SAM

Senior Audit Manager til ny tilsynsfunktion

Har du viden nok til at skabe det fulde overblik og være den faglige spydspids inden for cyber- og informationssikkerhed i Forsvarsministeriets Center of Excellence? Er du klar til at rådgive om cybersikkerheden i koncernfælles projekter og dermed bidrage til at sikkerhedsniveauet løftes i hele koncernen?

Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi kræver af dig…

FAKTA

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse 1. august 2020.

Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter krav og kvalifikationer.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Ansøgningsprocessen
Du er velkommen til at kontakte kontorchef for Center of Excellence, Steffen Thestrup Rasmussen, på 6139 7203, hvis du vil vide mere om stillingen.

Ansøgningsfristen er den 8. juni 2020, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i ugerne efter. Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Hvem søger vi efter?

Med ansættelsen i Forsvarsministeriets kontor Center of Excellence under den nyoprettede CID, Cyber and Information Security Division, kommer du til at være det faglige omdrejningspunkt for de største og vigtigste beslutninger. Du kommer til at arbejde på Holmens Kanal centralt i København, hvorfra det bliver din opgave at sikre, at koncernfælles politikker og initiativer modsvarer det stigende trusselsbilledet, Forsvaret står over for.

Du får ansvaret for både strategiske og operative opgaver, og vil i tæt samarbejde med resten af kontoret sætte rammer for, og støtte de underliggende styrelser og myndigheder i, deres arbejde med cyber- og informationssikkerhed. Du vil samtidig, i kraft af din erfaring og viden, være med til at udvikle kontorets mindre erfarne medarbejdere og støtte kontorchefen i kontorets strategiske retning.

Du ved, at du kender dit felt og du har prøvet at rådgive både ledelse og forretning i sikkerhed. Du har drevet implementeringsprojekter og kender faldgruberne. Du har interesse for alle områder inden for cyber- og informationssikkerhed og formår derfor at binde områderne rigtigt sammen og se det store billede.

Du har minimum 5 års erfaring med området og besidder eventuelt certificeringer som CISSP måske suppleret med sværere og mere dybdegående kurser og certificeringer f.eks. OSCP.

Forsvarsministeriets CID er en nyetableret enhed, som skal sikre ministeriets områder mod cybertrusler. Ambitionerne er høje, for det handler om at beskytte dem, der beskytter Danmark.

For os i CID handler cyber- og informationssikkerhed om meget mere end compliance. Det handler om at højne det reelle sikkerhedsniveau, herunder at skabe både den nødvendige tekniske og organisatoriske forandring, der er nødvendig, for at understøtte dette.

Det er vores opgave at styrke cyber- og informationssikkerheden i alle Forsvarsministeriets områder. Vi rådgiver, støtter og sætter de overordnede rammer for styrelsernes og de underliggende myndigheders arbejde med informations- og cybersikkerhed. Det er vores opgave at sikre, at truslerne mod Forsvarsministeriets ministerområde bliver håndteret optimalt.

Vi er en nyetableret enhed, men vi er en del af en god arbejdsplads. Vi sammensætter CID-holdet af generalister og specialister, af erfarne og nyuddannede som sammen kan opbygge et stærkt holdarbejde på tværs af individuelle kompetencer. Vi investerer gerne i uddannelse og udvikling af vores medarbejdere og sikrer, at den enkelte har muligheden for at udvikle sig både fagligt, personligt og individuelt.

Vi har en ambition om at CID skal være blandt de bedste inden for cyber- og informationssikkerhed. Vi kan kun tillade os at være så ambitiøse fordi, vi har nogle af de dygtigste medarbejdere på området. Og dem passer vi godt på!