matrix- eller en centerorganisation. Endelig har du erfaring med at præsentere for og påvirke direktionsniveauet.

Da vi arbejder ud fra ISO 2700x, ser vi det som en fordel, at du har erfaring med implementering af dette i en større organisation. Er du derudover certificeret inden for cybersikkerhed med eks. CISSP, CISM eller lignende, vil det være positivt.

Din solide praktiske og teknologiske forståelse gør dig i stand til at indgå i en meningsfuld dialog med dine medarbejdere og kollegaer, og med dine habile kommunikationsevner formår du at begå dig og samarbejde på tværs af fagligheder og organisatoriske niveauer.

Du trives med kompleksitet i opgaveløsningen, og du er i stand til at håndtere og strukturere indsatser og løsninger i denne kontekst såvel som prioritere og udstikke retningen for medarbejdere. Derudover deltager du aktivt ved møder i CID-ledelseskredsen, hvor det strategiske er i fokus.

Du besidder et stort drive, er initiativrig, imødekommende og arbejder ud fra en transparent, åben og tillidsfuld tilgang. Endelig besidder du en god selvstændighed i opgaveløsningen samtidig med, at du er en holdspiller.

VI TILBYDER DIG!

 • En arbejdsplads, hvor det gode arbejdsmiljø er i fokus, og hvor der er rig mulighed for at kombinere en høj faglig udvikling med ”worklife-balance”.

 • Et stærkt fagligt fællesskab, både i CID og FPS, hvor der bliver lagt stor vægt på faglig sparring og rådgivning, og at man spiller hinanden gode. Der er derfor store muligheder for faglig såvel som ledelsesmæssig udvikling blandt andet gennem kompetenceudviklingsprogrammer.

 • Tæt kontakt til direktionen i FPS, inden for et område med stor bevågenhed, som du rådgiver og arbejder sammen med for at finde de bedst mulige løsninger.

 • En alsidig hverdag, hvor du som leder både er ”hands-on” og eksekverende samt rådgiver og ”støber kuglerne” til best practice i FPS.

 • Med din viden indenfor cyber- og informationssikkerhed samt persondatabeskyttelse er du med til at gøre en væsentlig forskel for alle vores kollegaer i Forsvaret – både dem i felten og dem bag skrivebordene.

 • Du bliver en del af en større enhed i CID, der dækker hele Forsvaret, og indgår i et stort fagligt fælleskab med over 70 dygtige kollegaer, der alle brænder for dette område.

 • En unik arbejdsplads, hvor du kan få oplevelser, man ikke kan finde andre steder.

sagsbehandling

Godt at vide før du søger

Få mere at vide om:

 • Din evt. kommende arbejdsplads.
 • Hvad du bør lægge vægt på i ansøgning
 • Løn og ansættelsesforhold mv.

Læs mere her