Fortsæt til indhold
CISO FKO

med militær baggrund til Forsvarsministeriets departement i København

Cyber/governance, Risk & Compliance rådgiver

Bliv en del af koncernens centrale enhed for viden, støtte og rådgivning om cyber- og informations-sikkerhed (CID) i Forsvarsministeriets departement.

 

CID ved Forsvarsministeriets departement søger en GRC manager med militær baggrund til rådgivning af departementet og koncernen om best practice inden for cyber- og informationssikkerhed.

Dine ansvarsomåder og primære opgaver

 • Ud fra en risikobaseret tilgang, støtte departementet og koncernens implementering samt efterlevelse af ISO 27001 og eksterne krav.

 • Varetage en rolle som brobygger mellem det civile og militære på cyber- og informationssikkerhedsområdet, herunder fungere som forbindelsesofficer til kerneinteressenter såsom FMI, FKO og CFCS m.fl.

 • Udnytte din viden og erfaring fra Forsvaret til at udarbejde koncernfælles værktøjer, skabeloner og vejledninger til brug i arbejdet med at sikre et højt cyber- og informationssikkerhedsniveau.

 • Du kan og er motiveret for at varetage konkrete opgaver inden for et eller flere følgende områder; risikostyring, beredskabsstyring, hændelsesstyring og/eller sikkerhed i leverandørstyringen.

 • Du tager medansvar for opbygningen og den fortsatte udvikling af CID.

  .

Som GRC manager indgår du i Team Governance, Risk & Compliance (GRC) med fire andre erfarne specialister på cyber- og informationssikkerhedsområdet, som ynder at give faglig sparring og støtte, samt sikre medindflydelse på hinandens opgaver. 

Teamet understøtter departementets og koncernens implementering og efterlevelse af ISO 27001 og eksterne krav, herunder med de formelle rammer for implementering af ISMS'erne, rådgivning og vejledning om bl.a. risikostyring og hændelsesstyring, beredskabsplanlægning, organisering samt roller og ansvar. 

Teamet har en tæt tilknytning til databeskyttelsesteamet i Departementet og er dermed en del af et fagkontor, hvor der både er en stærk teamånd, højt til loftet samt et stærkt fagligt og kollegialt sammenhold.

I det daglige vil din faglige leder være teamleder, Anne-Sofie Taskiran og din personaleleder vil være kontorchef og CISO, Stéphanie Jeanneret Andreasen.

Vi afholder samtaler løbende, så send hellere din ansøgning og dit CV i dag end i morgen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til, at kontakte CID Competency Manager Jacob Madsen på 7281 0139 eller Anne-Sofie Taskiran 4038 7123. 

FAKTA

Vidste du...

 • Team GRC (Governance, Risk & Compliance) har specialister inden for risikostyring, governance, hændelsesstyring (incident management) og ledelse af et ISMS.
 • Team GRC leder arbejdet med at udvikle en række centrale initiativer, sikkerhedstilgange, værktøjer og metoder til brug for hele koncernen
 • Er en central del af CID.


Ansøgningsfrist
17. november 2023

Tiltrædelse
2. januar 2024

Lønplacering
Fuldmægtig/Specialkonsulent

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte Kontorchef/CISO, Stéphanie Jeanneret Andreasen, på telefon 4038 7123 hvis du har spørgsmål til stillingen.Dine kompetencer og kvalifikationer

Du har formodentlig en militær baggrund som officer og har arbejdet med teknologiske løsninger og om muligt it-/informationssikkerhed. Denne erfaring kan du have fra mange forskellige funktioner og tjenestesteder eller have oparbejdet kompetence inden for informationssikkerhed gennem eks. uddannelse, herunder MICS.

Er du civil, vil erfaring fra og kendskab til Forsvarsministeriets koncern være en væsentlig fordel. Du er eller har derfor inden for de sidste fem år været tjenestegørende eller på anden vis tæt tilknyttet forsvarsministeriets koncern.

Du forstår at sætte dig ind i problemstillinger inden for cyber- og informationssikkerhedsområdet fra både et civilt og militært perspektiv, og er interesseret i at gøre tjeneste ved Forsvarsministeriets departement. 

Du kender ISO 27001 og til standardens kerneprincipper, men du behøver ikke have udtalt erfaring med implementering af denne. Det skal vi nok lære dig sammen med en masse andet, eks. andre relevante ISO-standarder f.eks. ISO 27002, ISO 27701, ISO 27005 m.v. Alternativt har du kendskab til og erfaring med FMN/FKOBST 358-1/2.

Du trives med et højt abstraktionsniveau og komplekse problemstillinger således, at du kan omdanne disse til anvendelige, operationelle løsninger - også i de operative enheder.

Vi har en masse vi skal nå, og derfor er du initiativrig og sikrer fremdrift i opgavevaretagelsen og samarbejdet. 

Du er desuden flydende i skrift og tale på dansk - og gerne på andre sprog.

VI TILBYDER DIG!

 • Tjeneste ved departementet, hvor du er tæt på beslutningstagere og det politiske niveau på et område med stor relevans og fremtidsmuligheder.

 • Bruge al din viden - og løbende udbygge den - om koncernens operative og teknologiske infrastruktur.

 • Operere under præmissen, at 'vi beskytter dem, der beskytter Danmark', og sikkerhed er en grundsten i alt, hvad vi foretager os.

 • At blive en del af en stor cyber- og informationssikkerhedsorganisation (CID) på mere end 60 kollegaer på tværs af myndigheder og med rigtig god mulighed for brede faglige fællesskaber, sparring og samarbejder.

 • Løbende videreuddannelse og kurser, herunder certificeringer i ISO, CISM, CIISP, CRISC samt deltagelse i relevante NATO kurser. Den høje faglighed følger af et fokus på faglig kompetenceudvikling i form af best practice kurser og brede samarbejdsflader. Du kan naturligvis også fortsætte din militære uddannelse og karriere (eks. VUK/MMS etc.).

 • At følge og bidrage til håndteringen af ny teknologi såsom kunstig intelligens og kvantesikkerhed.

Godt at vide før du søger

Få mere at vide om:

 • Din evt. kommende arbejdsplads.
 • Hvad du bør lægge vægt på i ansøgning
 • Løn og ansættelsesforhold mv.

Læs mere her