Fortsæt til indhold
Lead Audit Manager

Til Forsvarsministeriets Departement

Lead Audit Manager

AMBITIØS OG ERFAREN LEAD AUDIT MANAGER, SOM VIL VÆRE MED TIL AT BESKYTTE DEM, SOM ARBEJDER FOR FRED, FRIHED OG SIKKERHED

CHEFKONSULENT TIL DEPARTEMENTET

Vil du være med til at beskytte dem, som arbejder for fred, frihed og sikkerhed? Er du klar til et karrieremæssigt spring? Kan du skabe forandringer i en stor og kompleks organisation? Så vil vi gerne høre fra dig!

Vi søger en dygtig kollega til en nyoprettet afdeling i Forsvarsministeriets departement. Afdelingens opgave er at styrke cyber- og informationssikkerheden i Forsvarsministeriets ministerområde.

Som ansat i Forsvarsministeriets ministerområde er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi kræver af dig…

FAKTA

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse er den 1. februar 2021.

Du vil blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst. Derudover vil der, afhængigt af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Ansøgningsprocessen
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Chief Information Security Officer, afdelingschef Claus Wiid Jakobsen på 7281 0010. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Ava Leonora Berg, på 32665136.

Ansøgningsfristen er den 6. december 2020, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler løbende.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.


Hvem søger vi efter til Forsvarsministeriets Departement?

Du vil som Lead Audit Manager stå i spidsen for Forsvarsministeriets auditfunktion med styringen af cyber- og informationssikkerheden i ministerområdets myndigheder. Du driver hele processen fra udvælgelse af relevante områder, over planlægning og gennemførsel af audits til rapportering til ledelsen. Din første store opgave bliver at hjemtage den eksisterende opgave fra Center for Cybersikkerhed, som du også fremadrettet skal samarbejde med.

Dine primære arbejds- og ansvarsområder vil være følgende:

 • Opbygning af en Auditfunktion i CID
 • Udvikling, optimering og udrulning af audit og compliance initiativer på tværs af de forskellige styrelser
 • Udvikling og implementering af værktøjer og processer til at sikre compliance på alle niveauer
 • Rapportering, analysering og vurdering af complianceniveauet for informationssikkerhed i hele koncernen

Stillingen er udfordrende, men den giver særdeles gode faglige og personlige udviklingsmuligheder, herunder efteruddannelse og certificeringer. Du får også et stort netværk, som rækker ud over Forsvarsministeriets ministerområde.

Du har en relevant uddannelse og minimum 5 års erfaring fra en større organisation eller fra en lignende stilling. Du har et bredt kendskab til sikkerhedsområdet og god erfaring med at arbejde selvstændigt og målrettet. Du er måske revisor, jurist, datalog eller master i it, og du har specialiseret eller efteruddannet dig inden for informationssikkerhed.

Vi forventer at du:

 • har solide evner hvad angår planlægning og processtyring
 • er proaktiv, nysgerrig og trives med ansvar
 • er performancedrevet og besidder en kommerciel og pragmatisk tankegang
 • har gode kommunikationsevner såvel mundtligt som skriftligt
 • kan indgå i samarbejdsrelationer på alle organisatoriske niveauer og forskellige profiler
 • har erfaring med ISO27001/2 og persondataforordningen
 • besidder relevante certificeringer som eksempelvis CISM, CISA, CRISC eller CGEIT

Det er en fordel, hvis du har erhvervserfaring inden for informationssikkerhed, gerne med viden om eller praktisk erfaring med informationssikkerhedsledelse og risikostyring iht. internationale standarder på området.

Som person skal du være udadvendt, selvstændig og initiativrig, ivrig efter at dele viden med dine kollegaer og nysgerrig efter at lære.

Netop cybersikkerheden kræver ekstra fokus i en tid med et øget trusselsbillede for cyberspionage og cyberkriminalitet rettet mod Danmark og ikke mindst Forsvarsministeriets styrelser og myndigheder. Derfor øger Forsvarsministeriet sikkerhedsindsatsen, så vi kan imødegå de øgede trusler. Ligeså vigtigt er arbejdet med beskyttelse af persondata iht. reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Cyber and Information Security Division (CID) er en nyetableret enhed i Forsvarsministeriet og skal styrke cyber- og informationssikkerheden i hele Forsvarsministeriets område. CID rådgiver, udvikler og sætter de overordnede rammer for styrelsernes og de øvrige myndigheders arbejde med cyber- og informationssikkerhed og databeskyttelse. Det er vores opgave at sikre, at truslerne mod Forsvarsministeriets ministerområde bliver håndteret optimalt.

Som ministerområdets faglige styrelse på HR-området leverer Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-rådgivning til chefer, og er ansvarlig for HR-driften i Forsvaret, Hjemmeværnet og en række styrelser. Forsvarsministeriets Personalestyrelse har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. 

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på fmn.dk.